• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хотын асуудлуудын нэг болох төвлөрлийг сааруулахад ямар арга хэмжээ авч болох вэ?

 • A. Орон нутагт ажлын байр бий болгох

 • B. Дагуул хотуудыг хөгжүүлэх

 • C. Төвлөрөл бий болгодог үйлчилгээний төрлүүдийг хотоос гадагш гаргаж байршуулах

 • D. Дээрх бүгд

Оноо: 1

Нөхөн сэргээгдэх боломжтой түүхий эдийг сонгоно уу

 • A. Үр тариа

 • B. Хайлуур жонш

 • C. Хайрга

 • D. Нүүрс

Оноо: 1

Сэргээгдэх эрчим хүчний салбарыг хөгжүүлэх үндэслэл болж ЧАДАХГҮЙ хувилбарыг сонго.

 • A. Нөөц нь шавхагдахгүй, удаан хугацаанд ашиглах боломжтой

 • B. Байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай

 • C. Хэрэгцээ их байгаа

 • D. Байгалиас үл хамааралтай байх

Оноо: 1

Дараах рельефийн хэлбэрүүд ямар бүс нутагт үүсдэг вэ?

 • A. Дулаан чийглэг

 • B. Хуурай гандуу

 • C. Сэрүүн чийглэг

 • D. Хүйтэн хуурай

Оноо: 1

Ойн нөөц ихтэй нутаг дэвсгэр, улс орныг ямар үзүүлэлтээр тодорхойлдог вэ?

 • A. Ойн талбай бууралт бага

 • B. Ойрхог шинж буюу тухайн нутгийн хэмжээнд ойн эзлэх хувь

 • C. Ойн нөхөн сэргээх явцыг нэг хүнд харьцуулсан харьцаа

 • D. Дээрх бүгд зөв

Оноо: 1

Цэвдгийг аж ахуйн ямар зорилгоор ашиглаж болох вэ?

 • A. Хөргөх, хөлдөөхөд

 • B. Ойжуулалтад

 • C. Ундны усанд

 • D. Газар тариаланд

Оноо: 1

Газрын зурагт улсын хилийг ямар таних тэмдгээр дүрсэлсэн байна вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Газрын зургийг сайтар ажиглаад асуултад хариулна уу.

Аймгийн төвийг хэрхэн тэмдэглэсэн вэ?

 • A. дугуй дотор цэг

 • B. зураасаар

 • C.таван хошуу

 • D. тод цэг

Оноо: 1

Газрын зурагт аймгийн төвийг ямар таних тэмдгээр дүрсэлсэн байна вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Газрын зурагт голыг ямар таних тэмдгээр дүрсэлсэн байна вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Аль зурагт харуулсан нь том масштаб бэ? Зургийн дугаарыг сонгоорой.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 1 ба 2

Оноо: 1

Устай саванд буй модны үртсийг уснаас ялгахын тулд ямар аргыг ашиглах нь илүү тохиромжтой вэ?

 • A. шүүх

 • B. ууршуулах

 • C. соронздох

 • D. хатаах

Оноо: 1

Ямар нэг өөрчлөлтийн дараа юмс анхны байдалдаа шилжих боломжгүй болтлоо хувирдаг. Үүнийг ......................... өөрчлөлт гэнэ.

 • A. хайлах

 • B. уусах

 • C. үл эргэх

 • D. эргэх

Оноо: 1

Цахилгаан энергийг дулааны энергид хувирган ашиглаж байгаа хэрэгслийг сонгоно уу.

 • A. плитка

 • B. хөргөгч

 • C. гэрэл

 • D. сэнс

Оноо: 1

Цахилгаан энергийг хөдөлгөөний энергид хувирган ашиглаж байгаа хэрэгслийг сонгоно уу.

 • A. плитка

 • B. хөргөгч

 • C. гэрэл

 • D. сэнс

Оноо: 1

Цахилгаан энергийг гэрлийн энергид хувирган ашиглаж байгаа хэрэгслийг сонгоно уу.

 • A. плитка

 • B. хөргөгч

 • C. гэрэл

 • D. сэнс

Оноо: 1

Зарим шөнө яагаад тэргэл сар харагддаг вэ?...

 • A. нарны гэрэл саран дээр бүтэн тусаж байгаа учир

 • B. дэлхийн сүүдэр саран дээр тусаж байгаа учир

 • C. нарны гэрэл саран дээр хагас тусаж байгаа учир

 • D. нарны гэрэл дэлхий дээр тусаж байгаа учир

Оноо: 1

Зарим шөнө яагаад тал сар харагддаг вэ?....

 • A. нарны гэрэл саран дээр бүтэн тусаж байгаа учир

 • B. дэлхийн сүүдэр саран дээр тусаж байгаа учир

 • C. нарны гэрэл саран дээр хагас тусаж байгаа учир

 • D. нарны гэрэл дэлхий дээр тусаж байгаа учир

Оноо: 1

Сар яагаад гэрэлтэж харагддаг вэ?

 • A. сар нь нар шиг өөрөөсөө гэрэл гаргадаг учраас

 • B. нарны гэрэл саран дээр туссан учраас

 • C. сар нь дэлхийн дагуул учраас

 • D. нарыг тойрдог учраас

Оноо: 1

Алтан гадас одыг харуулсан зургийн дугаарыг дугуйлна уу.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Нийт: 16693