Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

"Булчин" хүний биеийн жингийн хэдэн хувийг эзэлдэг вэ?

 • A. 30-39 хувь

 • B. 40-50 хувь

 • C. 51-59 хувь

 • D. 60-аас их хувийг

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс “дотоод араг” ястай амьтны нэрийг сонгоно уу.

 • A. арслан

 • B. дун

 • C. эмгэн хумс

 • D. царцаа

Оноо: 1

Хүний гарын ясны хэсэгт аль нь хамаардаггүй вэ?

 • A. бугалга

 • B. сарвуу

 • C. бугуй

 • D. шуу

Оноо: 1

Амьд биес амьдарч буй орчиндоо хэрхэн дасан зохицдог вэ?

 • A. биеийн онцлог, зан үйл

 • B. биеийн онцлог, хоол тэжээл

 • C. зан үйл, хоол тэжээл

 • D. хоол тэжээл, өнгөөр

Оноо: 1

Хамгийн удаан хугацаанд задарч хөрсөнд шингэдэг хог хаягдлын нэрийг сонгоно уу.

 • A.ногооны хальс

 • B. тамхи

 • C. цаас

 • D. хагархай шил

Оноо: 1

Салхиар тархдаг ургамлын үр ямар байдаг вэ?

 • A. өргөс хатгууртай

 • B. үс, хатгууртай

 • C. өргөс, хялгастай

 • D. үс, хялгастай

Оноо: 1

Цэцэгт ургамлын үржлийн эрхтний нэрийг сонгоно уу.

 • A. иш

 • B. навч

 • C. үндэс

 • D. цэцэг

Оноо: 1

Жимс ямар үүрэгтэй вэ?

 • A. үр боловсрох

 • B. үр тархах

 • C. үр хамгаалах

 • D. үр шингэх

Оноо: 1

Ямар шавьжийг бүрэн хувирамтгай шавьж гэдэг вэ?

 • A. 2 үе шатыг дамждаг

 • B. 3 үе шатыг дамждаг

 • C. 4 үе шатыг дамждаг

 • D. 2-3 үе шатыг дамждаг

Оноо: 1

Цөөн өндөг төрүүлдэг шувуу, олон өндөг төрүүлдэг мэлхийнээс ямар ялгаатай вэ?

 • A. үүр засаж, өндгөө дардаггүй

 • B. үүр засаж, өндгөө дардаг

 • C. үүр засдаггүй, өндгөө дардаг

 • D. үүр засдаггүй, өндгөө дардаггүй

Оноо: 1

Гүрвэлийн амьдралын орчинг сонгоно уу.

 • A. говь, цөл

 • B. ойт хээр

 • C. ус, намгархаг газар

 • D. хээр тал

Оноо: 1

Хүн, биеийнхээ жингийн хэдэн хувьтай тэнцэх хэмжээний зүйл үүрэхэд "хэвийн" гэж үздэг вэ?

 • А. 13

 • B. 15

 • C. 17

 • D. 18

Оноо: 1

Ямар ясанд бэхлэгдсэн хос булчин агшиж сулрахад хүн гараа тохойгоороо нугалж тэнийлгэдэг вэ?

 • А. бугалга

 • B. сарвуу

 • C. сээр

 • D. шуу

Оноо: 1

Гадаад араг ястай амьтдын хөдөлгөөн ямар байдаг вэ?

 • А. дун харьцангуй хурдан

 • B. дун харьцангуй удаан

 • C. арслан харьцангуй хурдан

 • D. арслан харьцангуй удаан

Оноо: 1

Баавгай ямар идэштний ангилалд багтах вэ?

 • А. махан

 • B. өвсөн

 • C. холимог

 • D. ургамал

Оноо: 1

Тэмээний биеийн өнгө түүнд ямар ашигтай вэ?

 • А. бусдаас өөрийгөө хамгаалахад идэш тэжээлээ олоход

 • B. идэш тэжээлээ олоход

 • C. ичихэд

 • D. хөдлөхөд

Оноо: 1

Шавжаар тархан үрждэг ургамлын үр гадуураа ямар байдаг вэ?

 • A. үс, хялгастай,

 • B. өргөс хатгууртай,

 • C. тод өнгөтэй,

 • D. бөөрөнхий

Оноо: 1

"Улиас" модны үр хэрхэн тархдаг вэ?

 • А. өөрөө задарснаар

 • B. салхиар

 • C. хүн, амьтнаар

 • D. усаар

Оноо: 1

Ургамлыг ямар аргаар үржүүлж болох вэ?

 • A. жимсээр,

 • B. бордоогоор,

 • C. усаар,

 • D. үрээр,

Оноо: 1

Амьдралын эргэлтэд "хүүхэлдэйн“ үе байдаггүй амьтны нэрийг сонгоно уу.

 • A. царцаа

 • B. цох

 • C. ялаа

 • D. байцайны эрвээхий

Нийт: 910