• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Панамын суваг нь аль далай тэнгисийг холбосон суваг болохыг тодорхойлоорой

 • A. Энэтхэгийн далай-Газар дундын тэнгис

 • B. Балтийн тэнгис-Умард тэнгис

 • C. Атлантын далай-Номхон далай

 • D. Атлантын далай-Энэтхэгийн далай

Оноо: 1

Газрын тосыг тээвэрлэхэд доорхи тээврийн төрлүүдээс алийг ашиглах нь хямд төсөр байх вэ?

 • A. Авто тээвэр

 • B. Далайн тээвэр

 • C. Ердийн хөсөг

 • D. Агаарын тээвэр

Оноо: 1

Тээврийн салбарын чадамжийг тооцоход дараах үзүүлэлтүүдийн аль нь хамгийн БАГА нөлөө үзүүлэхүйц байх вэ?

 • A. Хөдөлгөөнт чанар

 • B. Дамжуулан өнгөрүүлэх чадавхи

 • C. Багтаамж, хүчин чадал

 • D. Байршил

Оноо: 1

Монгол улсын экспортын ихэнх бүтээгдэхүүнүүд нь үйлдвэрлэлийн аль хэв шинжид хамрагддаг болохыг тодорхойлоорой

 • A. Анхдагч

 • B. Хоёрдогч

 • C. Гуравдагч

 • D. Дөрөвдөгч

Оноо: 1

Манай улсын 2019 оны импортын байдлаар дараах бүтээгдэхүүнүүдээс их хувийг эзэлдэг төрлийг олоорой

 • A. Хувцас

 • B. Бензин, дизель түлш

 • C. Компьютер

 • D. Хүнс жимс

Оноо: 1

Усан цахилгаан станц байгуулснаар байгаль орчинд үзүүлэх СӨРӨГ нөлөө юу байж болох вэ?

 • A. Нүүрс түлж, агаар бохирдуулна

 • B. Дэлхийн дулаарлыг багасгахад нөлөөлнө

 • C. Голын усанд далан барьснаар голын экосистем өөрчлөгднө

 • D. Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэнэ

Оноо: 1

Усан цахилгаан станц байгуулснаар тухайн байгаль орчин болон амьдрах орчинд гарч болзошгүй дараах өөрчлөлтүүдийн аль нь хамгийн БАГА илрэх боломжтой вэ?

 • A. Үйлдвэрлэлийн хэмжээ өсч, хүн амын тоо нэмэгдэнэ

 • B. Гантай жилд усны түвшин багасч, аж ахуйд хохирол учруулна

 • C. Далангийн усны дүүргэлт нь эргийн ойролцоо хөрсний гулсалт үүсгэнэ

 • D. Озоны үе давхарга нимгэрэх, хэт ягаан туяанд хордоно

Оноо: 1

Агаарын бохирдлын сөрөг үр дагавар аль нь вэ?

 • A. Хөрсөн дэх химийн хорт бодис ихэснэ

 • B. Усны чанар муудна.

 • C. Хүчлийн бороо орно

 • D. Гол горхи ширгэнэ

Оноо: 1

Дэлхийн уур амьсгал дулаарч, туйлын цас мөс цэвдэг гэсэж хайлах, хур тунадас багасах, цөлжилт үүсэх нөхцөлийн гол шалтгаан нь юу вэ?

 • A. Агаарын бохирдол, хүлэмжийн хийн агууламж өсөх

 • B. Хөрсний бохирдол, химийн хорт бодис ихсэх

 • C. Усны бохирдол, усны хомсдол

 • D. Дээрх бүгд орно

Оноо: 1

Далайн усны гадаргын 1/3 нь газрын тосоор бүрхэгдсэн болохыг сансрын зургаас судлан тогтоожээ. Ингэснээр гарч болох дараах үр дагаваруудаас “шууд бус” байдлаар аль нь илрэх вэ?

 • A. Ууршилтыг бууруулна

 • B. Агаар, усны солилцоог багасгана

 • C. Планктонуудыг устах аюулд хүргэнэ

 • D. Цутгал голуудын усны шинж өөрчлөгдөх

Оноо: 1

Усны бохирдол гэсэн ойлголтод ХАМААРАХГҮЙ ухагдахууныг тодорхойлоорой

 • A. Төлөв өөрчлөгдөх-хөлдөх, уурших

 • B. Эвгүй үнэр, амт өөрчлөгдөх

 • C. Өнгө өөрчлөгдөх

 • D. Усны чанар муудах

Оноо: 1

Дэлхийн дулаарлын үр дагавраас болж хуурайшиж байгаа газар аль нь вэ?

 • A. Хойд Америкийн баруун эрэг

 • B. Төв ба Дундад Ази

 • C. Өмнөд Америкийн баруун эрэг

 • D. Австрали

Оноо: 1

Дэлхийн дулаарлын үр дагавар газар нутгуудад хэрхэн нөлөөлж байна вэ?

 • A. Далайн усны түвшин буурч байна

 • B. Газар нутгууд хүйтэрч байна

 • C. Ихэнх газруудад хур тунадасны хэмжээ нэмэгдэж байна

 • D. Зарим газар хуурайшиж, зарим газар чийглэг болж байна

Оноо: 1

Хотын инверс ямар улиралд хамгийн их ажиглагддаг вэ?

 • A. Хавар

 • B. Зун

 • C. Намар

 • D. Өвөл

Оноо: 1

Хүлэмжийн хийг бууруулахад хувь нэмэр оруулах хүний үйлдлийг сонгоно уу

 • A. Цахилгаан барааг байнга хэрэглэх

 • B. Гэр бүлийн гишүүн бүр тусдаа машинаа хэрэглэх

 • C. Дугуй унах, явган явах

 • D. Нүүрс, мод түлж халаалтаа шийдэх

Оноо: 1

Хүлэмжийн хийн төрөлд аль хий хамаарахгүй вэ?

 • A. Хүчилтөрөгч

 • B. Нүүрсхүчлийн хий

 • C. Метан

 • D. Азотын исэл

Оноо: 1

Дараах орнуудаас 1 жилд ялгаруулах нүүрсхүчлийн хийн ялгаруулалтаар бага орныг сонгоно уу.

 • A. БНХАУ

 • B. АНУ

 • C. ОХУ

 • D. Исланд

Оноо: 1

Танзани, Уганда, Кени, Египет, Эритрей, Этиоп зэрэг улсуудын хооронд үүсдэг усны маргаан нь ямар нэртэй голыг ашиглах, эзэмших асуудлаас үүссэн байдаг вэ?

 • A. Амазон

 • B. Нил

 • C. Нигер

 • D. Сенегал

Оноо: 1

Монгол оронд үүсч буй хөрсний доройтолд гол нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийг олоорой

 • A. Салхи ба усны эрози, үер

 • B. Их талбайг газар тариалан болгосон

 • C. Хүнс тэжээл ба түлшний хэрэглээ, ой огтлох

 • D. Бэлчээрийн даац хэтрэх, уул уурхай, цөлжилт

Оноо: 1

Сэргээгдэх эрчим хүчний төрөл ХАМААРАХГҮЙ эрчим хүчний эх үүсвэрийг сонгоно уу

 • A. Нарны эрчим хүч

 • B. Салхин сэнс

 • C. Нүүрс

 • D. Газрын гүний дулаан

Нийт: 16693