• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Шатрын тэмцээнд m хүн оролцон хүн бүр бусадтайгаа нэг нэг өрөг тогложээ. Нийтдээ 190 тоглолт болсон бол хэчнээн хүн тэмцээнд оролцсон бэ?

 • A.20         

 • B.19            

 • C.39                

 • D.25     

Оноо: 1

Зүрхний зүүн талын хананы булчин яагаад зузаан байдаг вэ?

 • A. Уушги руу цус шахдаг учир

 • B. Биеийн дээд хэсэг рүү цус шахдаг учир

 • C. Биеийн бүх хэсэг рүү цус шахдаг учир

 • D. Зүрхний баруун тосгуур луу цус шахдаг учир

Оноо: 1

1 атомт молекул бүхий идеал хийн дотоод энерги 300 кЖ, даралт 100 кПа байв. Хийн эзлэхүүнийг олно уу.

 • A. 1 м3

 • B. 0.33 м3

 • C. 2 м3

 • D. 3 м3

Оноо: 1

Ангид 12 хичээл ордог байв. Даваа гаригт тус бүр 1 цагаар орох 7 хичээлийг сонгох боломжийн тоо хэд вэ?

 • A.792        

 • B.72            

 • C.720                 

 • D.126     

Оноо: 2

Юмсын байрлалыг эгц дээрээс нь харсан байдлаар цаасан дээр буулган зурахыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. план 

 • В. масштаб  

 • С. бодит хэмжээ 

 • D. зургийн хэмжээ

Оноо: 1

Өвлийн шөнийн тэнгэрт хамгийн тод харагддаг одны гадаргуугийн температур10000 К – 7500 К байдаг. Одны өнгө ямар вэ?

 • A. Улаан    

 • B. Цэнхэр   

 • C. Цагаан 

 • D. Шаравтар  

Оноо: 1

Биеийг дэлхийг тойрох орбитод оруулахын тулд дэлхийгээс биеийг хөөргөх хамгийн бага хурдыг сансрын I хурд гэж нэрлэдэг. Энэ хурдны утга хэдтэй тэнцүү байдаг вэ?

 • A. 7.9 км/с  

 • B. 9.1 км/с

 • C.10.3 км/с

 • D.11.5 км/с

Оноо: 1

2 атомт молекул бүхий идеал хийн дотоод энерги 300 кЖ, даралт нь 60 кПа байв. Хийн эзлэхүүнийг олно уу.

 • A. 2 м3

 • B. 3.3 м3

 • C. 5 м3

 • D. 0.2 м3

Оноо: 1

Дэлгэмэл өнцгийн 40% нь хэдэн градус болох вэ?

 • А.   45  

 • В. 120    

 • С.   72 

 • D. 40

Оноо: 1

5 сурагчийг 20 суудалд хэчнээн аргаар суулгаж болох вэ?

 •  A. A_{20}^{5}         

 • B. C_{20}^{4}             

 • C. p_{5}          

 • D.126   

Оноо: 1

Хүхрийн хүчлийн эхний шатны диссоциацаар үүсэх ионыг cонгоно уу.

 • A.H+ ; HSO4-

 • B.2H+ ; HSO\small _{4}^{2-}

 • C.H+ ; HSO\small _{3}^{-}

 • D.2H+ ; HSO\small _{3}^{2-}

Оноо: 1

Биеийг дэлхийн таталцлын орноос гаргаж нарны дагуул болгохын тулд биеийг дэлхийгээс хөөргөх хамгийн бага хурдыг сансрын II хурд гэж нэрлэдэг. Энэ хурдны утга хэдтэй тэнцүү байдаг вэ?

 • A. 12 км/с 

 • B. 11 км/с

 • C.10 км/с

 • D. 9км/с

Оноо: 1

Зүрхний титэм судасны үүргийг сонгоно уу.

 • A. Зүрхний булчинг хүчилтөрөгч ба шим бодисоор хангах

 • B. Зүрхний диастолын үеийг нэмэгдүүлэх

 • C. Ховдол тосгуурыг зааглах

 • D. Цусыг нэг чиглэлд урсгах

Оноо: 1

Ромбо дүрс тэгш хэмийн хэдэн тэнхлэгтэй вэ?

 • А.  2 

 • В.  1 

 • С. Тэгш хэмийн тэнхлэггүй

 • D. 4

Оноо: 1

Монголчуудын“Улаан нүдэн” гэж нэрлэдэг тэнгэрийн эрхсийн нэр юу вэ?

 • A. Ангараг  

 • B. Сугар     

 • C. Санчир 

 • D. Алтан гадас

Оноо: 1

Зүрхний титэм судасны өвчлөлийн нэг шалтгааныг зургаар илэрхийлжээ. Энэ үйл явцад гол нөлөөтэй бодис юу вэ?

 • A. Нүүрс ус

 • B. Цагаан эс

 • C. Холестерин

 • D. Ялтас

Оноо: 1

\int(1-cosx)dx=?

 • A. x+sinx+c

 • B. x+cosx+c    

 • C. x-sinx+c      

 • D. sinx-x+c

Оноо: 1

Нарны амгийн гарагуудын дотроос дэлхийтэй хамгийн төстэй, амьдрал байх илүү боломжтой гараг аль нь вэ?

 • А. Буд

 • B.  Сугар  

 • C. Ангараг

 • D. Дэлхий ван

Оноо: 1

1 атомт молекул бүхий идеал хийн дотоод энерги 300 кЖ. Хийн эзлэхүүн 2 м3 , даралт 100 кПа болтемпературыг олно уу.

 • A.  400 К

 • B.  600 К

 • C.  27 оС

 • D.  300 К

Оноо: 1

Фосфорын хүчил гурван суурьт хүчил учраас дараах байдлаар диссоциацлагдана.

Н3PO4 H+ + H2PO \small \dpi{80} \small _{4}^{-} K1

H2PO \small _{4}^{-} H+ + HPO \small _{4}^{2-} K2

HPO \small _{4}^{2-} H+ + PO \small _{4}^{3-} K3

Фосфорын хүчлийн диссоциацийн тогтмолыг сонгоно уу.

 • A.K= K1

 • B.K= K1 ∙ K2

 • C.K= K1 ∙ K2 ∙ K3

 • D.K= K1 + K2 +  K3

Нийт: 16693