• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Сар хэрхэн гэрэлтэж харагддаг вэ?

 • A. нарны гэрэл туссанаар   

 • B. оддын гэрэл туссанаар 

 • C. сар өөрөө гэрэлтдэг   

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Нартай адил өөрөөсөө гэрэл цацаргадаг галт бөмбөлгийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. дэлхий     

 •  B. нар   

 •  C. од  

 •  D. сар 

Оноо: 1

Голдож нь глобус дээр ямар зүгийг заадаг вэ?

 • A. баруун ба зүүн    

 •  B. баруун ба өмнөд  

 •  C. баруун ба хойд  

 • D. хойд ба өмнөд

Оноо: 1

Газарзүйн солбилцол нь юуг тодорхойлдог вэ?

 • A. цэгийн байрлал     

 •  B. цэгийн өнгө   

 • C. цэгийн хэлбэр  

 •   D. цэгийн хэмжээ

Оноо: 1

Хэзээ хамгийн богино сүүдэр үүсдэг вэ?

 • A. орой нар жаргахад     

 •  B. өглөө нар мандахад   

 •   C. үд дунд  

 •   D. үдэш

Оноо: 1

Дараах ухагдахуун үгнүүдээс аль нь энергийн нэгж вэ?

 • A. Энерги 

 • B. Жоуль

 • C. Динамометр

 • D. Цуурай

Оноо: 1

Дэлхий тэнхлэгээ нэг бүтэн эргэх хугацаа хэд вэ?

 • A. 23.5 цаг    

 • B. 23.8 цаг   

 • C. 24 цаг   

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Хамгийн урт зэргэдийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. өргөрөг     

 • B. уртраг   

 •   C. экватор  

 •  D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Хоосон шилэн аяга, сүү дүүргэсэн шилэн аяганы аль нь тод сүүдэр үүсгэх вэ?

 • A. хоосон - тод    

 • B. сүүтэй - тод   

 • C. хоёул адилхан  

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Нүүрс шатах үед энергийн аль хувирал явагддаг вэ?

 • А. Гэрлийн энерги дулааны энергид  

 • B. Химийн энерги дулааны энергид

 • C. Дотоод энерги механик энергид   

 • D. Потенциал энерги кинетик энергид

Оноо: 1

Сар дэлхийг ойролцоогоор хэдэн хоногт 1 бүтэн тойрдог вэ?

 • A. 27 хоног  

 • B. 27.3 хоног   

 •  C. 28 хоног  

 •   D. 30 хоног

Оноо: 1

Мод шатах үед энергийн аль хувирал явагддаг вэ?

 • А. Гэрлийн энерги дулааны энергид   

 • B. Потенциал энерги кинетик энергид

 • C. Дотоод энерги потенциал энергид  

 • D. Химийн энерги дулааны энергид

Оноо: 1

Ямар тохиолдолд тэргэл сар харагддаг вэ?

 • A. нар,  сар, дэлхий 3 нэг шулуун дээр байрласан   

 •   B. нар, дэлхий, сар 3 нэг шулуун дээр байрласан   

 • C. нар, дэлхий 2 нэг шулуун дээр байрласан     

 •    D. нар, сар 2 нэг шулуун дээр байрласан

Оноо: 1

Монгол улс нь ОХУ, БНХАУ-тай хиллэдэг. Гурван улсын зүүн талын уулзвар цэг аль нь вэ?

 • A. Таванбогд уул  

 • B. Монгол шарын даваа    

 • C. Соёлз уулын модот хамар 

 • D. Тарваган дахын овоо    

Оноо: 1

Унаж байгаа биеийн хувьд энергийн аль хувирал явагдах вэ?

 • А. Потенциал энерги дулааны энергид

 • B. Потенциал энерги кинетик энергид

 • C. Дотоод энерги потенциал энергид

 • D. Химийн энерги дулааны энергид

Оноо: 1

Зун яагаад бороо их ордог вэ?

 • A. халуунд гол, нуурын ус ууршиж, агаарын температур багасахад конденсацлах    

 •   B. халуунд гол, нуурын ус ууршиж, агаарын температур ихсэхэд конденсацлах    

 •  С. хүйтэнд гол, нуурын ус ууршиж, агаарын температур багасахад конденсацлах       

 •     D. хүйтэнд гол, нуурын ус ууршиж, агаарын температур ихсэхэд конденсацлах

Оноо: 1

Өөдөө шидэгдэн хөдөлж буй биеийн хувьд энергийн аль хувирал явагдах вэ?

 • А. Потенциал энерги дулааны энергид

 • B. Потенциал энерги кинетик энергид

 • C. Дотоод  энерги потенциал энергид

 • D. Кинетик энерги потенциал энергид

Оноо: 1

Биеийн унах агшинд кинетик энерги хамгийн их байдаг. Унасны дараа кинетик энерги алга болох уу? Эсвэл хувирах уу?

 • А. Кинетик энерги дулааны энергид 

 • B. Потенциал энерги кинетик энергид

 • C. Дотоод  энерги потенциал энергид

 • D. Алга болно

Оноо: 1
 1. Монгол орноор 4 удаа аялж, тахь, хавтгай, болон зарим ургамлын зүйлийг шинээр нээн “Монгол ба Тангадын орон” бүтээл туурвисан Оросын жуулчны нэр хэн бэ
 • A. Мурзаев  

 • B. Козлов     

 • C. Пржевальский         

 • D. Потанин

Оноо: 1

Аль нь энергийн нэгжүүд вэ?

 • А. Жоуль, ватт

 • B. Ватт, калори

 • C. Жоуль, калори  

 • D. Жоуль, паскаль

Нийт: 16693