• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зураг - 7

Зураг 7 дээр өгөгдлийг гистограммаар дүрсэлжээ. Давтамжийн хүснэгтийг графикаас нөхөж зөв хариултыг сонгоорой.

Өгөгдөл

0-2

2-4

4-6

6-8

Давтамж

x

6

y

z

 • A.x=3

 • B. x=1.5  

 • C. y=2

 • D. z=2.5

Оноо: 1

Бүх өнцөг, талууд нь тэнцүү дүрсийг ямар дүрс гэх вэ?

 • А. Гурвалжин  

 • В. Зөв дүрс 

 • С. Зөв биш дүрс

 •  D. Дугуй

Оноо: 1

9^{2x+5}> 27^{x+1}илтгэгч тэнцэтгэл бишийг бод.

 • A.\left ( 2;\infty \right )

 • B.\left ( -\infty ;7 \right \left \right ]

 • C.\left ( -\infty;2 \left \right )

 • D.\left ( -7;\infty \left \right )

Оноо: 1

Жинхэнэ арьсны давхаргын хэсгүүдийн үүргийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

 • A. Хүлээн авуур - Гадаад орчны өөрчлөлтийг мэдэрнэ

 • B. Мэдрэлийн ширхэг - Үс ургуулна.

 • C. Хөлсний булчирхай - Арьсыг мэдрэлжүүлнэ.

 • D. Үсний уут - Биеийн дулаан зохицуулахад оролцоно.

Оноо: 3

(x+y+z)^{8}–ийн задаргааны x^{3}y^{3}z^{2}–ийн өмнөхкоэффициентийг ол.

Оноо: 1

Гадаад орчны температур биеийн дулаанаас бага байх үед бие махбодод явагдахгүй өөрчлөлтийг сонгоно уу.

 • A. Захын цусны судаснууд нарийсч, дулаан алдахаас сэргийлнэ.

 • B. Захын цусны судаснууд өргөсч, дулаан алдана.

 • C. Хөлс ялгарахаа зогсоно.

 • D. Шар үс босч, дулаан тусгаарлах давхарга үүснэ.

Оноо: 1

Өгсөн тэгш өнцөгт параллелопипедэд хичнээннэгж.куб багтах вэ?

 • А. 23     

 • В.42         

 • С. 63       

 •  D.84

Оноо: 1

Гадаад орчны температур биеийн дулаанаас их байх үед бие махбодод явагдах өөрчлөлтийг сонгоно уу.

 • A. Захын цусны судаснууд нарийсч, дулаан алдахаас сэргийлнэ.

 • B. Захын цусны судаснууд өргөсч, дулаан алдана.

 • C. Хөлс ялгарахаа зогсоно.

 • D. Шар үс босч, дулаан тусгаарлах давхарга үүснэ.

Оноо: 3

(x-y+z)^{7}–ийн задаргааны x^{3}y^{3}z–ийнөмнөх коэффициентийг ол.

Оноо: 1

Гадаад орчны температур биеийн дулаанаас их байх үед бие махбодод явагдахгүй өөрчлөлтийг сонгоно уу.

 • A. Захын цусны судаснууд нарийсч, дулаан алдахаас сэргийлнэ.

 • B. Захын цусны судаснууд өргөсч, дулаан алдана.

 • C. Хөлс ялгарна.

 • D. Шар үс нална.

Оноо: 1

8^{2x+3}> 32^{x+1}илтгэгч тэнцэтгэл бишийг бод.

 • A. (-\infty ;-0.5)

 • B. (-4;\infty )

 • C. \left [ \right -0.5;\infty )

 • D. \left \left ( \right 4\right ;\infty )

Оноо: 1

Шооны гадна талыг будсан бол 1 ба 2 тал нь будагдсан шоонуудын тооны нийлбэр хэд байх вэ?

 •  А. 12           

 •  В. 16         

 • С. 18       

 • D. 27

Оноо: 1

\sqrt[3]{2x+5}-3=2 тэгшитгэлийг бод.

 • А. 60                       

 • B. 50                         

 • C. 5                           

 • D. 10

Оноо: 1

Дөрвөн өнцөгтийн өнцгүүд нь хос хосоороо тэнцүү ба бага нь 32º бол их өнцгийг нь ол.

 • А. 8º  

 • B.128º     

 • C.328º         

 • D. 148º

Оноо: 3

Шинээр ашиглалтад орж буй 60 айлын орон сууцны 14 нь гурван өрөөтэй, 20 нь хоёр өрөөтэй, 26 нь нэг өрөөтэй. Гурван өрөө байрны 8 нь, хоёр өрөөтэй байрны 12 нь, нэг өрөө байрны 8 нь наран талдаа байрлалтай. Шинэ сууцанд орох айл таамгаар нэг байр сонгоход наран талдаа байрлалтай байх магадлалыг ол.

Оноо: 2

f\left ( x \right )=sinxфункцийнx_{0}=\frac{\pi }{6} цэг дээрх налалтыг ол.

 • A. 0

 • B.\frac{1}{2}

 • C.\frac{\sqrt{2}}{2}

 • D. \frac{\sqrt{3}}{2}

Оноо: 1

Гурвалжин пирамид хэдэн ирмэгтэй вэ?

 • А. 8        

 •  В. 4          

 • С. 6             

 •  D. 9

Оноо: 1

\sqrt[3]{3x-4}+7=9 тэгшитгэлийг бод.

 • А. 5                          

 •    B. 3                             

 • C. 4                          

 •    D. 8   

Оноо: 1

f\left ( x \right )=sinx функцийнx_{0}=\frac{\pi }{6} цэг дээрх налалтыг ол.

 • A. 0

 • B.\frac{1}{2}

 • C.\frac{\sqrt{2}}{2}

 • D. \frac{\sqrt{3}}{2}

Оноо: 1

Биеийн дулаан зохицуулгын хэлбэрүүдийг төлөөлөгчтэй нь зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

 • A. Гомойотерм - Биеийн температур тогтмол - Тарвага, зурам, загас

 • B. Гомойотерм ба гетеротерм - Ичдэг ба улирлын амьдралтай - Загас, гүрвэл, могой, мэлхий

 • C. Пойкилотерм - Биеийн температур орчны температураас хамаардаг - Тас, бүргэд, үнэг, чоно

 • D. Пойкилотерм ба хуурамч гомойотерм - Далайн гүн ба хонгил агуйн амьдралтай - Далайн од, загас

Нийт: 16693