• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Идеал хийн эзлэхүүн 4 см3 -ээс 6см3 болов. Хийн даралт 150 кПа тогтмол байсан бол гүйцэтгэсэн ажлыг олно уу.

 • A. 200 Ж

 • B. 900 Ж           

 • C. 300 Ж          

 • D. 300 кЖ 

Оноо: 1

Агаарын найрлагад байх хүчилтөрөгчийн хэмжээ буурвал:

 • А. Ялтасны тусламжтай цус бүлэгнэнэ.

 • B. Улаан эсийн тусламжтай хүчилтөрөгчийн зөөвөрлөлт нэмэгдэнэ.

 • C. Цагаан эсийн тусламжтай нян бактерийг устгах нь нэмэгдэнэ.

 • D. Сийвэнд эсрэг биеүд олноор үүснэ.

Оноо: 2

Буд гараг нарнаас 58 сая орчим километр зайд оршдог. Үүнийг одон орны нэгж (о.о.н)-ээр илэрхийлнэ үү /1о.о.н= 150 сая километр/

 • A. 0.39 о.о.н  

 • B. 0.77 о.о.н

 • C. 1.00 о.о.н

 • D. 2.59 о.о.н

Оноо: 1

Дөрвөн хуруу шилд агуулагдаж буй усан уусмалд тус тус натрийн шүлтийн уусмалаас дусаасан. Аль хуруу шилэнд илүүдэл шүлтэд уусдаг тунадас буух вэ?

I. MgSO4

II. MnSO4

III. AI2(SO4)3

IV. ZnSO4

 • A. I, III    

 • B. I, IV  

 • C. II, III

 • D. III, IV 

Оноо: 1

Гар бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 8 баг тогложээ. Алт, мөнгө, хүрэл медалийг авах боломжийн тоог ол.

 •  A.336        

 • B.512            

 • C.392                

 • D.343

Оноо: 1

Зурагт дүрслэгдсэн муруй шугаман трапецийн талбайг ямар томьёогоор бодох вэ?

 • A.    \int_{a}^{b} f\left ( x \right )dx  

 • B. \int_{b}^{a} f\left ( x \right )dx      

 • C. f\left ( a \right )- f\left ( b \right )  

 • D. f\left ( b \right )- f\left ( a \right )

Оноо: 1

Хийнэзлэхүүн 8 см3 -ээс изобараар агшиж эзлэхүүн нь 3см3 болов. Хий 120 кПа тогтмол даралттай байсан бол бүлүүрийн хийсэн ажлыг олно уу?

 •  A. – 600 Ж        

 • B. 360 Ж             

 • C. -360 Ж                     

 • D. 600 Ж 

Оноо: 2

Ангараг гараг нарнаас 1.52 о.о.н зайнд оршдог бол үүний километрээр илэрхийлнэ үү

 • А. 100 сая км  

 • B. 152 сая км  

 • C. 228 сая км

 • D. 250 сая км

Оноо: 1

Долоон ялгаатай үзэгнээс хоёр үзгийг хичнээн янзаар сонгон авч хэрэглэх вэ?

 • A.21        

 • B.28            

 • C.14                

 • D.27

Оноо: 1

Хийн анхны төлөвийн даралт 100 кПа,эзлэхүүн 4см3 байв. Хий 400 кПа даралттай, 7см3эзлэхүүнтэй төлөврүү p = f(V) шугаман хуулиар шилжив. Хийн гүйцэтгэсэн ажлыг олно уу.

 • A. 2400 Ж

 • B. 1375 Ж           

 • C. 900 Ж          

 • D. 750 Ж 

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн үйл явцыг нэрлэнэ үү.

 • А. Пейсмэйкер

 • В. Пиноцитоз

 • C. Фагоцитоз

 • D. Фибрин

Оноо: 2

Сугар гарагийн масс 4.8∙1024 кг, радиус нь 6052 км. Сугаргараг дээрх чөлөөт уналтын хурдатгал нь хэд байх вэ? Гравитацын тогтмол G=6.67∙10-11 Нм2/кг2.

 • A. 5.29 м/с2

 • B. 6.67 м/с2

 • C. 8.75 м/с2

 • D. 9.81 м/с2

Оноо: 1

Үл хамаарах A, B үзэгдлүүдийн магадлал харгалзан P(A), P(B)бол дараах адилтгалуудын аль нь ямагт үнэн бэ?

 • А. P(AB) = P(A)P(B

 • B. P(AB) = P(A+ P(B)    

 • C. P(AB) = P(A)P(B)

 • D. P(AB) = P(A) + P(B)

Оноо: 1

Ээж 4 хос ээмэг, 6 зүүлт, 3 бөгжтэй. Эдгээрийг хэдэн янзаар хослуулан зүүж болох вэ?

 • A. 72        

 • B. 60            

 • C. 13                

 • D. 45

Оноо: 1

3y+2x=9шулууны налалт ба Оу тэнхлэгтэй огтлолцох цэгийн ординатыгол.

 • A. \frac{2}{3}  ба  3

 • B. -\frac{3}{2}  ба  4\frac{1}{2}

 • C. -\frac{3}{2}  ба  3

 • D. -\frac{3}{2}  ба  \frac{1}{3}

Оноо: 1

Координатын хавтгайд өгөгдсөн дүрс ямар хувиргалтаар хувирсан бэ?

 • А. Параллель зөөлт  

 • В. Тэгш хэм 

 • C. Эргүүлэлт

 • D. Аль нь ч биш

Оноо: 1

Өвчин үүсгэгчийн мембран бүрхүүл дээр байрлах тусгай молекулыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Энзим

 • B. Эсрэг төрөгч

 • C. Эсрэг бие

 • D. Эритроцит

Оноо: 2

Сугар гарагийн масс 4.8∙1024кг, чөлөөт уналтын хурдатгал8.74 м/с2. Сугар гарагийн радиусыг олно уу.Гравитацын тогтмол G=6.67∙10-11 Нм2/кг2.

 • A. 6100 км   

 • B. 6200 км

 • C. 6350 км

 • D. 6450 км

Оноо: 1

Бүжгийн танхимд 17 хүү, 16 охинхичээллэж байв. Тэднээс хүү, охин оролцсон хос хэдийг зохиож болох бэ?

 • A. 272        

 • B. 289           

 • C. 256                

 • D.33

Оноо: 1

Хийн анхны даралт p,эзлэхүүн Vбайв. Хий3 дахин их даралттай, 2 дахин их эзлэхүүнтэй 2-р төлөв рүү p=f(V) шугаман хуулиар шилжив. Хий ямар хэмжээний ажил хийх вэ?

 • A. pV

 • B. 2pV

 • C. 5pV

 • D. 6pV

Нийт: 16693