• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах гарагуудаас “Дэлхий төст” гарагт ХАМААРАХГҮЙ гарагийг сонгоно уу

 • A. Бархасбадь

 • B. Сугар

 • C. Ангараг

 • D. Буд

Оноо: 1

Дараах гарагуудын аль нь усан дээр тавихад хөвөхүйц бага нягттай вэ?

 • A. Дэлхий

 • B. Санчир

 • C. Буд

 • D. Бархасбадь

Оноо: 1

Дэлхий экватороороо цүлхгэр болоход ямар хүчин зүйл голлон нөлөөлсөн бэ?

 • A. Дэлхийн тэнхлэгээ эргэх хөдөлгөөн

 • B. Эндоген хүчин зүйлс

 • C. Экзоген хүчин зүйлс

 • D. Хүний хүчин зүйлс

Оноо: 1

Дэлхийн хэмжээг тооцох гэж оролдсон Грекийн эрдэмтэн Эратосфений хэмжилтийн зарчим ямар мэдлэг ойлголтод үндэслэсэн байсан бэ?

 • A. Нар дэлхийг тойрдог, тусгалын өнцөг өөрчлөгдөнө

 • B. Дэлхийн хэлбэр хавтгай, тусгалын өнцөг ялгаатай

 • C. Дэлхий бөмбөрцөг хэлбэртэй, нарны тусгалын өнцөг өөр өөрөөр тусна

 • D. Дэлхий шүхэр хэлбэртэй, тусгалын өнцөг дээд хагаст ялгаатай

Оноо: 1

Дэлхийн тэнхлэгээ эргэх хөдөлгөөнд аль нь ХАМААРАХГҮЙ вэ?

 • A. Хоногийн хэмнэл

 • B. Шугаман хурд

 • C. Өнцөг хурд

 • D. Улирал солигдох

Оноо: 1

Дэлхийн эргэлтийн тэнхлэг нь нарыг тойрох орбитын хавтгайдаа 700 хазгай өнцөг үүсгэдэг байсан бол тэнхлэгийн хазайлт хэдэн градус өнцөг байх байсан бэ?

 • A. 700

 • B. 23,50

 • C. 200

 • D. 900

Оноо: 1

Нар, сар, дэлхийн харилцан байрлал өөрчлөгддөгөөс сарны харагдах хэлбэр янз бүр байдаг. Тэргэл сар гарах үеийн байрлалыг олоорой

 • A. Сар-дэлхий-нар

 • B. Нар-сар-дэлхий

 • C. Дэлхий-нар-сар

 • D. Сар-дэлхий-сар

Оноо: 1

Галт уул дэлбэрэх, газар хөдлөлт зэрэг тектоникийн үйл явцад гол үүрэг гүйцэтгэдэг үе давхаргыг сонгоно уу.

 • A. Манти

 • B. Газрын давхарга

 • C. Астеносфер

 • D. Цөм

Оноо: 1

Хувирмал чулуулаг үүсэхэд нөлөөлөх гол хүчин зүйлүүд аль нь вэ?

 • A. Нар, салхи

 • B. Их даралт, өндөр температур

 • C. Урсгал ус, салхи

 • D. Хүндийн хүч, хур тунадас

Оноо: 1

Тунамал чулуулаг үүсэх үйл явцад аль нь ХАМААРАХГҮЙ вэ?

 • A. Зөөгдөх

 • B. Чулуужих

 • C. Талстжих

 • D. Хуримтлагдах

Оноо: 1

Гималайн нуруу ямар хавтангуудын ойртон нийлэх заагт үүссэн бэ?

 • A. Атлантын далайн ба Хойд Америкийн хавтангууд

 • B. Хойд Америкийн ба Евразийн хавтангууд

 • C. Африкийн ба Евразийн хавтангууд

 • D. Энэтхэг-Австралийн ба Евразийн хавтангууд

Оноо: 1

Дэлхийн томоохон уулс ямар гарал үүсэлтэй гэж үздэг вэ?

 • A. Зөрөгт уулс

 • B. Атираат уулс

 • C. Галт уулс

 • D. Хүнхэр уулс

Оноо: 1

Япон улсад газар хөдлөлт, чичирхийлэл байнга мэдрэгддэг нь газар хөдлөлтийн аль бүсэд оршиж байгаагийн илрэл вэ?

 • A. Газар дундын тэнгисийн бүс

 • B. Далайн гол нуруудын бүс

 • C. Номхон далайн галт цагаригийн бүс

 • D. Эх газруудын төвийн хагарлын бүс

Оноо: 1

Дэлхийн томоохон, хүчтэй дэлбэрэлт болсон галт уулуудын ихэнх нь ямар хэв шинжийн галт уулууд байдаг вэ?

 • A. Бамбайн төрлийн галт уулс

 • B. Бөмбөгөр маягийн галт уулс

 • C. Унтарсан галт уулс

 • D. Давхраат галт уулс

Оноо: 1

Химийн өгөршил уур амьсгалын ямар нөхцөлд эрчимтэй явагдах вэ?

 • A. Хүйтэн хуурай уур амьсгал

 • B. Чийглэг, дулаан уур амьсгал

 • C. Эх газрын эрс тэс уур амьсгал

 • D. Хуурай, халуун уур амьсгал

Оноо: 1

Агаар мандлын үе давхаргуудаас дээшлэх тусам температур нь нэмэгддэг үе давхаргуудыг сонгоно уу.

 • A. Тропосфер, стратосфер

 • B. Тропосфер, мезосфер

 • C. Стратосфер, термосфер

 • D. Мезосфер, стратосфер

Оноо: 1

Нарнаас ирж буй цацраг 100% шулуун цацраг болж гадаргад тусдаг байсан бол уур амьсгал одоогийн төлөвөөс ямар ялгаатай байх байсан бэ?

 • A. Илүү хүйтэн

 • B. Илүү дулаан

 • C. Ижилхэн

 • D. Агаар мандал үүсэхгүй

Оноо: 1

Шинэхэн цас орсны дараа нүд гялбан, зарим хүмүүс бараан шил зүүдэг нь цацрагийн ямар шинжтэй холбоотой вэ?

 • A. Ойсон цацраг

 • B. Сарнисан цацраг

 • C. Шулуун цацраг

 • D. Нийлмэл цацраг

Оноо: 1

Нарны гэрэл дэлхийн гадаргад жигд шулуунаар тусдаг боловч газар нутгууд дулаан, хүйтнээрээ ялгаатай уур амьсгалын бүслүүр үүссэн байдгийн үндсэн шалтгааныг сонгоно уу.

 • A. Ургамлын төрөл зүйл ялгаатайгаас

 • B. Дэлхий бөмбөрцөг хэлбэртэйгээс

 • C. Үүлшилт харилцан адилгүйгээс

 • D. Гадаргын ойлгох чадвар ялгаатайгаас

Оноо: 1

Пассат салхи үүсэх үндсэн шалтгааныг сонгоно уу.

 • A. Мэлхийн ба матрын замаас экватор руу чиглэх агаарын урсгал

 • B. Туйлын их даралтын бүсээс сэрүүн өргөрөг рүү урсах агаарын урсгал

 • C. Мэлхийн ба матрын замаас сэрүүн өргөрөг рүү чиглэх агаарын урсгал

 • D. Нам өргөрөгт орших агаарын хуйлраа урсгал

Нийт: 16693