• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

10кг, 15кг масстай ган бөмбөлөг газар дээгүүр өнхрөх замдаа саадыг мөргөжээ. Аль нь хүчтэй мөргөх вэ?

 • A. 10кг   

 •  B. 15кг   

 • C. адилхан хүчээр мөргөнө 

 •  D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Өгөгдсөн бие дээр гэрэл туссан тохиолдолд сүүдэр нь ямар байх вэ? Биеийн сүүдэртэй холбоотой мэдлэгээ ашиглан дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу.

1. шил

2. цаас

3. ном

а. тод сүүдэр

в. бүдэг сүүдэр

с. сүүдэр үүсэхгүй

 • A. 1а, 2в, 3с   

 • B. 2а, 3в, 1с   

 • C. 3а, 1с, 2в

 • D.1а, 3в, 2с

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн тэмдэглэгээнээс термометрийн заалтыг зөв харах чиглэлийг сонгоно уу.

 • A. 1   

 • B. 2   

 •  C. 3 

 •  D. зөв хариу алга

Оноо: 1
 1. Нарны аймгийн хамгийн жижиг гариг аль нь вэ?
 • A. Буд

 • B. Сугар

 • C. Дэлхий

 • D. Ангараг

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Do you think physics is ……..than chemistry?

 • A. the most useful                   

 • B. the more useful 

 • C. more useful 

 • D. useful

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс аль хэрэгслийг ажиллаж байхад соронзыг ойртуулахад эвдрэх аюултай вэ?

 • A. индүү  

 • B. хөрөө   

 • C. телевизор    

 • D. тоос сорогч

Оноо: 1
 1. Дараах газарзүйн зургийг ажиглаад ямар эх газар болохыг нэрлэнэ үү?

 • A. Өмнөд Америкийн эх газар

 • B. Африкийн эх газар

 • C. Австралийн эх газар

 • D. Хойд Америкийн эх газар

Оноо: 1

Choose the correct answer.

He is the ……..at math.

 • A. good                                         

 • B. better

 • C. best

 • D. the good

Оноо: 1
 1. Австрали тивийн уугуул иргэдийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
 • A. Самичууд

 • B. Бушменууд

 • C. Якутууд

 • D. Аборигенчүүд

Оноо: 1

Өгөгдсөн тэмдэгтэд харгалзах зөв тайлбарыг сонгоно уу.

 • A. аюултай, аянга   

 •  B. аюултай, муруй зам, муруй зам  

 •   C. аюултай, огцом эргэлт

 •  D. аюултай, өндөр хүчдэл

Оноо: 1
 1. Дэлхийн хүн амыг арьсны өнгөөр нь европжуу, монголжуу, негржүү гэж гурван арьтанд ангилдаг. Монголжуу гэж ямар арьтанг хэлэх вэ?
 • A. Хар

 • B. Шар

 • C. Цагаан

 • D. Улаан

Оноо: 1

Мөстэй аягыг дүүртэл ус хийхэд мөс бүрэн хайлсны дараа аяганаас ус асгарах уу.

 • A. асгарна, мөс хайлж ус болно   

 •  B. асгарахгүй, мөс хайлж ус болсонч   

 •    C. асгарахгүй, мөс хайлсанч ус нэмэгдэхгүй 

 •  D. зөв хариу алга

Оноо: 1
 1. Дэлхийн хүн амын 60 гаруй хувь буюу 4 тэрбум гаруй хүн амьдардаг тив аль вэ?
 • A. Ази тив

 • B. Америк тив

 • C. Европ тив

 • D. Африк тив

Оноо: 1

Нэг биеийн хувьд өглөөний болон өдрийн сүүдрээс аль нь шугаман хэмжээгээрээ их вэ?

 • A. өглөөний   

 • B. өдрийн   

 • C. адилхан, ялгаа байхгүй 

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Choose the correct answer.

This story is the ……..I have ever heard.

 • A. interesting                        

 • B. more interesting

 • C. most interested

 • D. most interesting.

Оноо: 1

Мөнгөний картнаас соронзыг хол байлгах шалтгааныг сонгоно уу.

 • A. картны мэдрэгч замыг гэмтээнэ   

 •  B. картан дээр бичигдсэн  мэдээллийг гэмтээнэ  

 •  C. картны өнгийг өөрчилнө 

 •  D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Цахилгаан дамжуулдаг хэрэгслийн нэрийг сонгоно уу.

 • A. даавуу 

 • B. резин 

 •  C. харандаан бал

 •  D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Шингэн зүйлийг нэг савнаас өөр саванд юүлэхэд хэлбэр нь өөрчлөгдөх үү?

 • A. өөрчлөгдөнө, тухайн савныхаа хэлбэрийг хадгална   

 •  B. өөрчлөгдөхгүй, эхний савныхаа хэлбэрийг хадгална   

 •   C. өөрчлөгдөнө, эхний савныхаа хэлбэрийг хадгална 

 •  D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Нэг биеийн хувьд өглөө, өдрийн сүүдэр шугаман хэмжээгээрээ ялгаатай байдаг шалтгааныг сонгоно уу.

 • A. нарны тусах өнцөг өөр, өөр   

 •   B. нарны тусах эрчим өөр, өөр   

 •   C. биеийн хэмжээ өөр, өөр 

 •  D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Зурагтны дэлгэцэнд соронзыг ойр байрлуулж болохгүй шалтгаанд хамааралгүй өгөгдлийг сонгоно уу.

 • A. Дэлгэцийг гэмтээж дүрсний хэлбэр өөрчлөгдөнө.

 • B. Дэлгэцийг гэмтээж өнгө ялгарал муудна.

 • C. Дэлгэц томорно.

 • D. Дэлгэц шатна.

Нийт: 16693