• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хүн, биеийнхээ жингийн хэдэн хувьтай тэнцэх хэмжээний зүйл үүрэхэд "хэвийн" гэж үздэг вэ?

 •  А. 13             

 • B. 15         

 • C. 17 

 • D. 18

Оноо: 1

Ямар ясанд бэхлэгдсэн хос булчин агшиж сулрахад хүн гараа тохойгоороо нугалж тэнийлгэдэг вэ?

 • А. бугалга             

 • B. сарвуу        

 • C. сээр 

 • D. шуу

Оноо: 1

Гадаад араг ястай амьтдын хөдөлгөөн ямар байдаг вэ?

 • А. дун харьцангуй хурдан             

 • B. дун харьцангуй удаан         

 • C. арслан харьцангуй хурдан 

 •  D. арслан харьцангуй удаан

Оноо: 1

Баавгай ямар идэштний ангилалд багтах вэ?

 • А. махан             

 •  B. өвсөн         

 • C. холимог

 • D. ургамал

Оноо: 1

Тэмээний биеийн өнгө түүнд ямар ашигтай вэ?

 • А. бусдаас өөрийгөө хамгаалахад идэш тэжээлээ олоход          

 • B. идэш тэжээлээ олоход         

 • C. ичихэд  

 • D. хөдлөхөд

Оноо: 1

Шавжаар тархан үрждэг ургамлын үр гадуураа ямар байдаг вэ?

 • A. үс, хялгастай,

 • B. өргөс хатгууртай, 

 • C. тод өнгөтэй,

 • D. бөөрөнхий

Оноо: 1

"Улиас" модны үр хэрхэн тархдаг вэ?

 • А. өөрөө задарснаар         

 •   B. салхиар        

 •  C. хүн, амьтнаар 

 •  D. усаар

Оноо: 1

Ургамлыг ямар аргаар үржүүлж болох вэ?

 • A. жимсээр, 

 • B. бордоогоор, 

 • C. усаар, 

 • D. үрээр, 

Оноо: 1

Амьдралын эргэлтэд "хүүхэлдэйн“ үе байдаггүй амьтны нэрийг сонгоно уу.

 •  A. царцаа            

 •      B. цох        

 •     C. ялаа 

 •    D. байцайны эрвээхий

Оноо: 1

Цаг агаарын мэдээнд " " тэмдэглэгээг ашигладаг. Уг тэмдэглэгээ юуг илэрхийлдэг вэ?

 • A. бороотой            

 • B. салхитай      

 • C. үүлэрхэг

 • D. цэлмэг

Оноо: 1

Дараах өгүүлбэрийг гүйцээж бичнэ үү. Чийгийн улаан хорхой идэш тэжээлийн хэлхээнд ............................ үүрэгтэй.

Оноо: 3

a. Зурагт өгөгдсөн хэлхээний эд зүйлсийг харгалзах дугаарын дагуу нэрлэнэ үү.


1. ......................
2. .....................

b. Хэлхээнд чийдэнгүүдийг ямар холболтоор холбосон бэ?

c. Чийдэн асаж байгаа нь энергийн ямар хувирал вэ?

Оноо: 1

Хэвийн нөхцлийг хангасан сурагч 6 кг ачаа үүрч яваа бол түүний масс хэд вэ?

 • A.  30 кг                        

 • B. 35 кг                     

 • C. 40 кг               

 • D. 45 кг

Оноо: 1

Хүний өсөлтийн аль үеийг "өсвөр нас" гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. 0-9 нас                       

 •   B. 10-17 нас                

 •   C. 18-25 нас                

 •        D.  26-35 нас

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээ бүр юугаар эхэлдэг вэ?

 • A. махан идэштэн                    

 •   B. өвсөн идэштэн                     

 •     C. чийгийн улаан               

 •          D. ургамал

Оноо: 1

Дараах зурагт өгөгдсөн 3 дугаарт харгалзах нэрийг сонгоно уу.

 • A. ахар сүүл                      

 •    B. бүсэлхий                   

 •   C. сээр             

 •    D. хүзүү   

Оноо: 1

Дараах зурагт өгөгдсөн 5 дугаарт харгалзах нэрийг сонгоно уу.

 • A. ахар сүүл                        

 •    B. бүсэлхий                  

 •   C. сээр          

 •   D. хүзүү   

Оноо: 1

Дараах зурагт өгөгдсөн 2 дугаарт харгалзах нэрийг сонгоно уу.

 • A. ахар сүүл                        

 •    B. бүсэлхий                  

 •   C. сээр             

 •  D. хүзүү   

Оноо: 1

Хоёр нутагтан амьтны нэрийг сонгоно уу.

 • A. арслан           

 •    B. дун       

 • C. мэлхий

 •  D. царцаа

Оноо: 1

Аль амьтны үр хөврөл эхийн хэвлийн хамгийн удаан хугацаанд өсөж хөгждөг вэ?

 • A. гахай            

 •    B. заан         

 •    C. үхэр

 •  D. хүн

Нийт: 16693