• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ямар байршилтай улс нь олон улсын зам тээврийн гол зангилаа түшиц болох боломжтой вэ?

 • A. Эх газрын түгжигдмэл байршил

 • B. Далайн эргийн байршил

 • C. Тропикийн байршил

 • D. Арлын байршил

Оноо: 1

ОПЕК-ийн орнуудын зорилго юу вэ?

 • A. Газрын тос импортлох

 • B. Дэлхийн зах зээлд газрын тосны үнийг тогтоох

 • C. Газрын тос хямд худалдах

 • D. Газрын тосны үнийг бууруулах

Оноо: 1

Энэтхэг, Бразил, АНУ, Хятад, Аргентин зэрэг орнууд малын ямар төрлөөр дэлхийд тэргүүлэгч орнууд вэ?

 • A. Хонь

 • B. Ямаа

 • C. Адуу

 • D. Үхэр

Оноо: 1

Жишээг ажиглан хүснэгтэд нэмж бичихэд аль нь зөв хувилбар болох вэ?

 • A. А-Сиэтл, Б-Шанхай

 • B. А-Сан Паулу, Б-Япон

 • C. А- Кейптаун, Б-Малайз

 • D. А-Мельбурн, Б-Каракас

Оноо: 1

Үндэстэн дамнасан корпорациуд бусад улс оронд салбараа нээхдээ ямар шалгуур үзүүлэлтийг чухалчлан ҮЗДЭГГҮЙ вэ?

 • A. Хэлний ялгаа

 • B. Ажиллах хүчний хөлс

 • C. Нөөц баялаг

 • D. Хүн амын тоо, зах зээл

Оноо: 1

Эдгээр орнуудаас эдийн засаг нь анхдагч салбараар голлон төрөлжсөн орон аль нь вэ?

 • A. Саудын Араб

 • B. Монгол

 • C. Япон

 • D. Бразил

Оноо: 1

Хувцас үйлдвэрлэгч компани дараах орнуудын алинд нь салбар үйлдвэрээ байршуулбал ашигтай вэ?

 • A. Улс-“А”

 • B. Улс-“Б”

 • C. Улс-“В”

 • D. Улс-“Г”

Оноо: 1

Зургийг ажиглан хүний хэрэглээ нь байгаль орчны ямар асуудлыг шууд ба дам байдлаар үүсгэж болохыг тодорхойлно уу

 • A. Агаар цэвэршүүлэх

 • B. Хөрсний ялзмагт үе зузаарах

 • C. Ойгүйжилт, цөлжилт тэлэх

 • D. Голын урсац нэмэгдэх

Оноо: 1

Дэлхийн эдийн засаг, нийгэмд чухал нөлөө үзүүлдэг Хойд Америкийн хотуудыг сонгоно уу

 • A. Парис, Нью-Иорк, Сан-Франциско

 • B. Лондон, Сан Паулу, Лос анжелос

 • C. Лос Анжелос, Нью-Иорк, Сан-Франциско

 • D. Сан-Франциско, Торонто, Иоханнесбург

Оноо: 1

Дараах олон улсын байгууллагуудаас цэрэг, энх тайвны зорилготой байгууллага аль нь вэ?

 • A. Европын холбоо

 • B. Дэлхийн банк

 • C. НАТО

 • D. ОПЕК

Оноо: 1

Том хотуудад үүсдэг манан, утаа нь юунаас үүсдэг агаарын ямар шинж чанарын урвуу үзэгдэл вэ?

 • A. Агаарын бохирдлоос үүсэх температурын тонгоруу (инверс)

 • B. Агаарын хэт хөрөлтөөс үүсэх даралтын өөрчлөлт

 • C. Хотгор хөндий газарт үүсэх агаарын хуримтлал

 • D. Агаарын бохирдлоос үүсэн нягтын тонгоруу (инверс)

Оноо: 1

Хөрс хүнд элементүүдээр хамгийн их бохирдож болзошгүй газрыг сонгоно уу

 • A. Малын хашаа, хот

 • B. Машин засварын газар, ШТС

 • C. Нийтийн хоолны газар, дэлгүүр

 • D. Тариалангийн талбай, авто зогсоол

Оноо: 1

Зурагт бохирдлын ямар төрлийг илэрхийлсэн байна вэ?

 • A. Агаарын бохирдол

 • B. Гэрлийн бохирдол

 • C. Дуу чимээний бохирдол

 • D. Хөрсний бохирдол

Оноо: 1

Дараах хог хаягдлуудаас байгальд түргэн задарч, хор хөнөөл бага үлдээх нь аль нь вэ?

 • A. Цаас

 • B. Гялгар уут

 • C. Дугуйны резин

 • D. Хөнгөн цагаан лааз

Оноо: 1

Хог хаягдлын 3R системд ҮЛ ХАМРАГДАХЫГ сонгоно уу

 • A. Дахин ашиглах

 • B. Дахин боловсруулах

 • C. Хогоо багасгах

 • D. Хогоо ихэсгэх

Оноо: 1

Агаарын бохирдолд нөлөөлөх байгалийн хүчин зүйлийг сонгоно уу

 • A. Тээврийн хэрэгсэл

 • B. Түүдэг гал

 • C. Галт уулшил

 • D. Хог шатаах

Оноо: 1

Зураг нь ямар утга санааг илэрхийлсэн байна вэ?

 • A. Дээврийг нарны зайн хураагуур болгон ашиглах

 • B. Борооны усыг хурааж усжуулалтад ашиглах

 • C. Ахуйн хэрэглээний усыг цэвэршүүлэх

 • D. Гүний усыг ашиглах

Оноо: 1

Кофены хэрэглээгээр тэргүүлэгч орнуудын нийтлэг шинжид ХАМААРАХГҮЙГ сонгоно уу.

 • A. Өндөр хөгжилтэй

 • B. Өөрсдөө тариалдаг

 • C. 1 хүнд ногдох ДНБ өндөр

 • D. Өдөр тутам хэрэглэдэг

Оноо: 1

Галт уул, гейзер бүхий газарт сэргээгдэх эрчим хүчний ямар төрлийг хөгжүүлэх нөөцтэй вэ?

 • A. Нарны эрчим

 • B. Салхины эрчим

 • C. Геотермаль дулаан

 • D. Далайн татралт түрэлтийн хүч

Оноо: 1

Дараах схемийг ажиглан ямар өөрчлөлт явагдсаныг тодорхойлно уу

 • A. Хөрсний доройтол

 • B. Хүн амын шилжилт

 • C. Хотын үүсэл-хотжилт

 • D. Аж үйлдвэржилт

Нийт: 16693