• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ихэнх цахилгаан төхөөрөмжүүд дээр үр ашиггүй зарцуулагддаг энергийн ямар хэлбэр байна вэ?

 • А. Дулаан

 • B. Цахилгаан

 • C. Дуу 

 • D. Гэрэл

Оноо: 1
 1. Агаарын температур, даралт, салхины хурд, чиглэл зэрэг хэмжилтийн үр дүнг боловсруулж зохиосон зургийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
 • A. Цаг агаарын зураг

 • B. Хур тунадасны зураг

 • C. Уур амьсгалын зураг

 • D. Агаарын урсгалын зураг

Оноо: 1

Монгол орны газрын гадарга бүрэлдэн тогтсон цаг хугацаа олон сая жилийг хамрах ба үүнийг юугаар хэмждэг вэ?

 • A. геологийн нас

 • B. геологийн хөгжил

 • C. геологийн мөр

 • D. геологийн цаг

Оноо: 1

Цаг агаар өөрчлөгдөхөд дараах хүчин зүйлүүдээс ХАМААРАЛГҮЙГ сонгоно уу?

 • A. агаарын масс

 • B. агаарын даралт

 • C. агаарын хурд

 • D. агаарын фронт

Оноо: 1

Нүүрс шатахад . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . энерги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . энерги рүү хувирна.

 • А. Хими → цахилгаан

 • В. Цахилгаан → дулаан

 • С. Дулаан → хими 

 • D. Хими→ дулаан

Оноо: 1
 1. Металл ашигт малтмалд хамаарагдах ашигт малтмал аль нь вэ?
 • A. Элс, хайрга, шохойн чулуу, алт

 • B. Цагаан тугалга, зэс, алт, мөнгө

 • C. Хар тугалга, бол чулуу, хайрга

 • D. Занар, мөнгө, хайлуур жонш

Оноо: 1

Хоол хүнсэнд энерги ямар хэлбэрээрхадгалагдаж байгаа вэ?

 • A. Дулааны энерги

 • B. Химийн энерги

 • C. Цөмийн энерги

 • D. Харимхайн энерги

Оноо: 1
 1. Байгалийн бүсийн ялгаа үүсэхэд нөлөөлдөг анхдагч хүчин зүйл юу вэ?
 • A. Хөрс

 • B. Уур амьсгал

 • C. Газрын гадарга

 • D. Ургамал

Оноо: 1

Бид гараа даарахад хооронд нь үрдэг энд ямар энергийн хувирал явагдаж байна вэ?

 • A. Цахилгаан энерги →  кинетик энерги

 • B. Кинетик энерги → химийн энерги

 • C. Кинетик энерги → дулааны

 • D. Кинетик энерги → гэрлийн энерги

Оноо: 1

Ус, агаар, амьд организмуудын харилцан үйлчлэлээр үүссэн, үржил шим бүхий газрын гадаргын өнгөн хэсгийг...............гэнэ.

 • A. ургамал

 • B. хөрс

 • C. гадаргуу

 • D. ургамалан бүрхэвч

Оноо: 1

Хатуу биед дулааны энерги ямар замаар зөөгддөг вэ?

 • А. Дулаан дамжууллаар

 • B. Цахилгаан

 • C. Конвекц

 • D. Цацаргалтаар

Оноо: 1

Байгалийн унаган төрхөө хадгалсан, түүх, соёл, экологийн боловсрол, хүмүүжил, танин мэдэхүйн ач холбогдолтой аялал жуулчлал хөгжүүлэх зорилго бүхий газрыг юу гэдэг вэ?

 • A. Дархан цаазат газар

 • B. Байгалийн цогцолборт газар

 • C. Байгалийн нөөц газар

 • D. Дурсгалт газар

Оноо: 1

Дулааны энергийг хадгалахын тулд биеийн гадаргууг ямар өнгөөр бүрэх хэрэгтэй вэ?

 • А. Цагаан  

 • В. Хар  

 • C. Улаан 

 • D. Ногоон

Оноо: 1

Биеийн халахдаа гаднаас авсан дулааныг аль томьёогоор тооцоолох вэ?

 • A. Q=r·m  

 • B.  Q=c·m·(t2-t1)  

 • C.  Q=I·U·t 

 • D.  Q= λ·m

Оноо: 1

Хий шингэний урсгалаар дулааны энерги зөөгдөхийг юу гэдэг вэ?

 • А. Дулаан 

 • B. Цахилгаан  

 • C. Конвекц

 • D. Гэрэл

Оноо: 1

1778 онд дархалсан дэлхийн анхны дархан цаазат газрыг нэрлэнэ үү?

 • A. Цамбагарав уул

 • B. Сутай хайрхан уул

 • C. Богд хан уул

 • D. Хүйтэн уул

Оноо: 1
 1. Нөхөн төлждөг байгалийн нөөц аль нь вэ?
 • A. Эрдэс баялаг, ургамал

 • B. Хөрс, ус, агаар

 • C. Ашигт малтмал, ус

 • D. Төмөрлөг ашигт малтмал, амьтан

Оноо: 1
 1. Хангайн нурууны ноён оргил Отгонтэнгэр уулыг 1992 онд .....................газар болгосон.
 • A. Дархан цаазат газар

 • B. Байгалийн цогцолбор газар

 • C. Байгалийн нөөц газар

 • D. Дурсгалт газар

Оноо: 1

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай 200 бүс нутагт манай орноос 2 бүс нутаг бүртгэгдсэн. Дараах зурагт 2-ын тоогоор тэмдэглэсэн газрын нэр юу вэ?

 • A. Говийн их дархан бүс

 • B. Хустайн нурууны бүс

 • C. Монгол Дагуурын бүс

 • D. Увс нуурын ай савын бүс

Оноо: 1

Онон-Балжийн сав газар тусгай хамгаалалттай газар нутгийн аль ангилалд багтах вэ?

 • A. Дархан цаазат газар

 • B. Дурсгалт газар

 • C. Байгалийн цогцолборт газар

 • D. Байгалийн нөөц газар

Нийт: 16693