• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хун шувуу насан туршдаа хослон амьдардаг. Энэ нь популяцийн зан төрхийн аль бүтцэд хамаарах вэ?

 • A. Бүл

 • B. Бүүр

 • C. Сүрэг

 • D. Сүрэглэлт

Оноо: 1

16x^{2}-25илэрхийллийг үржигдэхүүн болгон задалсан нь аль вэ?

 • A. \left ( 4x-5 \right )^{2}

 • B. \left ( 4x+1 \right )\left ( 4x-25 \right )    

 • C. \left ( 4x-5 \right )\left ( 4x+5 \right )   

 • D. \left ( 4x-1 \right )\left ( 4x+25 \right )

Оноо: 1

Дараах биетүүдээс пирамид аль нь вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Мөөг ямар аргаар хооллодог вэ?

 • A. махчин-гетротроф

 • B. автотроф

 • C. миксотроф

 • D. сафрофит- гетеротроф

Оноо: 1

Дэлхийн үүслийн эхэн үеийн агаар мандлын найрлагад дараах хийнүүдийн аль нь агуулагдаж байгаагүй вэ?

 • A. Азот, устөргч, усны уур

 • B. Аммиак, инертийн хий, метан

 • C. Азот, хүчилтөрөгч, инертийн хий

 • D. Нүүрстөрөгчийн исэл, усны уур, устөрөгч

Оноо: 1

Өгсөн A цэгийн координатыг тодорхойлоорой.

 • А. (2;-3)          

 • B. (-3;2)        

 • C. (-2;3)        

 • D. (3;-2)

Оноо: 1

Өгсөн A цэгийн координатыг тодорхойлоорой.

 •   А. (2;-3)       

 •  B. (-3;2)      

 •  C. (-2;3)           

 • D. (3;-2)

Оноо: 2

Шинэ машины анхны үнэ−S_{o} нь 27 сая төгрөг. t жил явсан машины борлуулалтын үнэS\left ( t \right )=S_{o}\cdot e^{-0,2t} томъёогоор өгөгджээ. 5 жилийн дараах үнийг ол. (e=2.7)

Оноо: 1

Энэ амьтны нэгэн биеийн хөгжил аль хэлбэрээр нь явагддаг вэ?

 • A. Авгалдайн хөгжлийн хэлбэр

 • B. дэгдээхэйн хөгжлийн хэлбэр

 • C. шууд бус хөгжил

 • D.шууд хөгжил

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the questionto the underlined word.

She is writing a letter to her cousin.

...................................................

Оноо: 1

Анхны хуурай газрын ургамлыг нэрлэнэ үү?

 • A. Хаг

 • B. Замаг

 • C. Хөвд

 • D. Псилофит

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the questionto the underlined word.

My cousin is going to work.

............................................

Оноо: 1

Эукариот эс юунаас үүссэн бэ?


 • A. Органик бодисуудаас

 • B. Вирус маягийн биеэс

 • C. Прокариот эсээс

 • D. Замгаас

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the questionto the underlined word.

My friend is riding a horse.

.......................................

Оноо: 1

36x^{2}-49илэрхийллийг үржигдэхүүн болгон задалсан нь аль вэ?

 • A. \left ( 6x-7 \right )^{2}             

 • B. \left ( 6x-49 \right )\left ( 6x+1 \right )    

 • C. \left ( 6x-1 \right )\left ( 6x+49 \right )    

 • D. \left ( 6x-7 \right )\left ( 6x+7 \right )

Оноо: 1

Дараах өгүүлбэрүүдийг уншаад, үнэн өгүүлбэрийг сонгоорой.

 • A.  Энэ биет куб юм.

 • B. Энэ биет дөрвөн оройтой.

 • C. Энэ биет найман ирмэгтэй.

 • D. Энэ биет зургаан талстай.

Оноо: 1

Хавчны урд мөч хавчуур, бутлуур болон хувирчээ. Энэ нь эрхтний хувьсах ямар замд орох вэ?


 • A. Эрхтний гүйцэтгэх үүрэг цөөрөх

 • B. Эрхтний үүрэг солигдох

 • C. Нэг эрхтэн нөгөөгөө орлох

 • D. Эрхтний үүрэг, үйл ажиллагаа салах

Оноо: 1

ABC гурвалжныAC талдAB=AD байхD цэг тэмдэглэв.\angle ABC=100^{\circ}; \angle CBD=x бол А оройн өнцгийг x-ээр илэрхийл.

 • A.(100-2x)^{\circ}              

 • B. (2x-10)^{\circ}               

 • C. (2x-20)^{\circ}              

 • D. (x+10)^{\circ}

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the questionto the underlined word.

My father drives a car to work.

..................................................

Оноо: 1

Дараахаас аль нь хүний өмнөх үеийн төлөөлөгчид болох парапитекийн талаар өгүүлж байна вэ?

 • A. 120-130 см өндөр, 25-45 кг, жинтэй, хүн шиг хавтгай нүүртэй, 530см3 эзэлхүүнтэй уураг тархитай мич байжээ. Багаж зэвсэг зэргийг хэзээ ч ашиглаж байв.

 • B. Уураг тархины эзэлхүүн 650-1199 см3 ,хойд хөлийн тавхай нь орчин үеийн хүнтэй адил нумарсан бүтэцтэй,эгц босоо байдлаар хойд хөл дээрээ чөлөөтэй явж байв.

 • C. Энэтхэг, Дорнод Европын нутгаар тархалттай, араа өргөн, хавтгай, томоохон соёотой, үндэс, иш, үр жимсээр хооллодог байжээ. Хоолоо эрж хайдаг байв.

 • D. 850-1220 см3 тархитай, доод, дээд эрүү том, агуйд амьдарч, чулуун зэвсэг хэрэглэдэг байв.

Нийт: 16693