Даалгаврын сангийн систем

Бага боловсролын Монгол хэл

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.Зохиолын баатрын үйлдлийг тодорхойлох Зохиолын баатрын үйлдлийг тодорхойлох
өгүүлбэр
Үг салаа утгатай байдгийг мэдэх
үгийн аймаг хэрэглэх
үгийн сан
хам сэдвийн хүрээнд үгийн утга мэдэх тайлбарлах
хэлзүй
эх
Эхийн агуулгыг ойлгох
Эхийн учир шалтгаан холбоо хамаарлыг тайлбарлах
Эхээс чухлыг ялгах
2.өгүүлбэр өгүүлбэр
үгийн сан
хэлзүй
Эгшгийн эгшигжүүлэх үүрэг мэдэх
эх зохион найруулах
эхийн холбоо хамаарлыг тодруулсан асуулт асуух
3.өгүүлбэр өгүүлбэр
үгийн сан
хэлзүй
эх
4.өгүүлбэр өгүүлбэр
үгийн сан
хэлзүй
эх
Нийт