Даалгаврын сангийн систем

Бага боловсролын Монгол хэл

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.өгүүлбэр өгүүлбэр
Үг салаа утгатай байдгийг мэдэх
үгийн аймаг хэрэглэх
үгийн сан
хам сэдвийн хүрээнд үгийн утга мэдэх тайлбарлах
хэлзүй
эх
2.өгүүлбэр өгүүлбэр
үгийн сан
хэлзүй
эх зохион найруулах
эхийн холбоо хамаарлыг тодруулсан асуулт асуух
3.өгүүлбэр өгүүлбэр
үгийн сан
хэлзүй
эх
4.өгүүлбэр өгүүлбэр
үгийн сан
хэлзүй
эх
Нийт