• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Шилжилтийн насны охидод гарах өөрчлөлтийг сонгоно уу.

 • A. Дуу хоолой бүдүүрэх

 • B. Дуу хоолой нарийсах

 • C. Нойтон зүүд зүүдлэх

 • D. Цээж, мөр өргөсөх

Оноо: 1

Шилжилтийн насны хөвгүүдэд гарах өөрчлөлтийг сонгоно уу.

 • A. Дуу хоолой нарийсах

 • B. Сарын тэмдэг ирэх

 • C. Бэлхүүс нарийсах

 • D. Цээж, мөр өргөсөх

Оноо: 1

Шилжилтийн насны охид хөвгүүдийн аль алинд нь гарах өөрчлөлтийг сонгоно уу.

 • A. Суганд үс ургах

 • B. Сарын тэмдэг ирэх

 • C. Бэлхүүс нарийсах

 • D.  Цээж, мөр өргөсөх

Оноо: 1

Шилжилтийн насны охидод гарахгүй өөрчлөлтийг сонгоно уу.

 • A.Суганд үс ургах

 • B.Сарын тэмдэг ирэх

 • C. Сарын тэмдэг зогсох

 • D. Бэлхүүс нарийсах

Оноо: 1

Шилжилтийн насны охид, хөвгүүдийн биед гарах өөрчлөлтөд юу нөлөөлдөг вэ?

 • А. Нөсөө

 • B. Даавар

 • C. Энзим

 • D. Уураг

Оноо: 1

Тестостерон даавар хаанаас ялгардаг вэ?

 • А. Өндгөвч

 • B. Төмсөг

 • C. Үрийн цэврүү

 • D. Хуухнаг

Оноо: 1

Эстроген даавар хаанаас ялгардаг вэ?

 • А. Өндгөвч

 • B. Төмсөг

 • C. Умай

 • D. Үтрээ

Оноо: 1

Эм бэлгийн даавруудыг сонгоно уу.

 • А. Эстроген ба прогестерон

 • B. Эстроген ба тестостерон

 • C. Адреналин ба прогестерон

 • D. Тестостерон ба инсулин

Оноо: 1

Эр бэлгийн дааврыг сонгоно уу.

 • А. Эстроген

 • B. Тестостерон

 • C. Адреналин

 • D. Инсулин

Оноо: 1

Бэлгийн бойжилтынүйл явцыг зохицуулдаг булчирхайг сонгоно уу.

 • А. Сэрээ булчирхай

 • B. Нойр булчирхай

 • C. Өнчин тархи

 • D. Бөөрний дээд булчирхай

Оноо: 1

Өсөлтийн болон бэлгийн дааврыг идэвхжүүлэгч даавар ялгаруулдаг өнчин тархийг зөв сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Бэлгийн бойжилтын үед чухал нөлөөтэй, өнчин тархины ялгаруулдаг даавруудыг сонгоно уу.

 • A. Гонадотропин ба соматотропин

 • B. Эстроген ба тестостерон

 • C. Инсулин ба глюкагон

 • D. Адреналин ба трипсин

Оноо: 1

Бэлгийн бойжилтын тухай зөв ойлголтыг сонгоно уу.

 • A. Сар бүр умайн хана ховхрон, гадагшлах үзэгдэл

 • B. Бие махбод болон сэтгэл санаанд өөрчлөлт гарч, насанд хүрсэн хүн болох үе

 • C. Сарын тэмдэг зогсож цэвэрших үзэгдэл

 • D. Нойтон зүүд зүүдлэх

Оноо: 1

Бэлгийн эрхтнүүд хөгжиж, боловсрохтой холбоотой процесс аль нь вэ?

 • А. Бэлгийн бойжилт

 • B. Овуляци

 • C. Сарын тэмдэг

 • D. Үр тогтолт

Оноо: 1

Бэлгийн эрхтнүүд бүрэн хөгжиж боловсрох үеийг юу гэдэг вэ?

 • A. Үр тогтолт

 • B. Шилжилтийн нас

 • C. Сарын тэмдэг

 • D. Овуляци

Оноо: 1

Сарын тэмдэг ирэх нь......................... шинж тэмдэг юм.

 • A. Эмэгтэй хүн төрөхөд бэлэн болсны

 • B. Эмэгтэй хүн сүү ялгаруулахад бэлэн болсны

 • C. Эмэгтэй хүн жирэмслэхэд бэлэн болсны

 • D. Эмэгтэй хүн цэвэршихэд бэлэн болсны

Оноо: 1

Сарын тэмдгийн үед явагдах процессыг сонгоно уу.

 • A. Умайн хананы давхарга ховхрон унах

 • B. Өндгөн эс боловсрон гарах

 • С. Эр бэлгийн эс боловсрох

 • D. Эр, эм бэлгийн эс нийлэх

Оноо: 1

Жирэмсэн үед сарын тэмдэг ирэхгүй байх нь .................. гэсэн үг юм.

 • A. Өндгөвчид өндгөн эс боловсрохгүй байна

 • B. Өндгөвчид өндгөн эс боловсорч байна

 • C. Умайн гуурсан хоолой битүүрсэн байна

 • D. Үтрээ хаалттай байна

Оноо: 1

Сарын тэмдэг ирэхгүй байх үеийг сонгоно уу.

 • A. Биеийн тамираар тогтмол хичээллэсэн үе

 • B. Усанд тогтмол орсон үе

 • C. Нөхөрт гарсан үе

 • D. Жирэмсэн үе

Оноо: 1

Сарын тэмдэг хугацаандаа ирэхгүй үед ....................... шаардлагатай.

 • A. Хоол сайн идэх

 • B. Усанд орох

 • C. Эмчид үзүүлж, зөвлөгөө авах

 • D. Найз нөхдөдөө хэлэх

Нийт: 788