Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Өгөгдсөн зурагт тохирох хөшүүргийн хэлбэрийг сонгоно уу.

 • А. бахь

 • B. дүүжин даажин

 • C. хавчаар

 • D. хямсаа

Оноо: 1
 1. Дэлхийн хойд хагас өмнөд хагасаасаа илүү дулаан байдгийн учир юу вэ?
 • A.Хуурай газрын талбай хойд хагасад илүү

 • B.Зуны улирал хойд хагасад удаан үргэлжилнэ

 • C.Хойд хагасын далай дулаан их хуримтлагддаг

 • D.Дэлхий 9 сард наранд хамгийн ойр оршдог

Оноо: 1

Зурагт 2 өөр чийдэнд явагдах энергийн өөрчлөлтийг харуулжээ. Аль чийдэнг худалдаж авах шаардлагатай вэ?

 • А. гэрэл сайн тусна 1

 • B. гэрэл сайн тусна 2

 • C. сайн хална 1

 • D. сайн хална 2

Оноо: 1
 1. Наранд хамгийн ойр орших гараг аль нь вэ?
 • A.Ангараг

 • B.Дэлхий

 • C.Сугар

 • D.Буд

Оноо: 1

Choose the correct answer.

I didn’t ........play tennis.

 • A. use to

 • B. uses to

 • C. used to

 • D. use

Оноо: 1

Байгаль орчинд хоргүй энергийн үүсвэрийг сонгоно уу.

 • А. мод

 • B. нефть

 • C. нүүрс

 • D. шатдаг хий

Оноо: 1
 1. Нар дэлхийгээс 150 сая.км- ийн хол оршдог ч гэрэл нь дэлхийд ......................ирдэг.
 • A.5 минутад

 • B.8 минутад

 • C.15 минутад

 • D.18 минутад

Оноо: 1

Бие гэрэл үүсгэгч рүү ойртох тутам сүүдрийн хэмжээ хэрхэн өөрчлөгддөг вэ?

 • А. жижгэрдэг

 • B. өөрчлөгддөггүй

 • C. томордог

 • D. тодордог

Оноо: 1
 1. Ус руу түрж орсон эх газрын хэсгийг ..................... гэнэ.
 • A.хойг

 • B.булан

 • C.арал

 • D.хоолой

Оноо: 1

Бие дээр 2 гэрэл үүсгэгчээс ялгаатай өнцгөөр гэрэл тусжээ. Үүсгэгч бүрээс үүсэх биеийн сүүдэр, давхацсан хэсэгт сүүдэр ямар байх вэ?

 • А. бүдэг

 • B. жижиг

 • C. тод

 • D. том

Оноо: 1

Биеэс ямар зайд соронзыг байрлуулахад их хүчтэй татах вэ?

 • А. байрлал 1

 • B. байрлал 2

 • C. байрлал 1 ба 2

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Choose the correct answer.

My travel bag is ........than yours

 • A. light

 • B. lighter

 • C. more light

 • D. lightly

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс цахилгаан дамжуулдаггүй, тусгаарлагч биетийг сонгоно уу?

 • A. хадаас,

 • B. төмөр сэрээ,

 • C. хуванцар халбага,

 • D. зэс утас

Оноо: 1

Ижил температуртай усанд ижил хэмжээний талст болон нунтаг давсыг тус тусад нь уусгасан бол аль нь хурдан уусах вэ?

 • А. нунтаг хурдан

 • B. талст хурдан

 • C. хоёул хурдан

 • D. температур нөлөөлнө

Оноо: 1

Усны уур ус болох нь ямар үзэгдэл вэ?

 • A. уурших үзэгдэл

 • B. ууршихын эсрэг үзэгдэл

 • C. хайлах үзэгдэл

 • D. хөлдөх үзэгдэл

Оноо: 1
 1. Дараах зурагт А үсгээр тэмдэглэсэн далай ямар далай вэ?

 • A.Хойд мөсөн далай

 • B.Энэтхэгийн далай

 • C.Атлантын далай

 • D.Номхон далай

Оноо: 1
 1. Гаригууд тэнхлэгээ эргэх хугацааг юу гэдэг вэ?
 • A.хоног

 • B.жил

 • C.улирал

 • D.сар

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Who has ……..job in our family?

 • A. easy

 • B. more easy

 • C. the easiest

 • D. easily

Оноо: 1
 1. Дэлхийн хамгийн том арал Гренланд арал бөгөөд 2.2 сая км нутагтай. Гренланд арал аль улсад харъяалагддаг вэ?
 • A.Канад

 • B.АНУ

 • C.Исланд

 • D.Дани

Оноо: 1

Хамгийн том талбайтай эх газар аль нь вэ?

 • A.Евроазийн эх газар

 • B.Өмнөд Америкийн эх газар

 • C.Хойд америкийн эх газар

 • D.Африкийн эх газар

Нийт: 15508