• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

"Булчин" хүний биеийн жингийн хэдэн хувийг эзэлдэг вэ?

 • A. 30-39 хувь          

 • B. 40-50 хувь       

 • C. 51-59 хувь 

 • D. 60-аас их хувийг

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс “дотоод араг” ястай амьтны нэрийг сонгоно уу.

 •  A. арслан  

 • B. дун

 • C. эмгэн хумс

 • D. царцаа

Оноо: 1

Хүний гарын ясны хэсэгт аль нь хамаардаггүй вэ?

 • A. бугалга            

 • B. сарвуу       

 • C. бугуй 

 • D. шуу

Оноо: 1

Амьд биес амьдарч буй орчиндоо хэрхэн дасан зохицдог вэ?

 • A. биеийн онцлог, зан үйл            

 • B. биеийн онцлог, хоол тэжээл         

 • C. зан үйл, хоол тэжээл 

 • D. хоол тэжээл, өнгөөр

Оноо: 1

Хамгийн удаан хугацаанд задарч хөрсөнд шингэдэг хог хаягдлын нэрийг сонгоно уу.

 • A.ногооны хальс             

 •    B. тамхи           

 •    C. цаас

 •  D. хагархай шил 

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Улан-Батор - ................ родной город.

 • А.мой

 • B. моя

 • C.моё

 • D.мои

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Я живу в .......... Хан-Уул.

 • А. дом

 • B.дома

 • C.доме

 • D. домом

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Наша школанаходится около ........................ .

 • А. магазин

 • B. магазина

 • C. магазины

 • D. в магазине

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

После уроков я иду ............... .

 • А.дом

 • B.дома

 • C.домой

 • D. дому

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Обычно я обедаю и ужинаю .................. .

 • А. дом

 • B. дома

 • C. домой

 • D. к дому

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Я живу в квартире номер .............. .

 • А. один

 •  B. одна

 • C. одни

 • D. одного

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

................ двухкомнатная квартира находится в городке Хангай.

 • А. наш 

 • B. наша

 • C. наше

 • D. наши

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

В нашей .................... всегда светло и уютно.

 • А. квартира

 • B. в квартире

 • C. в квартиру

 • D. с квартирой

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

В моей.................... стоит стол, на котором лежат мои книги и тетради.

 • А.комната

 • B.комнате 

 • C.комнату

 • D. комнаты

Оноо: 1

Салхиар тархдаг ургамлын үр ямар байдаг вэ?

 • A. өргөс хатгууртай             

 •   B.  үс, хатгууртай         

 •    C. өргөс, хялгастай 

 •  D. үс, хялгастай

Оноо: 1

Цэцэгт ургамлын үржлийн эрхтний нэрийг сонгоно уу.

 • A. иш            

 •       B. навч        

 •   C. үндэс 

 •  D. цэцэг

Оноо: 1

Жимс ямар үүрэгтэй вэ?

 • A. үр боловсрох             

 •   B. үр тархах        

 •  C. үр хамгаалах 

 •  D. үр шингэх

Оноо: 1

Ямар шавьжийг бүрэн хувиралтай шавьж гэдэг вэ?

 • A. 2 үе шатыг дамждаг            

 • B.  3 үе шатыг дамждаг       

 • C.  4 үе шатыг дамждаг 

 • D.  2-3 үе шатыг дамждаг

Оноо: 1

Цөөн өндөг төрүүлдэг шувуу, олон өндөг төрүүлдэг мэлхийнээс ямар ялгаатай вэ?

 • A. үүр засаж, өндгөө дардаггүй            

 •  B. үүр засаж, өндгөө дардаг          

 • C. үүр засдаггүй, өндгөө дардаг 

 •  D. үүр засдаггүй, өндгөө дардаггүй 

Оноо: 1

Гүрвэлийн амьдралын орчинг сонгоно уу.

 •  A. говь, цөл             

 •      B. ойт хээр         

 •     C. ус, намгархаг газар 

 •  D. хээр тал

Нийт: 16693