Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Сар хэрхэн гэрэлтэж харагддаг вэ?

 • A. нарны гэрэл туссанаар

 • B. оддын гэрэл туссанаар

 • C. сар өөрөө гэрэлтдэг

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Нартай адил өөрөөсөө гэрэл цацаргадаг галт бөмбөлгийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. дэлхий

 • B. нар

 • C. од

 • D. сар

Оноо: 1

Голдож нь глобус дээр ямар зүгийг заадаг вэ?

 • A. баруун ба зүүн

 • B. баруун ба өмнөд

 • C. баруун ба хойд

 • D. хойд ба өмнөд

Оноо: 1

Газарзүйн солбилцол нь юуг тодорхойлдог вэ?

 • A. цэгийн байрлал

 • B. цэгийн өнгө

 • C. цэгийн хэлбэр

 • D. цэгийн хэмжээ

Оноо: 1

Хэзээ хамгийн богино сүүдэр үүсдэг вэ?

 • A. орой нар жаргахад

 • B. өглөө нар мандахад

 • C. үд дунд

 • D. үдэш

Оноо: 1

Дараах ухагдахуун үгнүүдээс аль нь энергийн нэгж вэ?

 • A. Энерги

 • B. Жоуль

 • C. Динамометр

 • D. Цуурай

Оноо: 1

Дэлхий тэнхлэгээ нэг бүтэн эргэх хугацаа хэд вэ?

 • A. 23.5 цаг

 • B. 23.8 цаг

 • C. 24 цаг

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Хамгийн урт зэргэдийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. өргөрөг

 • B. уртраг

 • C. экватор

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Хоосон шилэн аяга, сүү дүүргэсэн шилэн аяганы аль нь тод сүүдэр үүсгэх вэ?

 • A. хоосон - тод

 • B. сүүтэй - тод

 • C. хоёул адилхан

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Нүүрс шатах үед энергийн аль хувирал явагддаг вэ?

 • А. Гэрлийн энерги дулааны энергид

 • B. Химийн энерги дулааны энергид

 • C. Дотоод энерги механик энергид

 • D. Потенциал энерги кинетик энергид

Оноо: 1

Сар дэлхийг ойролцоогоор хэдэн хоногт 1 бүтэн тойрдог вэ?

 • A. 27 хоног

 • B. 27.3 хоног

 • C. 28 хоног

 • D. 30 хоног

Оноо: 1

Мод шатах үед энергийн аль хувирал явагддаг вэ?

 • А. Гэрлийн энерги дулааны энергид

 • B. Потенциал энерги кинетик энергид

 • C. Дотоод энерги потенциал энергид

 • D. Химийн энерги дулааны энергид

Оноо: 1

Ямар тохиолдолд тэргэл сар харагддаг вэ?

 • A. нар, сар, дэлхий 3 нэг шулуун дээр байрласан

 • B. нар, дэлхий, сар 3 нэг шулуун дээр байрласан

 • C. нар, дэлхий 2 нэг шулуун дээр байрласан

 • D. нар, сар 2 нэг шулуун дээр байрласан

Оноо: 1

Монгол улс нь ОХУ, БНХАУ-тай хиллэдэг. Гурван улсын зүүн талын уулзвар цэг аль нь вэ?

 • A. Таванбогд уул

 • B. Монгол шарын даваа

 • C. Соёлз уулын модот хамар

 • D. Тарваган дахын овоо

Оноо: 1

Унаж байгаа биеийн хувьд энергийн аль хувирал явагдах вэ?

 • А. Потенциал энерги дулааны энергид

 • B. Потенциал энерги кинетик энергид

 • C. Дотоод энерги потенциал энергид

 • D. Химийн энерги дулааны энергид

Оноо: 1

Зун яагаад бороо их ордог вэ?

 • A. халуунд гол, нуурын ус ууршиж, агаарын температур багасахад конденсацлах

 • B. халуунд гол, нуурын ус ууршиж, агаарын температур ихсэхэд конденсацлах

 • С. хүйтэнд гол, нуурын ус ууршиж, агаарын температур багасахад конденсацлах

 • D. хүйтэнд гол, нуурын ус ууршиж, агаарын температур ихсэхэд конденсацлах

Оноо: 1

Өөдөө шидэгдэн хөдөлж буй биеийн хувьд энергийн аль хувирал явагдах вэ?

 • А. Потенциал энерги дулааны энергид

 • B. Потенциал энерги кинетик энергид

 • C. Дотоод энерги потенциал энергид

 • D. Кинетик энерги потенциал энергид

Оноо: 1

Биеийн унах агшинд кинетик энерги хамгийн их байдаг. Унасны дараа кинетик энерги алга болох уу? Эсвэл хувирах уу?

 • А. Кинетик энерги дулааны энергид

 • B. Потенциал энерги кинетик энергид

 • C. Дотоод энерги потенциал энергид

 • D. Алга болно

Оноо: 1
 1. Монгол орноор 4 удаа аялж, тахь, хавтгай, болон зарим ургамлын зүйлийг шинээр нээн “Монгол ба Тангадын орон” бүтээл туурвисан Оросын жуулчны нэр хэн бэ
 • A. Мурзаев

 • B. Козлов

 • C. Пржевальский

 • D. Потанин

Оноо: 1

Аль нь энергийн нэгжүүд вэ?

 • А. Жоуль,Ватт

 • B. Ватт,калори

 • C. Жоуль,калори

 • D. Жоуль,Паскаль

Нийт: 15508