• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт ДНХ-ийн нийлэгжлийг харуулжээ. Энэ нийлэгжилд оролцдог хеликаза энзимийн дугаарыг олно уу?

 • A. 5

 • B.  6

 • C. 7

 • D. 11

Оноо: 1

Энэ энзимийн оптимум pH хэд байна вэ?

 • A. 3

 • B. 7

 • C. 8

 • D. 11    

Оноо: 1

Нэгэн гэр бүлийн удам зүйн зураглал өгөгджээ. Энэ гэр бүлийн ээж нь хэддүгээр бүлгийн цустай байна вэ?

 • A. I

 • B. II

 • C. III

 • D. IV

Оноо: 4

3^{2017}тооны аравтын орны цифрийг ол.

Оноо: 1

Энэ гэр бүлийн удмын зургийг ажиглан 1-р бүлгийн цустай хүүхдийг тэмдэглэсэн дугаарыг сонгоно уу
 • A. 3

 • B. 4  

 • C. 5

 • D. 6

Оноо: 1

Энэ гэр бүлийн хөвгүүдийн цусны бүлгийг аль дугаарууд илэрхийлж байна вэ?

 • A. 3, 6

 • B. 4, 5

 • C. 3, 4

 • D. 5, 6

Оноо: 3

5-д үл хуваагдах бүх 2 оронтой тооны нийлбэрийг ол.

Оноо: 1

ДНХ-ийннийлэгжлийн зургийг ажиглан энэ үйл явц явагддаг эрхтэнцэрийг сонгоно уу.


 • A. Бөөм

 • B. Цитоплазм

 • C. Рибосом

 • D. Эндоплазмын торлог

Оноо: 2

\left \{ a_{n} \right \}=3^{n}-1дарааллын эхний 3 гишүүний нийлбэрийг ол.

Оноо: 1

Эсийн мембраны липидийнхос давхрааг уургийн молекул нэвт сүлбэж байрсан бол интеграл уураг гэдэг. Энэ бүтцийн хэсгийг заасан дугаарыг сонгоно уу.

 • A. С

 • B. Е

 • C. А

 • D. В

Оноо: 1

Эсийн мөчлөгийн зургаас цитокинезыг заасан дугаарыг сонгоно уу.


 • A. 1

 • B. 2

 • C. 4

 • D. 5

Оноо: 3

\left \{ 5.7 \right \}-[\pi ]+[log_{0.2}\left ( 5\cdot \sqrt{5} \right )]+\left \{ -0.3 \right \}=?

Оноо: 1

Зурагт спермийг үзүүлжээ. Амьд биеийн ангилалын ямар түвшинд хамаарах вэ?

 • A. Эс

 • B. Эд

 • C. Эрхтэн

 • D. Эрхтэн тогтолцоо

Оноо: 1

Мөөгөнд уураг, нүүрс ус, өөх тос, аминдэмүүд ихээр агуулагддаг, хүнсний үнэт бүтээгдэхүүн юм. Эдгээр мөөгнөөс хүнсний мөөгийг сонгоно уу


 • A. Ур мөөг

 • B. Харуу мөөг

 • C. Ялхор мөөг

 • D. Тосондой мөөг

Оноо: 1

Нян буюу бактериар дамжиж халдварладаггүй өвчнийг сонгоно уу


 • A. Боом

 • B. Томуу

 • C. Ханиад

 • D. Сүрьеэ

Оноо: 3

2 сумын хоорондох зай 42 км, A сумаас 80 км/ц хурдтай машин, В сумаас 60 км/ц хурдтай машин угталцан гарав. Тэд A сумаас хэдэн км зайд уулзах вэ?

Оноо: 3

Голын урсгалын хурд 3 км/цаг. Моторт завь талдаа 20 км замыг урсгал дагуу урсгал сөрж явснаас 45 минутаар богино хугацаанд туулна. Завины тогтмол усанд явах хурдыг ол.

Оноо: 1

Дэлхий дээр анхны амьд биес хэзээ үүссэн бэ?


 • A. Палеозой

 • B. Протерзой

 • C. Архей

 • D. Мезозой

Оноо: 1

Ланцетник нь тухайн эринд үүсээд одоог хүртэл амьдарч буй гавалгүйтний цорын ганц төлөөлөгч юм. Энэ амьтан аль эринд анх үүсч хөгжсөн бэ?


 • A. Архей

 • B.  Протерзой

 • C. Палеозой

 • D. Кайнозой

Оноо: 1

Тухайн эринд эукариот эс, олон эст амьд бие махбод үүсч, бэлгийн үржил, фотосинтезийн эхлэл тавигджээ. Энэ аль эриний талаар өгүүлж байна вэ?


 • A. Протерзой

 • B. Палеозой

 • C. Архей

 • D. Мезозой

Нийт: 16693