Даалгаврын сангийн систем

Бүрэн дунд боловсролын Физик

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.Агрегат төлөв, төлөвийн хувиргалт233 Агрегат төлөв, төлөвийн хувиргалт
Дулааны тооцоолол 16 3111 15 15 1 1 1
Дулааны шинж чанар
Идеал хий 44 10713 30 30 14 14 14
Молекул кинетик онол
Статистик түгэлт
Термодинамик 160 321818 68 68 51473 92 19 73
Термометр 5 5 5 5
Ууршихын ба хайлахын дулаан 6 6 6 6
Хатуу шингэн хийн тэлэлт 2 2 2 2
Шингэний механик
2.Ажил ба чадал218 Ажил ба чадал 24 6710 23 23 1 1 1
Ажил, чадал, энерги
Гравитацийн орон ба түүн дахь хөдөлгөөн
Динамик
Дэнс
Кинематик 1 1 1 1
Массын төв 6 6 6 6
Механик
Механик хөдөлгөөн
Ньютоны хууль
Статик
Урт болон шугаман хэмжээг тодорхойлох
Хатуу биеийн эргэх хөдөлгөөн
Хөдөлгөөн 34 1864 28 28 51 6 2 4
Хөдөлгөөний тоо хэмжээ 13 614 11 11 2 2 2
Хүч ба хөдөлгөөн 10 41 15147 36 36 14 5 2 3
Хүч ба хөдөлгөөн 11 33 776 20 20 76 13 7 6
Хүчний эргүүлэх үйлчлэл 28 1432 19 19 45 9 9
Хэмжилт 7 52 7 7
Эзэлхүүн ба нягт
Энерги 31 746 17 17 59 14 3 11
3.Атом, физик Атом, физик
Тоног төхөөрөмж, харьцангуйн онол
4.Атом, цөмийн бүтэц, энергийн түвшин, цацаргалт шингээлт98 Атом, цөмийн бүтэц, энергийн түвшин, цацаргалт шингээлт 50 24521 50 50
Фотоэффект, фото цахилгаан гүйдэл 25 4191 24 24 1 1 1
Цацраг идэвхит задрал, хагас задрал 15 726 15 15
Цөмийн урвал, холбоос энерги 8 422 8 8
5.Гармоник хэлбэлзэл109 Гармоник хэлбэлзэл 96 23156 44 44 11635 52 6 46
Долгион
Дууны долгион
Механик долгион
Механик хэлбэлзэл 12 224 8 8 13 4 1 3
Унтрах ба албадмал хэлбэлзэл 1 1 1 1
Усны гадаргын долгион
Хэлбэлзэл
Цахилгаан соронзон хэлбэлзэл ба долгион
6.Геометр оптик138 Геометр оптик 69 181119 48 48 1110 21 3 18
Долгион оптик 18 922 13 13 32 5 2 3
Квант оптик 33 6115 22 22 56 11 1 10
фотометр 18 661 13 13 23 5 5
Цахилгаан соронзон долгион
7.Гүйдлийн соронзон орон186 Гүйдлийн соронзон орон 1 1 1 1
Соронзон орон 28 14311 28 28
Тогтмол гүйдлийн цахилгаан хэлхээ
Тоон электроник 3 3 3 3
Хувьсах гүйдэл
Цахилгаан орон 29 8165 29 29
Цахилгаан соронзон индукц
Цахилгаан соронзон орон дахь цэнэгт бөөм
Цахилгаан хэлхээ 64 251210 47 47 1511 17 3 14
Цахилгаан хэлхээний хэлбэлзэл 58 17712 36 36 121 22 1 21
Электрон систем 3 3 3 3
8.Долгионы шинж чанар46 Долгионы шинж чанар 38 35 8 8 1020 30 9 21
Дуу 8 24 6 6 2 2 2
9.Орчлон ертөнц80 Орчлон ертөнц 80 361819 73 73 142 7 2 5
Нийт 1108 348219205 772 772 8101227 336 68 268