Даалгаврын сангийн систем

Бүрэн дунд боловсролын Англи хэл

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.Communication719 Communication
Grammar 286 24739 286 286
make up story 8 8 8 8
Reading texts and comprehension check 123 1122 123 123
Understanding and Interpreting Data 32 31 31 31 1 1 1
Vocabulary 270 75195 270 239 31
2.Error recognition285 Error recognition 116 116 116 116
Essay 25 25 25 25
Grammar 124 1195 124 121 3
Vocabulary 20 20 20 17 3
Нийт 1004 32331778 718 533 185 11920147 286 279 7