• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Кубын ирмэг 3 см бол бүх ирмэгийн нийт урт хэдэн сантиметр вэ?

 • А. 12 см         

 • B.24 см       

 • C. 36 см         

 •  D. 48 см

Оноо: 1

Зүйл, салбар зүйлийн тоо буурч, бодгалын тоо толгой цөөрч, газар нутаг хумигдах нь түүхэн хувьсах ямар чиглэлд хамаарах вэ?


 • A. Биологийн дэвшил

 • B. Зэрэгцээ хөгжил

 • C. Биологийн бууралт

 • D. Түүхэн хувьсах чиглэлд хамаарахгүй

Оноо: 1

1-ээс 100 хүртэлх натурал тоонуудаас нэгтоо санамсаргүйгээр сонгов. 3-т хуваагддаг тоо сонгогдохмагадлалыг ол.

 • A. \frac{33}{100}

 • B. \frac{1}{3}

 • C. \frac{17}{50}

 • D. \frac{2}{3}

Оноо: 2

ABCDромбын тал 8 см,\angle ABC=60^{\circ} бол BD диогоналийг ол.

 • A.4 см            

 • B. 4\sqrt{3} см                 

 • C. 8 см                       

 • D. 8\sqrt{3} см

Оноо: 1

Мэрэгчдийн багийн амьтад янз бүрийн газарт амьдрах болсоноор биеийн хэлбэр, бүтэц нь өөрчлөгдөн хувирсан. Үүнийг дараахаас аль ойлголтоор нь тайлбарлах вэ?

 • A. Конвергенци

 • B. Параллелизм

 • C. Ароморфоз

 • D. Дивергенци

Оноо: 1

5x=4 шугаман тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. – 0.8 

 • B. – 1  

 • C. 0.8  

 • D. 1.25  

Оноо: 1

1-ээс 100 хүртэлх натурал тоонуудаас санамсаргүйгээр нэг тоо сонгов.3-т хуваахад 2 үлддэг тоо сонгогдсон байхмагадлалыг ол.

 • A. \frac{33}{100}

 • B. \frac{1}{3}

 • C. \frac{17}{50}

 • D. \frac{34}{100}

Оноо: 1

Хөрсийг азотоор баяжуулдаг ортууз, хошоонгор, харгана зэрэг байгаль аж ахуйн олон талын ач холбогдолтой ургамлуудыг багтаасан овгийг сонгоно уу.


 • A. Гол гэсэртэн

 • B. Тоонолжин цэцэгтэн

 • C. Сараанатан

 • D. Буурцагтан

Оноо: 1

Зурагт тэмдэглэсэнх өнцгийг ол.

 • A.100              

 • B.200              

 • C.300              

 • D.400

Оноо: 5

2\sqrt{40\sqrt{12}}+3\sqrt{5\sqrt{48}}-\sqrt[4]{75}-4\sqrt{15\sqrt{27}} утгыг ол.

Оноо: 1

Цэцэгт ургамлын дараах овгуудаас саргайн овгийн төлөөлөгчийг сонгоно уу


 • A. Бөөрөлзгөнө, долоогоно, гүзээлзгэнэ

 • B. Вандуй, чихэр өвс, царгас

 • C. Байцай, манжин, лууван

 • D. Багваахай, хонгорзул, банздоо

Оноо: 2

1-ээс 21 хүртэлх натурал тоонуудаас санамсаргүйгээр ялгаатай 2 тоо сонгов. Нийлбэр нь тэгш байх2тоо сонгогдох магадлалыг ол.

 • A. \frac{21}{190} 

 • B. \frac{2}{21}

 • C. \frac{10}{21}    

 • D. \frac{2}{3}

Оноо: 1

Зургийг ажиглаж, дараах өгүүлбэрийг өгсөн 4 хувилбараас сонгон гүйцээгээрэй.

А1В1С1 гурвалжин нь АВС гурвалжныг ....................................................


 • А. босоо тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй хувиргасан гурвалжин мөн.

 • B. координатын эхийн хувьд,  90°-аар, цагийн зүүний дагуу эргүүлсэн.

 • C. паралель зөөлтөөр зөөсөн гурвалжин мөн.  

 • D. хэвтээ тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй хувиргасан гурвалжин мөн.

Оноо: 1

2x=7шугаман тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. – 3.5                     

 • B. –5                          

 • C. 5                           

 • D. 3.5  

Оноо: 1

Үет хөлтний хүрээний хавчийн ангийн онцлог шинж аль нь вэ?


 • A. Бие нь толгой-цээж, хэвлий гэсэн 2 хэсгээс тогтсон, 5 хос хөлтэй, заламгаайгаар амьсгална.

 • B. Бие нь толгой, цээж, хэвлий гэсэн 3 хэсгээс тогтсон, 3 хос хөлтэй, трахейгаар амьсгална.

 • C. Бие нь толгой-цээж, хэвлий гэсэн 2 хэсгээс тогтсон, 4 хос хөлтэй, уушгаар амьсгална.

 • D. Бие нь толгой-цээж, хэвлий гэсэн 2 хэсгээс тогтсон, 5 хос хөлтэй, трахейгаар амьсгална.

Оноо: 2

1-ээс 20 хүртэлх натурал тоонуудаас санамсаргүйгээр ялгаатай 2 тоо сонгох болов. Нийлбэр нь тэгш байх 2тоо сонгогдох магадлалыг ол.

 • A. \frac{21}{190}

 • B. \frac{9}{19}

 • C. \frac{2}{20}

 • D. \frac{2}{3}

Оноо: 1

5 см радиустай тойргийн төвөөс 800 өнцөг үүсгэх нумын уртыг ол.

 • A. \frac{\pi }{9}                

 • B. \frac{4\pi }{9}             

 • C. \frac{5\pi }{9}             

 • D. \frac{20\pi }{9}

Оноо: 1

Зургийг ажиглаж, дараах өгүүлбэрийг өгсөн 4 хувилбараас сонгон гүйцээгээрэй.

ОВ1С1 гурвалжин нь ОВС гурвалжныг ....................................................

 • А. босоо тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй хувиргасан гурвалжин мөн.                

 • B. координатын эх дээр, цагийн зүүний дагуу, 90°-аар эргүүлсэн гурвалжин мөн.

 • C. паралель зөөлтөөр зөөсөн гурвалжин мөн. 

 • D. хэвтээ тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй хувиргасан гурвалжин мөн.

Оноо: 1

Амьтдын биеийн доторх үр тогтолт, 4 тасалгаат зүрх зэрэг нь дараах зургийн хэд дугаартай үйл явцад хамаарах вэ?

 • A. a

 • B. b

 • C. r

 • D. a, b

Оноо: 1

Буудлагын хоёр тамирчин бай буудав. I тамирчин байг онох магадлал 0.6, II тамирчин байг онох магадлал 0.7 бол хоёулаа байг онох магадлалыг ол.

 • А. 0.13  

 • B. 0.42 

 • C. 0.1 

 • D.0.12

Нийт: 16693