• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Жирийн ихрүүд ямар тохиолдолд төрдөг вэ?

 • A. Эмэгтэй хүн хоёр болон түүнээс дээш тооны өндгөн эсийг нэг сард боловсруулж, тэдгээр нь үр тогтвол

 • B. Эмэгтэй хүн сар бүр нэг өндгөн эс боловсруулбал

 • C. Өндгөн эс боловсох үйл явц хурдасвал

 • D. Өндгөн эс боловсрох үйл явц удааширвал

Оноо: 1

Tохирох тоог бичээрэй. 3 т 5 ц 24 кг = \square кг

 • А. 8024 кг   

 • B. 3524 кг      

 •  C. 524 кг           

 • D. 3024 кг

Оноо: 1

Choose the opposite to the given word.

We took an abundant supply of food with us.

 • A.limited

 • B.little

 • C. medium 

 • D.shortage

Оноо: 1

Үйлдлийг гүйцэтгээрэй. 12цаг:24мин=

 • А. 30 

 • B. 3      

 • C. 50

 • D. 5

Оноо: 1

Удамшлын материал нь яг адил ихрүүдийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Жирийн ихрүүд

 • B. Нэг өндгөн эсийн ихрүүд

 • C. Гурван ихрүүд

 • D. Ижил хүйстэй ихрүүд

Оноо: 1

Протон бол хамгийн бага ......................... цэнэг юм.

 • A. Эерэг

 • B. Сөрөг  

 • C. Эерэг, сөрөг байж болно 

 • D. Саармаг 

Оноо: 1

Графикт 3 төрлийн энзимийн ажиллах рН, урвалын хурдыг харуулжээ. "А” энзимийг ямар үйлдвэрлэлд ашиглаж болохыг сонгоно уу.

 • А. шүлтлэг орчинд уураг задлах

 • В.  шүлтлэг орчинд өөх тос арилгах 

 • С.  хүчиллэг орчинд уураг задлах

 • D. шүлтлэг орчинд сүүний уураг задлах

Оноо: 1

Нэг өндгөн эсийн ихрүүд ялгаатай хүйстэй төрөх үү?

 • A. Ижил удамшлын материалтай учир өөр өөр хүйстэй төрнө.

 • B. Ижил удамшлын материалтай учир өөр өөр хүйстэй төрөхгүй.

 • C. Ялгаатай удамшлын материалтай учир өөр өөр хүйстэй төрнө.

 • D. Ялгаатай удамшлын материалтай учир өөр өөр хүйстэй төрөхгүй.

Оноо: 1

Хэдэн литрийн \frac{4}{15}нь 12 л байх вэ?

 • А. 63л       

 • B. 60л        

 • C. 45л      

 •  D. 180

Оноо: 1

Үр тогтсоноос хойш хүүхэд төрөх хүртэл эхийн хэвлийд хичнээн хугацаа өнгөрдөг вэ?

 • А. Ойролцоогоор найман сар

 • B. Гурван сар

 • C. 280 хоног

 • D. 360 хоног

Оноо: 1

Япон улсын хүн амын өөрчлөлтийг хүн амын суваргаар харуулжээ. Зургийг ашиглан зөв хариуг олоорой.

 • A. 2050 онд 70-аас дээш насны хүн амын эзлэх хувь 2 дахин өснө

 • B. 2050 онд 15-65 насны хүн ам 2 дахин буурна

 • C. 2050 онд 0-15 насны хүн ам 2 дахин өснө

 • D. 2050 онд 0-15 насны хүн ам 2 дахин буурна

Оноо: 1

Тэжээл үүсгэгч биш биеийг нэрлэнэ үү?

 • A. Аккумлятор 

 • B. Чийдэн 

 • C. Батарей 

 • D. Генератор 

Оноо: 1

Choose the opposite to the given word.

The bag was empty when I opened it.

 • A.shuggy

 • B.full

 • C.dirty

 • D.new

Оноо: 1

Choose the correct answer.

You ……..look at me when I am talking to you.

 • A. could   

 • B. should  

 • C. would   

 •  D. will

Оноо: 1

Тойргийг өгсөн цэгүүдээр 8 тэнцүү хэсэгт хуваажээ. Эдгээрцэгүүдэд оройтой тэгш өнцөгт гурвалжин хэд байх вэ?

 • A. 24                

 • B. 12                

 • C. 16               

 • D. 32

Оноо: 1

Жирэмслэлт хэдэн долоо хоног үргэлжлэх ёстой вэ?

 • А. 21 долоо хоног

 • B. 35 долоо хоног

 • C. 40 долоо хоног

 • D. 43 долоо хоног

Оноо: 1

Тэмцээн 1.25 цагийн хугацаанд үргэлжлэв. Тэмцээн хэдэн минут үргэлжилсэн бэ?

 • А. 85мин      

 • B. 75мин         

 • C. 80мин      

 • D. 125мин

Оноо: 1

Графикт 3 төрлийн энзимийн рН болон урвалын хурдыг харуулжээ. "В” энзимийг ямар үйлдвэрлэлд ашиглаж болохыг нэрлэн тухайн үйлдвэрлэлд хэрэглэх шалтгааныг тайлбарлана уу.
 • А. Чипсний үйлдвэрлэлд, хүчиллэг орчинд уураг богино хугацаанд задална.

 • В. Угаалгын нунтаг үйлдвэрлэлд, саармаг орчинд ногооны шүүсний толбыг  усанд хялбар арилгах  

 • С. Бурам боловсруулах үйлдвэрлэлд, шүлтлэг орчинд цардуул задлан цэлцгэнүүр  хийх  

 • D. Бяслаг хийхэд, шүлтлэг орчинд сүүний сахар задлахад

Оноо: 1

Choose the correct answer.

I was using my pencil a minute ago. It ……..be here somewhere!

 • A. can      

 •  B. could    

 • C. must

 • D. would

Оноо: 1

Choose the opposite to the given word.

The window is made from very strong glass.

 • A.shiny 

 • B.thick

 • C.fragile

 • D. thin

Нийт: 16693