Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Нэг см-т багтаасан бодит зай бага байвал ямар масштабтай зураг болох вэ?

 • A. бага масштабтай зураг

 • B. том масштабтай зураг

 • C. хэвийн масштабтай зураг

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

План зурагт ашиглах масштабаа сонгоход юуг анхаарах хэрэгтэй вэ?

 • A. зурах талбар, дүрслэх биеүдээс дурын нэг биетийн хэмжээ

 • B. зурах талбар, дүрслэх биеүдээс хамгийн бага биетийн хэмжээ

 • C. зурах талбар, дүрслэх биеүдээс хамгийн том биетийн хэмжээ

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1
 1. Ази тивийн хамгийн өндөр оргилыг сонгоно уу?
 • A. Климанджаро

 • B. Маккинли

 • C. Аконкагуа

 • D. Эверест

Оноо: 1

План зурагт нуур, гол мөрөнг таних тэмдгийг ихэнхдээ ямар өнгөөр илэрхийлдэг вэ?

 • A. бор

 • B. бор саарал

 • C. хөх

 • D. шаргал

Оноо: 1

Пассат салхи нь хаанаас хаашаа тогтмол үлээдэг салхи вэ?

 • A. Экватороос мэлхийн зам руу

 • B. Мэлхий ба матрын замаас экватор луу

 • C. Мэлхий ба матрын замаас туйл руу

 • D. Экватороос матрын зам руу

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хөшүүргийг тэнцвэрт оруулахыг тулд хичнээн ачааг тулах цэгийн аль талд нэмэх шаардлагатай вэ?

 • А. баруун мөрөнд 1 ачаа нэмэх

 • B. баруун мөрөнд 2 ачаа нэмэх

 • C. зүүн мөрөнд 1 ачаа нэмэх

 • D. зүүн мөрөнд 2 ачаа нэмэх

Оноо: 1

Ачааны тоог өөрчлөхгүйгээр зурагт өгөгдсөн хөшүүргийг тэнцвэрт оруулах боломжтой юу?

 • А. болно, баруун талын ачааг 1-ээр баруун тийш

 • B. болно, зүүн талын ачааг 1-ээр зүүн тийш

 • C. болно, зүүн талын 1 ачааг баруун талын ачаан дээр нэмж өлгөх

 • D. болохгүй.

Оноо: 1

10 кг масстай ган бөмбөлгийг 10см ба 15см өндөртэй налуугаар өнхрүүлжээ. Ган бөмбөлөг өнхрөх замдаа саадыг мөргөсөн бол аль нь хүчтэй мөргөх вэ?

 • A. 10см

 • B. 15см

 • C. адилхан хүчээр мөргөнө

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

10см, 15см өндрөөс, ижил масстай ган бөмбөлөг өнхрөх замдаа саадыг мөргөсөн бол аль нь хүчтэй мөргөх вэ?

 • A. 10см

 • B. 15см

 • C. адилхан хүчээр мөргөнө

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

1 дүгээр зурагт байгаа ачааны байрлалыг зураг 2-т илэрхийлэгдсэнээр өөрчилсөн бол дарах хүч хэрхэн өөрчлөгдөхвэ?

 • A. дарах хүч 2 дахин багассан

 • B. дарах хүч 2 дахин нэмэгдсэн

 • C. дарах хүч өөрчлөгдөөгүй

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1
 1. Жилийн турш хүйтэн, зун нь 00-аас хэтэрдэгүй газар аль нь вэ?
 • A. Европын өмнөд хэсэг

 • B. Австрали

 • C. Канадын олтриг

 • D. Аравын хойг

Оноо: 1

Хөшүүргийн тэнцвэрийн нөхцөл ашиглан тооцоолол хийсэн хүснэгтэд өгөгдсөн мэдээллээс алдааг олно уу.

 • А. 15 ба 4

 • B. 30 ба 3

 • C. 60 ба 1

 • D. 20 ба 3

Оноо: 1
 1. Туйлын бүсийн амьтад аль нь вэ?
 • A. Цагаан баавгай, далайн морь, цаа буга

 • B. Цаа буга, ордос үхэр, эрээн тахь

 • C. Цөөвөр чоно, зэрлэг гахай, оцон шувуу

 • D. Цагаан хирс, заан, далайн морь

Оноо: 1

Хөшүүргийн тэнцвэрийн нөхцөл ашиглан тооцоолол хийсэн хүснэгтэд өгөгдсөн мэдээллийн алдааг хэрхэн засах вэ?

 • А. 15 ба 4 буруу 30 ба 2 болгох

 • B. 30 ба 3 буруу 30 ба 2 болгох

 • C. 60 ба 1 буруу 30 ба 2 болгох

 • D. 20 ба 4 буруу 30 ба 2 болгох

Оноо: 1
 1. Экватор орчмын дулаан уур амьсгалын бүсэд орших сийрэг ой бүхий өвслөг талыг Африкт юу гэж нэрлэдэг вэ?
 • A. Прерий

 • B. Пампа

 • C. Саванн

 • D. Хээр

Оноо: 1

Ижил өндрөөс өнхрүүлсэн 10 кг, 20 кг масстай ган бөмбөлгөөс аль нь нөгөөгөөсөө хэр хол зайд өнхрөх вэ?

 • A. 10 кг нь 2 дахин хол

 • B. 20 кг нь 2 дахин хол

 • C. хоёул ижил зайд

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Ижил масстай ган бөмбөлгийг 15 см, 30 см өндрөөс өнхрүүлэхэд аль нь нөгөөгөөсөө хэр хол зайд өнхрөх вэ?

 • A. 15 см нь 2 дахин хол

 • B. 30 см нь 2 дахин хол

 • C. хоёул ижил зайд

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1
 1. Гадаргын ус ховор, хуурай уур амьсгалтай, ургамал тачир сийрэг буюу заримдаа огт ургамалгүй зэрэг нийтлэг шинжтэй, байгалийн өвөрмөц бүрдэлийг юу гэдэг вэ?
 • A. Пампа

 • B. Цөл

 • C. Хээр

 • D. Саванн

Оноо: 1

Нарны гэрэл өөр, өөр өнцгөөр тусахад тухайн биеийн сүүдэр хэрхэн өөрчлөгддөг вэ?

 • A. сүүдрийн байрлал

 • B. сүүдрийн хэмжээ

 • C. "А ба В" хариулт бүгд зөв

 • D. зөв хариулт алга

Оноо: 1

Глобус дээр дүрслэгдсэн босоо шугамыг юу гэж нэрлэдэг э?

 • А. голдож

 • B. зэргэд

 • C. 28 туйл

 • D. экватор

Нийт: 15508