Даалгаврын сангийн систем

Бага боловсролын Хүн ба байгаль

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.2 ба 3 хувьт хэмжээг ажиглалт хийж дуулах 2 ба 3 хувьт хэмжээг ажиглалт хийж дуулах
Зохиолын илэрхийллийн арга
2.2 ба 3 хэмд хэмнэлийн зураглал зохион найруулах 2 ба 3 хэмд хэмнэлийн зураглал зохион найруулах
Ноот бичвэртэй ажиллах
Хөгжмийн хэл, нэр томъёо, тэмдэг тэмдэглэгээ
3.Амьд бие ба амьдралын орчин332 Амьд бие ба амьдралын орчин 89 231917 59 59 41115 30 29 1
Амьтдын үржил, хөгжил 74 35184 57 57 107 17 17
Өсөлт хөдөлгөөн 80 361510 61 61 1153 19 19
Цэцэгт ургамал, амьдралын эргэлт 89 36826 70 70 1711 19 18 1
4.Аялгууны өнгө аяс Аялгууны өнгө аяс
Аялгууны шинж төрх
5.Гэрлийн үйлчлэл421 Гэрлийн үйлчлэл 30 5126 23 20 3 34 7 7
Масштаб 23 4104 18 17 1 41 5 4 1
План, газрын зураг 51 18117 36 34 2 78 15 14 1
Соронзны гайхамшиг 36 8611 25 24 1 74 11 11
Хатуу хий шингэн, түүний шинж чанар, хувирал 73 28159 52 52 11010 21 20 1
Хялбар механизм 54 111314 38 28 10 187 16 15 1
Цаг агаар 45 8712 27 27 1512 18 14 4
Цахилгаан дамжуулагч ба тусгаарлагч 20 1052 17 17 12 3 3
Цахилгаан хэлхээ 9 21 3 3 6 6 6
Энерги 39 989 26 26 76 13 13
Эргэх ба үл эргэх өөрчлөлт 41 15124 31 31 37 10 10
6.Манай гэрийнхэн Манай гэрийнхэн
7.Миний бие Миний бие
Миний найз
Миний тоглоом
8.Орчлон ертөнцийн тухай судалцгаая139 Орчлон ертөнцийн тухай судалцгаая 76 221022 54 54 517 22 21 1
Эх дэлхийнхээ тухай судалцгаая 63 181212 42 42 1173 21 21
9.Сургуулийн дотоод, гадаад орчин Сургуулийн дотоод, гадаад орчин
10.Эх орон, эх дэлхий Эх орон, эх дэлхий
Нийт 892 288182169 639 622 17 11127115 253 242 11