Даалгаврын сангийн систем

Бүрэн дунд боловсролын Монгол хэл

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.Бусдын үзэл бодлыг сонсож дүгнэлт хийх Бусдын үзэл бодлыг сонсож дүгнэлт хийх
Жишээ баримт, эшлэл ашиглах
Уран зохиолын бус эх
Яруу хэрэглүүр, үг хэллэг ашиглах
2.Монгол бичиг Монгол бичиг
Нийлмэл өгүүлбэр
Хэлц өгүүлбэр
Цөм өгүүлбэр
Эхийн холбоос
3.Өгүүлбэр Өгүүлбэр
Уран зохиолын бус эх
Уран зохиолын эх
Үгийн сан
Үндэсний бичгээр унших
Хэлзүй
Эх
4.Уран зохиолын бус эх Уран зохиолын бус эх
Уран зохиолын эх
Үндэсний бичгээр бичих
Эх зохион найруулах
Нийт