• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Өндгөн эс боловсрон гарах овуляцийн үеийн умайн ханыг дүрсэлсэн хэсгийг сонгоно уу.

 • A. A  ба С

 • B. B ба С

 • C. C

 • D. D

Оноо: 2

Зөв гурвалжны өндөр нь\sqrt{3} бол гурвалжны периметрийг ол.

 • A. 2                              

 • B. 6                 

 • C. 4          

 • D. 3

Оноо: 1

Улаан буудай,хөх тариа, буурцагтан, тоор, усан үзэм, лийр зэрэг ургамлын голомт нутаг аль вэ?


 • A. Баруун Өмнөд Ази

 • B. Дорнод Ази

 • C. Газар Дундын тэнгис

 • D. Төв Америк

Оноо: 2

Жимсийг хатаахад жингийнхээ 85%-ийг алддаг. 9.5кг хатаасан жимс гарган авахын тулд хэдэн кг жимс шаардлагатай вэ?

Оноо: 1

Натрийн гидроксидийн уусмал дахь устөрөгч ионы концентрац [H+]=10-13 моль/л бол уусмалын рН-ыг олно уу.

 • A. 10-13    

 • B. 10-1   

 • C. 1 

 • D. 13    

Оноо: 1

12 килограмм 32 граммын 5 / 8 хэсэг нь хэдтэй тэнцүү вэ?

 • А. 770 г 

 • B. 7520 г    

 • C.7700 г    

 • D.зөв хариу байхгүй

Оноо: 1

Зурагт үзүүлснээр гүйдэл хүчдэлийн хамаарал ашиглан 40 В хүчдэлтэй үед гүйдэл ямар байхыг олно уу?

 • A. 0.5 А     

 • B. 1 А   

 • C. 1.5 А   

 • D. 2 А

Оноо: 2

Зөв гурвалжны өндөр нь2\sqrt{3} бол гурвалжны периметрийг ол.

 • A. 3                           

 • B. 6                  

 • C. 9                 

 • D. 12

Оноо: 1

Хагас литр ундаа хийхэд 3ширхэг алим ордог бол 18 ширхэг алимаар хэдэн литр ундаа хийх вэ?

 • A.6л                     

 • B.27л       

 • C.12л    

 •  D. 3л

Оноо: 1

Үр хөврөлийн гадаад давхраанаас үүсдэг эрхтнүүдийг зөв нэрлэснийг олоорой.

1.Цус, тунгалаг

2. Элэг

3.Нойр булчирхай

4.Мэдрэлийн эд

5.Шүдний паалан

6. Амьсгалын эрхтэн

7.Бөөр

8. Үс, хумс

9.Араг яс

10.Хучуур эд


 • A. 1, 3, 9,10

 • B.  4, 5, 8, 10

 • C.  2, 4, 5, 8

 • D.  5, 6, 7, 9

Оноо: 1

Өндгөн эс боловсрон гарах овуляцийн үеийн умайг дүрсэлсэн зургийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Зөвхөн хүчтэй исэлдүүлэгч шинжтэй бодис агуулсан эгнээг заана уу.

 • A. HNO3, KMnO4, K2Cr2O7

 • B. K2Cr2O7, Na2SO3, KNO3 

 • C. NaCl, CaCl2, FeCl2  

 • D. FeSO4, KMnO4, H2O2     

Оноо: 1

Хэлхээний хэсэгт холбогдсон В чийдэнгээр гүйх гүйдлийг олно уу? А чийдэнгийн гүйдэл 3 А.

 • A. 4 А

 • B. 3 А    

 • C. 2 А  

 • D. 1 А

Оноо: 1

5см ирмэгтэй кубын эзлэхүүнийг олоорой.

 • A. 150 см.куб  

 •  B.25см.куб  

 • C.30см.куб    

 • D.125 см.куб

Оноо: 1

Хэрэв cos\alpha =-\frac{4}{5}, 90^{\circ}<\alpha <180^{\circ} баsin\beta =-\frac{2\sqrt{2}}{3}, 270^{\circ}<\beta <360^{\circ} болsin(\alpha +\beta ) -ийн ойролцоо утгыг ол.

 • A. -0.954   

 • B. -0.554      

 • C. 0.554    

 • D. 0.954

Оноо: 1

Генийн мутацийн жишээг сонгоно уу

 • A. Тарган хөлтэй хонь

 • B. 

 • C. Өдгүй тахиа

 • D. Илүү хуруутай хүн

Оноо: 4

Бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн үнэ7000 төгрөг. Энэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрийн үнээсээ 15% өсөлттэй зарагдаж байв. Жилийн дараа барааны үнэ өмнө зарагдаж байснаас 10% буурсан бол хэдэн төгрөг болсон бэ?

Оноо: 1

Хэрэв температурыг 300С - 500С хүртэл ихэсгэхэд урвалын хурд 16 дахин нэмэгддэг бол урвалын температурын коэффициентын утгыг олно уу.

 • A. 1 

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Хэлхээний А чийдэнгээр 2 А гүйдэл гүйж байгаа бол С чийдэнгээр гүйх гүйдлийг олно уу?

 • A. 2 А 

 • B. 1 А

 • C. 4 А

 • D. Гүйдэл гүйхгүй

Оноо: 1

Эр бэлгийн эс өндгөн эстэй нийлж үр тогтох боломжтой үеийн умайн ханыг дүрсэлсэн хэсгийг сонгоно уу.

 • A. A ба В

 • B. B

 • C. C ба D

 • D. D

Нийт: 16693