Даалгаврын сангийн систем

Бүрэн дунд боловсролын Физик

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.Агрегат төлөв, төлөвийн хувиргалт232 Агрегат төлөв, төлөвийн хувиргалт
Дулааны тооцоолол 15 3111 15 15
Дулааны шинж чанар
Идеал хий 44 10713 30 30 14 14 14
Молекул кинетик онол
Статистик түгэлт
Термодинамик 160 321818 68 68 51473 92 19 73
Термометр 5 5 5 5
Ууршихын ба хайлахын дулаан 6 6 6 6
Хатуу шингэн хийн тэлэлт 2 2 2 2
Шингэний механик
2.Ажил ба чадал153 Ажил ба чадал 18 674 17 17 1 1 1
Ажил, чадал, энерги
Гравитацийн орон ба түүн дахь хөдөлгөөн
Динамик
Дэнс
Кинематик 1 1 1 1
Массын төв
Механик
Механик хөдөлгөөн
Ньютоны хууль
Статик
Урт болон шугаман хэмжээг тодорхойлох
Хатуу биеийн эргэх хөдөлгөөн
Хөдөлгөөн 26 1064 20 20 51 6 2 4
Хөдөлгөөний тоо хэмжээ 3 1 1 1 2 2 2
Хүч ба хөдөлгөөн 10 31 1277 26 26 14 5 2 3
Хүч ба хөдөлгөөн 11 21 152 8 8 76 13 7 6
Хүчний эргүүлэх үйлчлэл 17 512 8 8 45 9 9
Хэмжилт 7 52 7 7
Эзэлхүүн ба нягт
Энерги 29 746 17 17 57 12 3 9
3.Атом, физик Атом, физик
Тоног төхөөрөмж, харьцангуйн онол
4.Атом, цөмийн бүтэц, энергийн түвшин, цацаргалт шингээлт98 Атом, цөмийн бүтэц, энергийн түвшин, цацаргалт шингээлт 50 24521 50 50
Фотоэффект, фото цахилгаан гүйдэл 25 4191 24 24 1 1 1
Цацраг идэвхит задрал, хагас задрал 15 726 15 15
Цөмийн урвал, холбоос энерги 8 422 8 8
5.Гармоник хэлбэлзэл108 Гармоник хэлбэлзэл 95 23156 44 44 645 51 6 45
Долгион
Дууны долгион
Механик долгион
Механик хэлбэлзэл 12 224 8 8 13 4 1 3
Унтрах ба албадмал хэлбэлзэл 1 1 1 1
Усны гадаргын долгион
Хэлбэлзэл
Цахилгаан соронзон хэлбэлзэл ба долгион
6.Геометр оптик138 Геометр оптик 69 181119 48 48 1110 21 3 18
Долгион оптик 18 922 13 13 32 5 2 3
Квант оптик 33 6115 22 22 56 11 1 10
фотометр 18 661 13 13 23 5 5
Цахилгаан соронзон долгион
7.Гүйдлийн соронзон орон175 Гүйдлийн соронзон орон 1 1 1 1
Соронзон орон 28 14311 28 28
Тогтмол гүйдлийн цахилгаан хэлхээ
Тоон электроник
Хувьсах гүйдэл
Цахилгаан орон 25 6145 25 25
Цахилгаан соронзон индукц
Цахилгаан соронзон орон дахь цэнэгт бөөм
Цахилгаан хэлхээ 63 251210 47 47 16 16 3 13
Цахилгаан хэлхээний хэлбэлзэл 58 17712 36 36 121 22 1 21
Электрон систем
8.Долгионы шинж чанар44 Долгионы шинж чанар 38 332 8 8 921 30 9 21
Дуу 6 22 4 4 2 2 2
9.Орчлон ертөнц80 Орчлон ертөнц 80 361819 73 73 142 7 2 5
Нийт 1028 309193195 697 697 684241 331 68 263