• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Choose the correct answer.

Athens is ............... city, which was built thousands of years ago.

 • A. an old beautiful big                        

 • B. a beautiful old big

 • C. an beautiful big old 

 • D. a big old beautiful

Оноо: 1

Байгалийн өвөрмөц тогтоцтой түүх, соёлын дурсгалт өвийг хамгаалах зорилго бүхий газрыг................. гэнэ.

 • A. Дархан цаазат газар

 • B. Дурсгалт газар

 • C. Байгалийн цогцолборт газар

 • D. Байгалийн нөөц газар

Оноо: 1

Цахилгаан гүйдлээр халдаг олон хэрэгсэл байдаг. Энд цахилгаан энерги ямар энерги болон хувирч байдаг вэ?

 • A. Дулааны энерги  

 • B. Химийн энерги

 • C. Цөмийн энерги

 • D. Соронзон энерги

Оноо: 1
 1. Олон улсын ус, намгархаг газрын сүлжээ буюу Рамсарын конвенц дараах газруудын аль нь орсон вэ?
 • A. Буйр нуур, Айраг нуур

 • B. Увс нуур, Хар –Ус нуур

 • C. Хөвсгөл нуур, Үүрэг нуур

 • D. Толбо нуур, Увс нуур

Оноо: 1

Цахилгаан энерги хуримтлуулах төхөөрөмжийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. Эсэргүүцэл

 • B. Конденсатор

 • C. Мотор 

 • D. Ороомог 

Оноо: 1
 1. Ойт хээрийн бүсэд тариалахад тохиромжтой ургамал аль нь вэ?

Байгалийн бүс

Тариалахад тохиромжтой ургамал

1

Ойт хээрийн бүс

а

Хожуу болцтой ургамал, эрдэнэ шиш, усалгаатай тариалан

2

Хээрийн бүс

б

Ургах хугацаа богино, хүнсний ногоо болон хүлэмжийн ногоо

3

Говийн бүс

в

Эрт болцтой таримал хөх тариа

4

Цөлийн бүс

г

Хожуу болцтой таримал үрийн наранцэцэг, шар буурцаг, тарвас, тутрага

 • A. 1б, 2в, 3г, 4а

 • B. 1в, 2г, 3а, 4б

 • C. 1г, 2в, 3б, 4г

 • D. 1а, 2б, 3г 4в

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Mary's husband gave her a ……..bag.

 • A. new black French               

 • B. French black new

 • C. new French black

 • D. black French new

Оноо: 1

Амьтдыг нэн ховор, ховор, элбэг гэж 3 ангилдаг. Нэн ховор амьтан аль вэ?

 • A. Монгол бөхөн, Баданга хүдэр

 • B. Цөөвөр чоно, Ирвэс

 • C. Монгол хулан, Хавтгай

 • D. Зэгсний гахай, Тахь

Оноо: 1

Дараах цахилгаан хэрэгслүүдэд цахилгаан энерги ямар энергид хувирдаг вэ? Зөв харгалзуул

1.Цахилгаан индүү а.Гэрлийн

2.Цахилгаан зай цэнэглэх b.Дулааны

3.Өдрийн чийдэнс.Механик

4.Цахилгаан хөдөлгүүр d.Химийн

 • а. 1b,2a,3d,4с

 • b. 1b,2d,3a,4c

 • с. 1b,2e,3a,4c

 • d. 1b,2d,3a,4c

Оноо: 1

Choose the correct answer.

There are two ……..dresses in her closet.

 • A. red beautiful long     

 • B. beautiful red long      

 • C. beautiful long red   

 • D. long beautiful red

Оноо: 1

Буцлах температурт байгаа 1 кг шингэн бүрэн ууршихдаа авах дулааныг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . гэнэ.

 • А. Хайлахын хувийн дулаан  

 • В. Хувийн дулаан багтаамж   

 • С. Ууршилтын хувийн дулаан

 • D. Түлшний шаталтын дулаан

Оноо: 1

Choose the correct answer.

I bought a ……..car.

 • A. nice big black             

 • B. black big nice           

 • C. nice black big       

 • D. big black nice

Оноо: 1
 1. Дараах боомтуудаас аль нь Монгол ба БНХАУ-ын хилийн боомтууд вэ?

 • A. Гашуун сухайт, Цагаан нуур

 • B. Замын-Үүд, Боршоо

 • C. Бургастай, Хиагт

 • D. Бичигт, Зүүн хатавч

Оноо: 1

Шатах түлшний массыг 2 дахин багасгахад ялгарах дулаан хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • А. 2 дахин ихэснэ 

 • В. 2 дахин багасна  

 • С. 2-оор ихэснэ 

 • D. 2-оор багасна

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Sara is wearing …….. T-shirt.

 • A. a new grey cotton       

 • B. a new cotton grey    

 • C. a new cotton grey

 • D. a cotton grey new

Оноо: 1

Дараах нэгжүүдийн аль нь дэлгэрэнгүйгээрээ 1 Ж нэгжийг зөв илэрхийлэх вэ?

 • А.  1 Вт·цаг  

 • В.  1 H·см    

 • С. 1 Вт·мин  

 • D. 1 Вт·сек

Оноо: 1
 1. Дараах зурагт 4-ийн тоогоор ямар боомтыг тэмдэглэсэн байна вэ?

 • A. Замын –Үүд

 • B. Шивээ хүрэн

 • C. Гашуун сухайт

 • D. Бургастай

Оноо: 1

Ахуйн хэрэглээнийцахилгаан тоолуурын заалт ямар физик хэмжигдэхүүнээс хамаардаг вэ?

 • А. Зөвхөн хүчдэлээс  

 • В. Зөвхөн цахилгаан төхөөрөмж ажиллах хугацаанаас     

 • С. Зөвхөн гүйдлийн хүчээс 

 • D. Гүйдлийн хүч, хүчдэл

Оноо: 1

Энергийн өөр хэлбэрт хувирсан цахилгаан энергийн хэмжээг илэрхийлэх физик хэмжигдэхүүнийг нэрлээрэй.

 • A.  Гүйдлийн  ажил    

 • B.  Гүйдлийн  чадал 

 • C.  Гүйдлийн хүч 

 • D. Хүчдэл

Оноо: 1

Жуулчны бааз, хүн хөшөө, нисэх буудал, ховор ан амьтад зэргийг төлөөлж болох дүрсээр тэмдэглэдэг. Эдгээрийг ямар таних тэмдэг гэдэг вэ?

 • A. масштабын

 • B. масштабын бус

 • C. зохиомол

 • D. зургийн

Нийт: 16693