• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Сарны байрлал яаж шилждэг вэ? Зөв хариултыг сонгоорой.

 • A. Сар зүүн зүгээс баруун тийш шилжинэ.

 • B. Сар баруун зүгээс зүүн тийш шилжинэ.

 • C. Сар хойд зүгээс өмнө зүг рүү шилжинэ.

 • D. Сар өмнө зүгээс хойд зүг рүү шилжинэ.

Оноо: 1

Сарны харагдах байдлын зургийг ажиглаад нар, сар, дэлхийн байрлах зөв зургийг сонгоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Сарны харагдах байдлын зургийг ажиглаад өгөгдсөн дарааллаар байрлах зөв зургийг сонгоорой. (дэлхий-сар-нар)

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

32000C хүртэлх температуртай од ямар өнгөтэй харагдах вэ?

 • A. улаан

 • B. шар

 • C. цагаан

 • D. цэнхэр

Оноо: 1

47000С - 62000С хүртэлх температуртай од ямар өнгөтэй харагдах вэ?

 • A. улаан

 • B. шар

 • C. цагаан

 • D. цэнхэр

Оноо: 1

67000С - 117000С хүртэлх температуртай од ямар өнгөтэй харагдах вэ?

 • A. улаан

 • B. шар

 • C. цагаан

 • D. цэнхэр

Оноо: 1

127000С- с дээш температуртай од ямар өнгөтэй харагдах вэ?

 • A. улаан

 • B. шар

 • C. цагаан

 • D. цэнхэр

Оноо: 1

Хүн аль насандаа хамгийн эрчимтэй өсдөг вэ?

 • A. хүүхэд нас

 • B. залуу нас

 • C. идэр нас

 • D. өтөл нас

Оноо: 1

Гадаад араг ястай амьтдын араг яс нь ямар үүрэгтэй вэ?

 • A. хамгаалах ба хөдөлгөх

 • B. хамгаалах ба тулгуур болох

 • C. хөдөлгөх ба тулгуур болох

 • D. хөдөлгөх ба тогтоох

Оноо: 1

Хоёр нутагтан амьтан нь усан орчинд болон хуурай газар ч амьдрахад дасан зохицсон байдаг. Эдгээр амьтдаас аль нь хоёр нутагтан бэ?

 • A. минж

 • B. тарвага

 • C. оготно

 • D. зурам

Оноо: 1

Усны ургамлын нэрийг сонгоно уу.

 • A. яргуй

 • B. сарнай

 • C. цагаан бөлбөө

 • D. кактус

Оноо: 1

Цөлийн ургамлын нэрийг сонгоно уу.

 • A. яргуй

 • B. сарнай

 • C. цагаан бөлбөө

 • D. кактус

Оноо: 1

Жимсний хальс хөрсөнд задарч шингэхдээ ямар хугацаа зарцуулдаг вэ?

 • A. 3-4 долоо хоног

 • B. 3-4 сар

 • C. 6 долоо хоног

 • D. 6 сар

Оноо: 1

Даавуу ноосон бүтээгдэхүүн хөрсөнд задарч шингэхдээ ямар хугацаа зарцуулдаг вэ?

 • A. 3-4 долоо хоног

 • B. 3-4 сар

 • C. 1 сар

 • D. 1 жил

Оноо: 1

Цаас хөрсөнд задарч шингэхдээ ямар хугацаа зарцуулдаг вэ?

 • A. 3-4 долоо хоног

 • B. 3-4 сар

 • C. 6 долоо хоног

 • D. 6 сар

Оноо: 1

Гялгар уут хөрсөнд задарч шингэхдээ ямар хугацаа зарцуулдаг вэ?.....

 • A. 1 жил

 • B. 12 жил

 • C. 20 жил

 • D. 45 жил

Оноо: 1

Цэцэгт ургамлын цэцэг ямар үүрэгтэй вэ?

 • A. Үр жимс бий болгоно.

 • B. Үрийг хамгаална.

 • C. Жимсийг хамгаална.

 • D. Навчийг хамгаална.

Оноо: 1

Ургамлын жимс ямар үүрэгтэй вэ?

 • A. Үр жимс бий болгоно.

 • B. Үрийг хамгаална.

 • C. Цэцгийг хамгаална.

 • D. Навчийг хамгаална.

Оноо: 1

Аль ургамлын үр салхиар тархдаг вэ?

 • A. зангуу

 • B. хялгана

 • C. улиас

 • D. хуш

Оноо: 1

Үр нь салхиар тархдаг ургамлын нэрийг сонгоно уу.

 • A. зангуу

 • B. хялгана

 • C. бургас

 • D. хуш

Нийт: 16693