• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Өгөгдсөн зурагт тохирох хөшүүргийн хэлбэрийг сонгоно уу.

..

 • А. бахь                

 • B. дүүжин даажин                

 • C. хавчаар          

 •   ... D. хямсаа 

Оноо: 1
 1. Дэлхийн хойд хагас өмнөд хагасаасаа илүү дулаан байдгийн учир юу вэ?
 • A.Хуурай газрын талбай хойд хагасад илүү

 • B.Зуны улирал хойд хагасад удаан үргэлжилнэ

 • C.Хойд хагасын далай дулаан их хуримтлагддаг

 • D.Дэлхий 9 сард наранд хамгийн ойр оршдог

Оноо: 1

Зурагт 2 өөр чийдэнд явагдах энергийн өөрчлөлтийг харуулжээ. Аль чийдэнг худалдаж авах шаардлагатай вэ?

 • А. гэрэл сайн тусна 1              

 • B. гэрэл сайн тусна 2            

 • C. сайн хална 1               

 • D. сайн хална 2 

Оноо: 1
 1. Наранд хамгийн ойр орших гараг аль нь вэ?
 • A.Ангараг

 • B.Дэлхий

 • C.Сугар

 • D.Буд

Оноо: 1

Choose the correct answer.

I didn’t ........play tennis.

 • A. use to                                         

 • B. uses to

 • C. used to

 •  D. use

Оноо: 1

Байгаль орчинд хоргүй энергийн үүсвэрийг сонгоно уу.

 • А. мод              

 •  B. нефть                

 •   C. нүүрс              

 •     D. шатдаг хий 

Оноо: 1
 1. Нар дэлхийгээс 150 сая.км- ийн хол оршдог ч гэрэл нь дэлхийд ......................ирдэг.
 • A.5 минутад

 • B.8 минутад

 • C.15 минутад

 • D.18 минутад

Оноо: 1

Бие гэрэл үүсгэгч рүү ойртох тутам сүүдрийн хэмжээ хэрхэн өөрчлөгддөг вэ?

 • А. жижгэрдэг              

 • B. өөрчлөгддөггүй       

 • C. томордог              

 • D. тодордог 

Оноо: 1
 1. Ус руу түрж орсон эх газрын хэсгийг ..................... гэнэ.
 • A.хойг

 • B.булан

 • C.арал

 • D.хоолой

Оноо: 1

Бие дээр 2 гэрэл үүсгэгчээс ялгаатай өнцгөөр гэрэл тусжээ. Үүсгэгч бүрээс үүсэх биеийн сүүдэр, давхацсан хэсэгт сүүдэр ямар байх вэ?

 • А. бүдэг               

 • B. жижиг              

 • C. тод          

 •   D. том 

Оноо: 1

Биеэс ямар зайд соронзыг байрлуулахад их хүчтэй татах вэ?

 • А. байрлал 1              

 •   B. байрлал 2            

 •  C. байрлал 1 ба 2        

 •   D. зөв хариу алга  

Оноо: 1

Choose the correct answer.

My travel bag is ........than yours

 • A. light                                        

 • B. lighter

 • C. more light

 • D. lightly

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс цахилгаан дамжуулдаггүй, тусгаарлагч биетийг сонгоно уу?

 • A. хадаас,

 •  B. төмөр сэрээ, 

 •  C. хуванцар халбага, 

 •  D. зэс утас

Оноо: 1

Ижил температуртай усанд ижил хэмжээний талст болон нунтаг давсыг тус тусад нь уусгасан бол аль нь хурдан уусах вэ?

 • А. нунтаг хурдан               

 • B.  талст хурдан                

 •  C. хоёул хурдан             

 •   D. температур нөлөөлнө 

Оноо: 1

Усны уур ус болох нь ямар үзэгдэл вэ?

 • A. уурших үзэгдэл      

 •    B. ууршихын эсрэг үзэгдэл

 • C. хайлах үзэгдэл    

 •   D. хөлдөх үзэгдэл

Оноо: 1
 1. Дараах зурагт А үсгээр тэмдэглэсэн далай ямар далай вэ?

 • A.Хойд мөсөн далай

 • B.Энэтхэгийн далай

 • C.Атлантын далай

 • D.Номхон далай

Оноо: 1
 1. Гаригууд тэнхлэгээ эргэх хугацааг юу гэдэг вэ?
 • A.хоног

 • B.жил

 • C.улирал

 • D.сар

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Who has ……..job in our family?

 • A. easy                                         

 • B. more easy

 • C. the easiest

 • D. easily

Оноо: 1
 1. Дэлхийн хамгийн том арал Гренланд арал бөгөөд 2.2 сая км нутагтай. Гренланд арал аль улсад харъяалагддаг вэ?
 • A.Канад

 • B.АНУ

 • C.Исланд

 • D.Дани

Оноо: 1

Хамгийн том талбайтай эх газар аль нь вэ?

 • A.Евроазийн эх газар

 • B.Өмнөд Америкийн эх газар

 • C.Хойд америкийн эх газар

 • D.Африкийн эх газар

Нийт: 16693