Даалгаврын сангийн систем

Бүрэн дунд боловсролын Англи хэл

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.Communication648 Communication
Grammar 286 24739 286 286
make up story 8 8 8 8
Reading texts and comprehension check 107 107 107 107
Understanding and Interpreting Data 17 17 17 17
Vocabulary 230 55175 230 199 31
2.Error recognition261 Error recognition 116 116 116 116
Essay 1 1 1 1
Grammar 124 1195 124 121 3
Vocabulary 20 20 20 17 3
Нийт 909 30228264 648 493 155 11920122 261 255 6