• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Түүхийн эх сурвалжийн ангиллаас зөвийг нь сонгоно уу.

 • A. Бичгийн, Эд өлгийн, Аман

 • B. Бичгийн, Эд өлгийн, Сурвалжийн

 • C. Эд өлгийн, Аман, Түүвэр олдворын

 • D. Бичгийн, Эд өлгийн, Археологийн

Оноо: 1

Хүн төрөлхтний түүхийг түүхийн шинжлэх ухаанд хэрхэн үечилдэг вэ?

 • A. Палеолит, Мезолит, Неолит

 • B. Хуучин үе, Дунд үе, Шинэ үе

 • C. Түүвэрлэх үе, Мал аж ахуйн үе, Технологийн үе

 • D. Эртний үе, Дундад зууны үе, Шинэ үе, Орчин үе

Оноо: 1

“Homo habilis” хэдээс хэдэн сая жилийн хооронд амьдарч байсан бэ?

 • A. 5-1.3 сая

 • B. 2.4-1.6 сая

 • C. 1.5-0.3 сая

 • D. 0.3-0.1 сая

Оноо: 1

“Homo erectus” хэдээс хэдэн сая жилийн хооронд амьдарч байсан бэ?

 • A. 5-1.3 сая

 • B. 2.4-1.6 сая

 • C. 1.5-0.3 сая

 • D. 0.3-0.1 сая

Оноо: 1

“Homo sapiens” хэдээс хэдэн сая жилийн хооронд амьдарч байсан бэ?

 • A. 5-1.3 сая

 • B. 2.4-1.6 сая

 • C. 1.5-0.3 сая

 • D. 200000-30000

Оноо: 1

Орчин үеийн хүн буюу “Homo sapiens sapiens” хэзээ үүсч бий болсон бэ?

 • A. 100000 орчим жил

 • B. 60000 орчим жил

 • C. 40000 орчим жил

 • D. 30000 орчим жил

Оноо: 1

Хүмүүс хэдий үеэс галыг хэрэглэж эхэлсэн бэ?

 • A. Хуучин чулуун зэвсгийн эхэн үе

 • B. Дунд чулуун зэвсгийн сүүл үе

 • C. Хуучин чулуун зэвсгийн дунд үе

 • D. Шинэ чулуу зэвсгийн эхэн үе

Оноо: 1

“Палеолит” гэдэг нь чулуун зэвсгийн аль үеийг нэрлэж байна вэ?

 • A. Шинэ чулуун зэвсэг

 • B. Дунд чулуун зэвсэг

 • C. Хуучин чулуун зэвсэг

 • D. Хүрэл зэвсэг

Оноо: 1

“Мезолит” гэдэг нь чулуун зэвсгийн аль үеийг нэрлэж байна вэ?

 • A. Шинэ чулуун зэвсэг

 • B. Дунд чулуун зэвсэг

 • C. Хуучин чулуун зэвсэг

 • D. Хүрэл зэвсэг

Оноо: 1

“Неолит” гэдэг нь чулуун зэвсгийн аль үеийг нэрлэж байна вэ?

 • A. Шинэ чулуун зэвсэг

 • B. Дунд чулуун зэвсэг

 • C. Хуучин чулуун зэвсэг

 • D. Хүрэл зэвсэг

Оноо: 1

Шинэ чулуун зэвсгийн үед холбогдох нүхэн сууц хаанаас олдсон бэ?

 • A. Дорнод аймгийн Тамсагбулагийн суурин 

 • B. Баянхонгор аймгийн Баянлиг сум

 • C. Дундговь аймгийн Гурвансайхан сум

 • D. Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сум

Оноо: 1

Хүний анхны өвөг (австролопитек) аль тивд эхэлж үүссэн бэ ?

 • A. Ойрхи дорнод

 • B. Баруун Европ

 • C. Зүүн Өмнөд Ази

 • D. Зүүн Африк

Оноо: 1

Чадварлаг хүн гэж нэрлэгдэж хамгийн анх чулуугаар зэвсэг хийсэн гэвэл аль нь вэ?

 • A. Homo habilis

 • B. Homo sapiens

 • C. Homo erectus

 • D. Homo sapiens sapiens

Оноо: 1

Хүмүүс зэрлэг ан амьтдыг гаршуулж, түүнийг аж ахуйдаа ашиглаж эхэлжээ энэ нь аль үед хамаарах вэ?

 • A. Дунд чулуун зэвсгийн үе

 • B. Шинэ  чулуун зэвсгийн үе

 • C. Хуучин чулуун зэвсгийн үе

 • D. Хүрэл зэвсгийн үе

Оноо: 1

Хүмүүс байгальд буй бэлэн үр жимсийг түүж идэхээ больж түүний заримыг тарьж ургуулах болжээ. Энэ нь аль үед хамаарах вэ?

 • A. Шинэ чулуун зэвсгийн үе

 • B. Дунд чулуун зэвсгийн үе

 • C. Хуучин чулуун зэвсгийн үе

 • D. Хүрэл зэвсгийн үе

Оноо: 1

Дөрвөлжин хэлбэрийн хашлага чулуу бүхий оршуулгын байгууламж гэвэл доорх дурсгалуудаас алийг нь хэлж байна вэ?

 • A. Хиригсүүр

 • B. Бунхан

 • C. Дөрвөлжин булш

 • D. Гэр булш

Оноо: 1

Дөрвөлжин булш аль үеийн дурсгал вэ?

 • A. Шинэ чулуун зэвсгийн үе

 • B. Хүрэл ба Төмөр зэвсгийн үе

 • C. Төмөр зэвсгийн үе

 • D. Зэс зэвсгийн үе

Оноо: 1

Аль нь хүн төрөлхтний суурин иргэншил үүссэн уугуул нутаг биш вэ?

 • A. Тигр, Евфрат

 • B. Нил

 • C. Амазон

 • D. Шар мөрөн

Оноо: 1

Эртний Египетийн Шинэ хаанчлалын (НТӨ 1580-1090) үеийн хаадыг нэрлэнэ үү.

 • A. Хеопс, Хафра, Менкаур

 • B. Аменхотеп,II Рамзес

 • C. III Сенусерт

 • D. Эхнатон, II Рамсес

Оноо: 1

Хүн төрөлхтний эртний иргэншил үүссэн "Нил" мөрөн хаанаас эх авч хаана цутгадаг вэ?

 • A. Төвдийн тэгш өндөрлөгөөс эх авч Шар тэнгист цутгана.

 • B. Умард Африкийн тэгш өндөрлөгөөс эх авч Газар дундын тэнгист цутгана.

 • C. Бага Азийн өндөр уулсаас эх авч Персийн буланд цутгана.

 • D. Андын нуруунаас эх авч Атлантын далайд цутгана.

Нийт: 431