• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зүрхний шигдээс өвчнөөс сэргийлэхэд тустай эрдсийг сонгоно уу.


 • A. Натри

 • B. Кали

 • C. Магни

 • D. Төмөр

Оноо: 1

Гаплойд бүрдэл бүхий хромосомыг агуулсан өндгөн эсийн бүтцийн хэсэг аль нь вэ?

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

100гр бүтээгдэхүүнд агуулагдах илчлэгийн хэмжээ өгөгджээ.Гуляш 180ккал, нэг зүсэм пицца 230 ккал, кола 190 ккал, сахаргүй цай 2 ккал байдаг.

Нэгэн сурагч2 зүсэм пицца, 250гр кола, 300 гр сахаргүй цай ууж, 400гр гуляш иджээ.Тэрээр өдөрт ямар хэмжээний илчлэг авсан бэ?

 • A. 1661 ккал

 • B. 1431 ккал

 • C. 1657 ккал     

 • D. 1566 ккал

Оноо: 1

Match the names on the left with the definition on the right

A rectangle

 • A. round plane figure

 •  B. has four right angles.

 • C. figure with three sides and three angles

 • D. is the distance from its center.      

Оноо: 1

Бэлгийн замын халдварт өвчнүүд бүхий мөрийг сонгоно уу.

 • A. ДОХ, сүрьеэ, менингит

 • B. Тэмбүү, заг хүйтэн, ДОХ

 • C. Тэмбүү, улаан бурхан, заг хүйтэн

 • D. Заг хүйтэн, сүрьеэ, гахайн хавдар

Оноо: 1

Дараах полимерүүдээс аль нь хуванцрын найрлагад оролцдог вэ?

I. Полистирол II. Полибутадиен III. Полипропилен

IV. Полиизопрен V. Полихлорпрен

 • A. I, II 

 • B. I, III

 • C. I, IV 

 • D. III, IV

Оноо: 1

1 гр уураг исэлдэхэд 4.1 ккал, 1 гр нүүрс ус 4,1 ккал, 1 гр өөх тос 9.3 ккал энерги тус тус үүсгэдэг.Нэгэн сурагчхоногт 120 гр уураг, 410 гр нүүрс ус, 80 гр өөх тос агуулсан хоол хүнс хэрэглэжээ. Түүний хоногт авах энергийн хэмжээг тооцоолно уу.


 • A. 610 ккал

 • B. 627.5 ккал

 • C. 2501 ккал

 • D. 2917 ккал

Оноо: 1

Амьд организм өөрөө өөртэйгөө ижил үр удам төрүүлэхийг юу гэдэг вэ?



 • A. Удамшил

 • B. Хувьсал

 • C. Шалгарал

 • D. Селекци

Оноо: 1

Адил талт гурвалжныг зурагт үзүүлснээр зуржээ. Нэг гурвалжны талын урт 5 см бол өгөгдсөн дүрсийн периметр ямар хэмжээтэй байх вэ?

 • А. 135 см   

 • В. 45см       

 •  С. 225 см    

 •  D. 25см

Оноо: 1

Өнгөгүй, хурц үнэртэй, агаараас хүнд, усанд сайн уусаж хүчиллэг орчинтой уусмал үүсгэдэг хийг нэрлэнэ үү.

 • A. Азотын диоксид

 • B. Азотын монооксид

 • C. Аммиак

 • D. Хлорт устөрөгч

Оноо: 1

Бэлгийн бус үржлээр үржиж байгаа бодгалиудад генетикийн олон янз байдал үүсэхэд юу нөлөөлдөг вэ?

 • A. Кроссинговер

 • B. Мутаци

 • C. Мейоз

 • D. Митоз

Оноо: 1

Хүн биеийн хүчний ажил, спортын эрчимтэй дасгал хөдөлгөөн хийсний дараабие буларч хөндүүр булчин болдог. Үүний учрыг тайлбарлана уу.


 • A. Анаэроб исэлдэлтээр сүүний хүчил үүссэнээс

 • B. Анаэроб исэлдэлтээр пируват үүссэнээс

 • C. Аэроб исэлдэлтээр цууны хүчил үүссэнээс

 • D. Аэроб исэлдэлтээр ус, нүүрсхүчлийн хий үүссэнээс

Оноо: 1

Квадратын талбай нь 100 м.кв бол периметрийг олоорой.

 • А.  40м            

 • В. 50м   

 • С. 200м     

 • D. 25

Оноо: 1

3KOH + H3PO4 →K3PO4 + 3H2O гэсэн урвалын төрлийг тодорхойлж, 16.8 г калийн гидроксидоос хэдэн г калийн фосфат үүсэхийг бодож олно уу.

 • A. саармагжих, 13.4 г

 • B. саармагжих, 21.2 г

 • C. халах, 13.4 г 

 • D. халах, 21.2 г

Оноо: 1

Гамет үүсгэдэг процесс яагаад генетикийн олон янз байдлыг үүсгэдэг вэ?

 • A. Профаз ба анафазын шатанд ДНХ холилддог учир

 • B. Кроссинговерын үр дүнд эцэг эхийн ДНХ ижил хэсгээ солилцдог учир

 • C. Хоёр бодгалиас ДНХ үүсгэдэг учир

 • D. Митоз I ба II дээр ДНХ холилддог учир

Оноо: 1

Match the names on the left with the definition on the right

A circle

 • A. round plane figure

 • B. has four right angles.

 • C. figure with three sides and three angles

 • D. is the distance from its center.   

Оноо: 1

Бүрэн бус хувиралтай шавжны хөгжлийн үе шатыг сонгоно уу.


 • A. Өндөг, авгалдай, хүүхэлдэй, бие гүйцсэн шавж

 • B. Өндөг, авгалдай, бие гүйцсэн шавж  

 • C. Өндөг, хүүхэлдэй, бие гүйцсэн шавж

 • D. Өндөг, бие гүйцсэн шавж

Оноо: 1

Дараах нэгдлүүдийн аль нь усанд сайн уусах вэ?

 • A. Ba(OH)2

 • B. Cu(OH)2 

 • C. Fe(OH)2

 • D. Zn(OH)2

Оноо: 1

Генетикийн олон янз байдлыг үүсгэн, эволюцид таатай нөлөө үзүүлдэг үржлийн хэлбэрийг сонгоно уу.

 • A. Хоёрчлогдох хуваагдал

 • B. Бэлгийн үржил

 • C. Нахиалах үржил

 • D. Бэлгийн бус үржил

Оноо: 1

Зөв гурвалжны талууд 1:2 харьцаатай байв. Хэрэв жижиг гурвалжны нэг тал нь 8 см бол том гурвалжны периметрийг олоорой.

 • А.  24см

 • В. 64 см 

 • С. 48 см 

 •  D. 36 см

Нийт: 16693