• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Эртний нүүдэлчдийн нийгэмд төр үүсэхэд нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйл аль нь вэ?

 • A.Аж ахуйн хөгжилд ахиц гарч, нийгэмд эрх мэдлийн ялгаа бий болсон

 • B.Нийгэмд чинээлэг давхарга бий болж, өөрсдийгөө хамгаалах хэрэгцээ үүссэн

 • C.Суурин иргэншилтэй хөрш орнуудын  нөлөөнд автсан

 • D.Хөрш зэргэлдээ аймгуудыг нэгтгэн захирах шааардлагатай болсон

Оноо: 1

Чингис хааны өмнөх үеийн монголчуудын гол бүрдлийг оршин байсан газар нутагтай нь зөв харгалзуулна уу.

1. Монгол улс a.Алтай, хангайн нурууг дамнан Эрчис гол хүртэлх нутгаар

2. Хэрэйд улс b.Онон, Хэрлэн,Туул гурван голын эхээр

3. Найман улс c.Туул, Орхон голын саваар

4. Татар улс d. Хөлөн, Буйр нуур, Оршун голын саваар

 • A.1b2c3a4d

 • B.1c2d3b4a

 • C.1c2b3a4d

 • D.1b2c3d4a

Оноо: 1

Дараах түүхэн үйл явдлыг тохиосон онтой нь зөв харгалзуулна уу.

1. Тэмүжинд “Чингис хаан” цол өргөмжлөв a. 1206 он

2. Жамухад “Гүр хан цол өргөмжлөв . b.1201 он

3. Их Монгол улсыг тунхаглан, Чингис хааныг их сууринаа залав c.1189 он

 • A.1c2b3a

 • B.1a2c3b

 • C.1b2с3а

 • D.1c2a3b

Оноо: 1

Монголын эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн улсуудын эзэмшил нутгийг зөв харгалзуулна уу.

1. Алтан Ордонулс а. Дорно зүгт Эрчис мөрөн, өрнө зүгт Дунай мөрний доод урсгал, өмнө зүгт Кавказын нуруу, хойдзүгт Ижил мөрөн хүртэлх нутаг

2. Ил хаант улс b. Или голын сав, Долоон гол, Кашгарын нутаг (хуучин Хар Киданы нутаг)

3. Цагадайн улс c. Монгол, Хятад, Солонгос, Өмнөд Азийн орнууд

4. Юань улс d.Өнөөгийн Иран, Ирак, Азербайжан, Армян, Гүрж, Турк, Афганстаны баруун хэсэг, Сирийн хойд хэсэг

 • A.1a2c3b4d

 • B.1c2d3a4c

 • C.1b2a3c4d

 • D.1a2d3b4c

Оноо: 1

НТӨ IV зууны үед Монгол нутагт ямар улсууд оршиж байна бэ?

 • A. Жужан, Умард Вэй, Муюн

 • B. Юэжи, Дунху, Хүннү

 • C. Түрэг, Уйгур, Киргиз   

 • D. Татар, Монгол, Хятан 

Оноо: 1

Хятан улс хэдийд оршинтогтнож байсан бэ?

 • A. 555-745 он

 • B. 907-1125 он 

 • C. 745-840 он

 • D. 842-923 он

Оноо: 1

Орхоны хөндийд туурь нь буй Хар балгас аль улсын нийслэл байсан бэ?

 • A.Түрэг 

 • B.Уйгур

 • C.Киргиз 

 • D.Хятан

Оноо: 1

Монгол нутагт байгуулагдсан улсуудаас аль нь 745-840 оны хооронд оршин тогтнож байсан бэ?

 • A.Хүннү

 • B.Сяньби

 • C.Татар

 • D.Уйгур

Оноо: 1

Монгол нутагт оршиж байсан эртний улсуудаас аль нь руни бичиг хэрэглэж бэ?

 • A.Юэжи

 • B.Дунху

 • C.Түрэг

 • D.Хятан

Оноо: 1

Монгол нутагт оршиж байсан эртний улсуудаас аль нь согд бичиг хэрэглэж бэ?

 • A.Хүннү       

 • B.Сяньби  

 • C.Түрэг 

 • D.Уйгур

Оноо: 1

Монгол нутагт байгуулагдсан эртний улсуудаас аль нь Их, Бага бичгийг зохион хэрэглэсэн бэ?

 • A.Нирун

 • B.Түрэг 

 • C.Уйгур

 • D.Хятан

Оноо: 1

“Хурганы үс гуужив, төлгөний үс төлжив” хэмээн ирж Тэмүжинийг олзлон авсан хүмүүс аль аймгийнх вэ?

 • A.Татар

 • B. Тайчууд 

 • C.Мэргэд  

 • D.Найман

Оноо: 1

Бөртө үжин, Сочигэл эх нарыг ямар аймгийн хүмүүс олзлон авсан бэ?

 • A.Татар  

 • B.Тайчууд 

 • C.Мэргэд

 • D.Найман

Оноо: 1

Тэмүжинд “Чингис хаан” хэмээх цолыг анх хаана хүртээсэн бэ?

 • A.Онон мөрний Дэлүүн болдогт

 • B.Хар зүрхний Хөх нуурт  

 • C.Хэрлэн мөрний Хөдөө аралд

 • D.Онон мөрний Жэрэнэ хавцгайд

Оноо: 1

Тэмүжин “Чингис хаан” хэмээх цолыг хүртэсний дараа түүний эсрэг хамгийн түрүүнд хэн довтолсон бэ?

 • A. Жадараны Жамуха

 • B.Хэрэйдийн Тоорил хан  

 • C.Найманы Таян хан

 • D.Тайчуудын Таргудай Хирилтуг

Оноо: 1

Чингис хаан 1204 онд Наймантай байлдахдаа байлдааны ямар тактик хэрэглэсэн бэ?

 • A.Ялагдсан мэт зугтаж байгаад эргэж бүслэлтэд оруулсан

 • B.Зориуд туранхай агт олзлуулж дайснаа тайвшруулсан

 • C.10 цэрэг дундаа нэг түүдэг асаж, цэргийн хүчийг бага харагдуулсан

 • D.Боорчи, Борохул нараар цайзын хаалгыг нууцаар онгойлгуулсан

Оноо: 1

“Би монгол хүн, монгол үндэстэн, монгол нутаг” хэмээх ойлголтыг бий болгох үндэс суурийг тавьсан Их хаан хэн бэ?

 • A.Чингис хаан

 • B.Мөнх хаан

 • C.Өгэдэй хаан    

 • D.Хубилай хаан

Оноо: 1

Чингис хаан Их Монгол улсыг бүрдүүлэгч овог аймгуудын талцал зөрчил, салан тусгаарлах санаархал, хоорондоо өс зангидах явдлыг үгүй болгохын тулд юу хийсэн бэ?

 • A.Алтан ургийн хүмүүсийг тэдний захирагчаар томилсон.   

 • B.Тэднийг бүхэлд нь улсын го вангийн харьяат болгосон.     

 • C.Тэдний иргэдийг алтан ургийн ноёдод “харьяат иргэн” болгосон.

 • D.Тэднийг түмт, мянгатын зохион байгуулалтад оруулсан.

Оноо: 1

XIII зууны нэрт түүхч Ата Малик Жувейни Чингис хааныг юу гэж үнэлсэн бэ?

 • A.Дэлхийн эдийн засаг аж ахуйд өсөлт гаргасан.      

 • B.Гар урлал, соёлын уламжлалыг хөгжүүлсэн.

 • C.Өрнө дорнын мэдлэг ухааныг улам хөгжүүлсэн.

 • D.Анд нөхдөө хэрхэн дээдэлдэгийн жишээг үзүүлсэн.

Оноо: 1

Чингис хааныг харваж шархдуулсан Зургаадай аль аймгийн хүн бэ?

 • A.Мангуд

 • B.Татар  

 • C.Бэсүд

 • D.Урианхай

Нийт: 161