• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Гэрэл туссан хэсгийн температур хамгийн бага байх зургийн дугаарыг сонгоно уу.

 • A. 1                                         

 • B. 2                                

 • C. 3

 • D. 2 ба 3

Оноо: 1

Цэцгийн бүтцийг ажиглан "2" дугаартай бүтцэд хамаарах үүрэг, цэцгийн онцлогыг зөв дүгнэнэ үү.


 • А. Тухайн бүтэц нь синергид эс үүсгэх үүрэгтэй, үрээ хамгаалахын тулд дээр байрласан

 • В. Тухайн бүтэц нь антипод эс үүсгэх үүрэгтэй , үрээ хамгаалахын тулд цэцгийн дэлбээ дотор байрласан

 • С. Тухайн бүтэц нь өндгөн эс   үүсгэх үүрэгтэй, үрээ хамгаалахын тулд үрэвчийн хэсэгт байрладаг

 • D. Тухайн бүтэц нь өндгөн эс   үүсгэх үүрэгтэй, энэ эсээ хамгаалахын тулд үрэвчийн багана хэсэгт байрладаг

Оноо: 1

Үр тогтолтын үед явагдах үзэгдлийг сонгоно уу.

 • A. Умайн хана ховхрон унах

 • B. Өндгөн эс боловсрон гарах

 • C. Сарын тэмдэг ирэх

 • D. Эр, эм бэлгийн эс нийлэх

Оноо: 1

Монгол төгрөгийг доллар, юань, рубль, иенээр сольж болно. Энэ нь дараах өгөгдлийн алинд хамаарах вэ?

 • А. Чөлөөтэй хөрвөх чадвартай

 • В.Хязгаарлагдмал хөрвөх чадвартай

 • С. Хөрвөх чадваргүй

 • D. Тогтмол ханштай

Оноо: 1

Аль бие цахилгаан дамжуулагч болох вэ?

 • A. 1                                                                   

 • B. 2                                    

 • C. 3                                                                 

 • D. 4

Оноо: 1

Эрэлтийн хууль зах зээлийн ямар харилцааг илэрхийлдэг вэ?

 • А. Тухайн барааны үнэ, эрэлтийн тоо хэмжээний урвуу хамаарлыг

 • В. Тухайн барааны үнэ, эрэлтийн тоо хэмжээний шууд хамаарлыг

 • С. Тухайн барааны үнэ, нийлүүлэлтийн тоо хэмжээний урвуу хамаарлыг

 • D. Тухайн барааны үнэ, нийлүүлэлтийн тоо хэмжээний шууд хамаарлыг

Оноо: 1

Үр тогтолт хаана явагддаг вэ?

 • А. Умай

 • B. Өндгөвч

 • C. Умайн гуурсан хоолой

 • D. Үтрээ

Оноо: 1

Нийлүүлэлтийн хууль зах зээлийн ямар харилцааг илэрхийлдэг вэ?

 • А. Тухайн барааны үнэ, эрэлтийн тоо хэмжээний урвуу хамаарлыг

 • В. Тухайн барааны үнэ, эрэлтийн тоо хэмжээний шууд хамаарлыг

 • С. Тухайн барааны үнэ, нийлүүлэлтийн тоо хэмжээний урвуу хамаарлыг

 • D. Тухайн барааны үнэ, нийлүүлэлтийн тоо хэмжээний шууд хамаарлыг

Оноо: 1

Цэцгийн бүтцийг ажиглан "4" дугаартай бүтцэд хамаарах үүрэг, цэцгийн онцлогийг зөв дүгнэнэ үү.

 • А. Тухайн бүтэц нь барзгар гадаргуутай тоос үүсгэх үүрэгтэй, ийм тоос амархан шавжаар тарах тул цэцгийн дохиур намссан

 • В. Тухайн бүтэц нь барзгар гадаргуутай  тоос үүсгэх үүрэгтэй , тоос салхиар тарахын тулд дохиурын шилбэ намхан болсон

 • С. Тухайн бүтэц гөлгөр гадаргуутай тоос үүсгэх үүрэгтэй, ийм тоос салхиар амархан тарах тул цэцгийн дохиурын шилбэ намссан

 • D. Тухайн бүтэц гөлгөр гадаргуутай  тоос үүсгэх үүрэгтэй, ийм бүтэц нь салхиар амархан тарах тул үр боловсрох орны багана өндөр болсон

Оноо: 1

Графикт биед үйлчилсэн хүч ба хүчний үйлчлэлээр биеийн явсан замыг харуулжээ. Энэ хүчний хийсэн ажлыг тодорхойлно уу?

 • A. 0 Ж 

 • B. 3 Ж

 • C. 6 Ж 

 • D. 12 Ж

Оноо: 1

Аль бие цахилгаан тусгаарлагч болох вэ?

 • A. 1                                                                  

 •  B. 2                                            

 • C. 3                                                                     

 •  D. 4

Оноо: 1

Аль нь үр тогтолт явагдахад зайлшгүй шаардлагатай вэ?

 • A. Витамин

 • B. Даавар

 • C. Бэлгийн эсүүд

 • D. Биеийн эсүүд

Оноо: 1

Эдийн засгийн үндсэн асуудлыг нэрлэнэ үү.

 • А. Хязгааргүй хэрэгцээг хязгаарлагдмал нөөцөөр хэрхэн хангах тухай

 • В. Хязгаарлагдмал хэрэгцээг хязгааргүй нөөцөөр хэрхэн хангах тухай

 • С. Юу үйлдвэрлэх, яаж үйлдвэрлэх, хэнд үйлдвэрлэх тухай асуудал

 • D. Үйлдвэрлэл, хуваарилах, хэрэглэх, арилжах, солилцох харилцаа

Оноо: 1

\sqrt[3]{8\cdot 1\frac{1}{8}-1} утгыг ол.

 • A. −2              

 • В. −1               

 • С. 2                 

 • D. 2.5

Оноо: 1

Цэцгийн бүтцийг ажиглан "1" дугаартай бүтцэд хамаарах үүрэг болонцэцгийн онцлогийг зөв дүгнэнэ үү.

 • А. Тухайн бүтэц нь барзгар гадаргуутай тоос хүлээн авах үүрэгтэй, ийм тоос  салхиар тарах тул цэцгийн үр боловсрох орны багана өндөр болсон

 • В. Тухайн бүтэц нь барзгар гадаргуутай  тоос хүлээн авах үүрэгтэй , тоос шавжаар тарахын тулд үр боловсрох орны багана намхан болсон

 • С. Тухайн бүтэц барзгар гадаргуутай тоос хүлээн авах үүрэгтэй, ийм тоос салхиар амархан тарах тул цэцгийн үр боловсрох орны багана намсах

 • D. Тухайн бүтэц барзгар гадаргуутай  тоос хүлээн авах үүрэгтэй, ийм бүтэц нь шавжаар амархан тарах тул үр боловсрох орны багана өндөр болсон

Оноо: 1

3 өөр хөндлөн огтлолын талбайтай хоолойгоор ус урсаж байна. Хоолойн аль хэсгээр ус хамгийн их хурдтай урсах вэ? • A. 1-р хоолой 

 • B. 2-р хоолой

 • C. 3-р хоолой

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

Балын харандааны аль хэсэг нь цахилгаан дамжуулагч болох вэ?

 • A. 1                                                                  

 • B. 2                                          

 • C. 3                                                                   

 • D. 4

Оноо: 1

Умайн хананд үр хөврөл бэхлэгдэх үзэгдлийг юу гэдэг вэ?

 • A. Жирэмсний үе

 • B. Үр тогтолт

 • C. Имплантаци

 • D. Цэвэршилт

Оноо: 1

Тоог 12-оор нэмэгдүүлэхэд гарсан тооны куб язгуур нь −3 бол уг тоог ол.

 • A.−39             

 • В. −27             

 • С. −15             

 • D. 15

Оноо: 1

Эдийн засгийн тогтолцооны хэв маягуудад аль нь хамааралгүй вэ?

 • А. Зах зээлийн

 • В. Төлөвлөгөөт

 • С. Уламжлалт 

 • D. Бүх нийтийн

Нийт: 16693