• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Түрүү булчирхайгаас ялгарах шингэний үүрэг юу вэ?

 • A. Үтрээний хүчиллэг орчинг саармагжуулах

 • B. Үрийн шингэний хүчиллэгийг нэмэгдүүлэх

 • C. Үрийн шингэний хүчиллэгийг бууруулах

 • D. Үр боловсроход туслах

Оноо: 1

Нэгэн хүний хооллох дуршил, оюуны болон хөдөлмөрийн бүтээмж буурчээ. Эмчид үзүүлэхэдфосфорын дутагдалд орсон бөгөөд ясны эдээс фосфорын дутагдлаа нөхсөнөөс болж яс эрдэсгүйжижсийрэгжсэн байна гэж оношилжээ. Түүнд ямар хоол хүнс санал болгох вэ?


 • A. Бууцай, тараг, шош, мөөг

 • B. Элэг, түрс, хошуу будаа, хөц будаа

 • C. Самар, банана, шош, өндөг

 • D. Мах, усан үзэм, өргөст хэмх, бяслаг

Оноо: 1

Match the names on the left with the definition on the right

A publisher is

 • A. someone who owns or works in a shop.

 • B. is the person who responsible for a newspaper.

 • C. a person who works in a place which lends books.

 • D is a person or company responsible for having a book printed and organizing its sale.

Оноо: 1

Акросом агуулсан хэсгийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Дрозофилл ялааны биеийн эс 8 хромосомтой. Бэлгийн эсийн хромосомын тоог олно уу.


 • A. 2

 • B. 4

 • C. 8

 • D. 16

Оноо: 1

Match the numbers on the left with the definition on the right

28%

 •  A. four squared

 • B. ten point three

 • C.  four ninths

 • D. twenty eight percent

Оноо: 1

Эмэгтэйчүүдийн амьдралын мөчлөгийн тодорхой үе шатанд цэвэршилт явагддаг. Энэ үед эсийн ямар хуваагдал зогсдог вэ?


 • A. Амитоз

 • B. Митоз

 • C. Мейоз

 • D. Эсийн хуваагдалтай холбоогүй.

Оноо: 1

Олон тооны митохондри агуулсан, энергиэр хангах үүрэгтэй хэсгийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Match the numbers on the left with the definition on the right

10.3

 • A. four squared

 • B. ten point three

 • C.  four ninths

 • D. twenty eight percent

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн периметр нь 36см ба өргөн нь 8 см бол тэгш өнцөгтийн уртын хэмжээг олоорой.

 • А. 10 см         

 • В. 28см     

 • С. 20см

 • D.1см               

Оноо: 1

Match the numbers on the left with the definition on the right

4\9

 •  A. four squared

 • B. ten point three

 • C.  four ninths

 • D. twenty eight percent

Оноо: 1

Өндгөн эсэд хүрэх үйл явцыг түргэсгэх зориулалттай бүтцийн хэсгийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Танхимын эзлэхүүн 72м.куб. Хэрэв танхимын урт 6 м, өргөн нь 4 м бол өндрийн хэмжээг олоорой.

 • А. 7.2 м        

 • В. 36м        

 • С. 3 м   

 •  D.  62м

Оноо: 1

Match the numbers on the left with the definition on the right

42

 • A. four squared

 • B. ten point three

 • C.  four ninths

 • D. twenty eight percent

Оноо: 1

Сурагч гэрлийн микроскопоор эсийг судалжээ. Тэрээр эсийн дараах эрхтэнцрүүдээс алийг нь харж чадаагүй вэ?


 • A. Бөөм

 • B. Митохондри

 • C. Рибосом

 • D. Хлоропласт

Оноо: 1

Өчигдөр цэлмэг, 24°C дулаан өдөр байсан. Харин өнөөдөр бороотой, 12°С дулаан өдөр байна. Агаарын хэм хэдэн процентоор буурсан бэ?

 •  А. 50%   

 • B. 12%     

 • C. 2%          

 • D.2.4%

Оноо: 1

Эр бэлгийн эсийн удамшлын мэдээллийг хадгалсан бүтцийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Ургамлын үрийн хөврөлд агуулагдаж, хөврөлийн өсөлт, хөгжилтөд зарцуулагдах энергийг бий болгоход оролцдог гормоныг сонгоно уу


 • A. Инсулин

 • B. Амилаза

 • C. Ауксин

 • D. Гибберлин

Оноо: 1

Өндгөн эсийн удамшлын мэдээлэл агуулсан хэсгийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Бүрэн хувиралтай шавж ямар үе шатыг дамжин хөгждөг вэ?


 • A. Өндөг,авгалдай, хүүхэлдэй, бие гүйцсэн шавж       

 • B. Өндөг, авгалдай, бие гүйцсэн шавж

 • C. Өндөг, хүүхэлдэй, бие гүйцсэн шавж

 • D. Өндөг, бие гшйцсэн шавж

Нийт: 16693