• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Нэг см-т багтаасан бодит зай бага байвал ямар масштабтай зураг болох вэ?

 • A. бага масштабтай зураг     

 •  B. том масштабтай зураг   

 • C. хэвийн масштабтай зураг     

 •   D. зөв хариу алга

Оноо: 1

План зурагт ашиглах масштабаа сонгоход юуг анхаарах хэрэгтэй вэ?

 •  A. зурах талбар, дүрслэх биеүдээс дурын нэг биетийн хэмжээ    

 •   B. зурах талбар, дүрслэх биеүдээс хамгийн бага биетийн хэмжээ   

 •   C. зурах талбар, дүрслэх биеүдээс хамгийн том биетийн хэмжээ    

 •    D. зөв хариу алга

Оноо: 1
 1. Ази тивийн хамгийн өндөр оргилыг сонгоно уу?
 • A. Климанджаро

 • B. Маккинли

 • C. Аконкагуа

 • D. Эверест

Оноо: 1

План зурагт нуур, гол мөрөнг таних тэмдгийг ихэнхдээ ямар өнгөөр илэрхийлдэг вэ?

 • A. бор     

 •  B. бор саарал  

 •  C. хөх    

 •  D. шаргал

Оноо: 1

Пассат салхи нь хаанаас хаашаа тогтмол үлээдэг салхи вэ?

 • A. Экватороос мэлхийн зам руу

 • B. Мэлхий ба матрын замаас экватор луу

 • C. Мэлхий ба  матрын замаас туйл руу

 • D. Экватороос матрын зам руу

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хөшүүргийг тэнцвэрт оруулахыг тулд хичнээн ачааг тулах цэгийн аль талд нэмэх шаардлагатай вэ?

 • А. баруун мөрөнд 1 ачаа нэмэх               

 • B. баруун мөрөнд 2 ачаа нэмэх               

 • C. зүүн мөрөнд 1 ачаа нэмэх              

 • D. зүүн мөрөнд 2 ачаа нэмэх

Оноо: 1

Ачааны тоог өөрчлөхгүйгээр зурагт өгөгдсөн хөшүүргийг тэнцвэрт оруулах боломжтой юу?

 • А. болно, баруун талын ачааг 1-ээр баруун тийш               

 • B. болно, зүүн талын ачааг 1-ээр зүүн тийш                   

 • C. болно, зүүн талын 1 ачааг баруун талын ачаан дээр нэмж өлгөх            

 • D. болохгүй.

Оноо: 1

10 кг масстай ган бөмбөлгийг 10см ба 15см өндөртэй налуугаар өнхрүүлжээ. Ган бөмбөлөг өнхрөх замдаа саадыг мөргөсөн бол аль нь хүчтэй мөргөх вэ?

 • A. 10см   

 •  B. 15см   

 •  C. адилхан хүчээр мөргөнө 

 •  D. зөв хариу алга

Оноо: 1

10см, 15см өндрөөс, ижил масстай ган бөмбөлөг өнхрөх замдаа саадыг мөргөсөн бол аль нь хүчтэй мөргөх вэ?

 • A. 10см   

 • B. 15см  

 •  C. адилхан хүчээр мөргөнө

 •  D. зөв хариу алга

Оноо: 1

1 дүгээр зурагт байгаа ачааны байрлалыг зураг 2-т илэрхийлэгдсэнээр өөрчилсөн бол дарах хүч хэрхэн өөрчлөгдөхвэ?

 • A. дарах хүч 2 дахин багассан   

 •  B. дарах хүч 2 дахин нэмэгдсэн   

 •   C. дарах хүч өөрчлөгдөөгүй

 •  D. зөв хариу алга

Оноо: 1
 1. Жилийн турш хүйтэн, зун нь 00-аас хэтэрдэгүй газар аль нь вэ?
 • A. Европын өмнөд хэсэг

 • B. Австрали

 • C. Канадын олтриг

 • D. Аравын хойг

Оноо: 1

Хөшүүргийн тэнцвэрийн нөхцөл ашиглан тооцоолол хийсэн хүснэгтэд өгөгдсөн мэдээллээс алдааг олно уу.

 • А. 15 ба 4               

 • B. 30 ба 3                

 • C. 60 ба 1              

 •    D. 20 ба 3

Оноо: 1
 1. Туйлын бүсийн амьтад аль нь вэ?
 • A. Цагаан баавгай, далайн морь, цаа буга

 • B. Цаа буга, ордос үхэр, эрээн тахь

 • C. Цөөвөр чоно, зэрлэг гахай, оцон шувуу

 • D. Цагаан хирс, заан, далайн морь

Оноо: 1

Хөшүүргийн тэнцвэрийн нөхцөл ашиглан тооцоолол хийсэн хүснэгтэд өгөгдсөн мэдээллийн алдааг хэрхэн засах вэ?

 • А. 15 ба 4 буруу 30 ба 2 болгох             

 •  B. 30 ба 3  буруу  30 ба 2 болгох            

 •  C. 60 ба 1  буруу 30 ба 2 болгох            

 •   D. 20 ба 4 буруу 30 ба 2 болгох

Оноо: 1
 1. Экватор орчмын дулаан уур амьсгалын бүсэд орших сийрэг ой бүхий өвслөг талыг Африкт юу гэж нэрлэдэг вэ?
 • A. Прерий

 • B. Пампа

 • C. Саванн

 • D. Хээр

Оноо: 1

Ижил өндрөөс өнхрүүлсэн 10 кг, 20 кг масстай ган бөмбөлгөөс аль нь нөгөөгөөсөө хэр хол зайд өнхрөх вэ?

 • A. 10 кг нь 2 дахин хол   

 •  B.  20 кг нь 2 дахин хол  

 • C. хоёул ижил зайд 

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Ижил масстай ган бөмбөлгийг 15 см, 30 см өндрөөс өнхрүүлэхэд аль нь нөгөөгөөсөө хэр хол зайд өнхрөх вэ?

 • A. 15 см нь 2 дахин хол   

 •  B.  30 см нь 2 дахин хол  

 •  C. хоёул ижил зайд  

 •  D. зөв хариу алга

Оноо: 1
 1. Гадаргын ус ховор, хуурай уур амьсгалтай, ургамал тачир сийрэг буюу заримдаа огт ургамалгүй зэрэг нийтлэг шинжтэй, байгалийн өвөрмөц бүрдэлийг юу гэдэг вэ?
 • A. Пампа

 • B. Цөл

 • C. Хээр

 • D. Саванн

Оноо: 1

Нарны гэрэл өөр, өөр өнцгөөр тусахад тухайн биеийн сүүдэр хэрхэн өөрчлөгддөг вэ?

 • A. сүүдрийн байрлал    

 •  B. сүүдрийн хэмжээ   

 • C. "А ба В" хариулт бүгд зөв  

 • D. зөв хариулт алга

Оноо: 1

Глобус дээр дүрслэгдсэн босоо шугамыг юу гэж нэрлэдэг э?

 • А. голдож     

 •  B. зэргэд   

 • C. 28 туйл 

 •  D. экватор

Нийт: 16693