• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Гурвалжны мэдэгдэхгүй байгаа өнцгийн хэмжээг ол.

 • А. 40º       

 • В. 50º   

 • С. 90º       

 • D.180º

Оноо: 1

f\left ( x \right )=cosx функцийнx_{0} = \frac{\pi }{6} цэг дээрх налалтыг ол.

 • A. -\frac{1}{2}

 • B.\frac{1}{2}

 • C.-\frac{\sqrt{3}}{2}

 • D. \frac{\sqrt{3}}{2}

Оноо: 1

Гурвалжны нэг тал нь 12 см, нөгөө тал нь түүнээс 9 см-ээр урт, гуравдахь тал нь нэгдэх талаас хоёр дахин урт бол периметрийг олоорой.

 • А. 21 см        

 • B. 30 см     

 • C. 56 см    

 • D. 57 см

Оноо: 3

1-р хайрцагт 12 цэнхэр, 10 бор, 2-р хайрцагт 18 цэнхэр, 6 бор бөмбөлөг байв. Хайрцаг бүрээс нэгбөмбөлөг таамгаар авч, энэ хоёр бөмбөлгөөс нэгийг нь харалгүйгээр авав. Авсанбөмбөлөг бор байх магадлалыг ол.

Оноо: 1

f\left ( x \right )=3^{sinx}функцийн уламжлалыг ол.

 • A. 3^{sinx}\cdot ln3^{cosx}

 • B.cosx\cdot 3^{sinx} 

 • C.3^{sinx}\cdot ln3 

 • D. cosx\cdot 3^{sinx}log_{3}e

Оноо: 1

Зөв таван өнцөгт хэдэн диагональтай вэ?

 • А. 5         

 •   В. 4       

 •  С. 6    

 • D.10

Оноо: 1

Зөв зургаан өнцөгт хэдэн диагональтай вэ?

 • А. 6       

 • В. 9     

 • С. 18    

 •  D. 21

Оноо: 1

Ромбо тэгш хэмийн хэдэн тэнхлэгтэй вэ?

 • А. 1           

 •  В. 2        

 •  С. 4         

 • D.8

Оноо: 2

илэрхийллийг хялбарчилсан нь аль вэ?

 • A. \frac{x+3}{x}

 • B. \frac{x-3}{x}

 • C. \frac{1}{x+3}

 • D. \frac{1}{x-3}

Оноо: 1

Биеийн дулаан зохицуулгын хэлбэрүүдийг төлөөлөгчтэй нь зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

 • A. Гомойотерм - Биеийн температур тогтмол - Далайн од, загас

 • B. Гомойотерм ба гетеротерм - Ичдэг ба улирлын амьдралтай - Тас, бүргэд, үнэг, чоно

 • C. Пойкилотерм - Биеийн температур орчны температураас хамаардаг - Загас, гүрвэл, могой, мэлхий

 • D. Пойкилотерм ба хуурамч гомойотерм - Далайн гүн ба хонгил агуйн амьдралтай - Тарвага, зурам, минж

Оноо: 3

I, II, III бригад харгалзан 12, 15, 10 ажилчинтай. Тэднээс хоёр ажилчин сонгон авахадөөр бригадынхбайсан болнэг ньIII бригадын ажилчинбайх магадлалыг ол.

Оноо: 1

Гурвалжин призм хэдэн оройтой вэ?

 • А. 3

 • В.4     

 •  С. 5

 •   D.6

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн лангергансын арал ямар эрхтэнд байдаг, ямар үүрэгтэй бүтэц вэ?

 • A. Бөөр, цусан дахь хаягдал бүтээгдэхүүнийг ялгах

 • B. Нойр булчирхай, арван хоёр хуруу гэдэс рүү хоол боловсруулах даавар  ялгаруулах

 • C. Нойр булчирхай, цусны глюкозын хэмжээг тогтворжуулагч даавар ялгаруулах

 • D. Тунгалагийн зангилаа, тунгалагийн шингэнийг цэвэрлэх цагаан эсийг агуулах

Оноо: 1

Дөрвөн өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн хэмжээ 67º; 113º; 123º; 58º байж болох уу?

 • А. Болно  

 • В. Болохгүй      

 • С. Мэдэхгүй  

 • D.Зөв хариулт байхгүй

Оноо: 2

илэрхийллийг хялбарчилсан нь аль вэ?

 • A. \frac{x+4}{x}

 • B. \frac{x-4}{x}

 • C. \frac{1}{x-4}

 • D. \frac{1}{x+4}

Оноо: 1

Цусан дахь глюкозын хэмжээ нэмэгдэхэд нойр булчирхайнаас ямар даавар ялгардаг вэ?

 • A. Адреналин

 • B. Глюкагон

 • C. Инсулин

 • D. Трипсин

Оноо: 1

Нэг шулуун дээр үл орших хавтгайн 4 цэгийг дайруулан хэдэн шулуун татаж болох вэ?

 • А. 2      

 •  В. 4           

 •  С. 6       

 • D.8

Оноо: 1

Гурвалжны дотоод өнцгүүдийн хэмжээ 49º , 68º , 65º байж болох уу?

 • А. Болохгүй    

 • В. Болно      

 • С. Мэдэхгүй  

 • D.Хариулт байхгүй

Оноо: 1

Цусан дахь глюкозын хэмжээ буурахад нойр булчирхайнаас ямар даавар ялгардаг вэ?

 • A. Адреналин

 • B. Глюкагон

 • C. Инсулин

 • D. Трипсин

Оноо: 1

f(x)=3^{sinx} функцийн уламжлалыг ол.

 • A. 3^{sinx}\cdot ln3^{cosx}

 • B. cosx\cdot 3^{sinx}

 • C. 3^{sinx}\cdot ln3

 • D. cosx\cdot 3^{sinx}log_{3}e

Нийт: 16693