• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Үр нь хүн, амьтнаар тархдаг ургамлын нэрийг сонгоно уу.

 • A. улиас

 • B. бургас

 • C. зангуу

 • D. багваахай

Оноо: 1

Үр нь хүн, амьтнаар тархдаг ургамлын нэрийг сонгоно уу.

 • A. улиас

 • B. бургас

 • C. хялгана

 • D. багваахай

Оноо: 1

Багваахай цэцгийн үр ямар замаар тархдаг вэ?

 • A. өөрөө задарснаар

 • B. хүн, амьтнаар

 • C. салхиар

 • D. усаар

Оноо: 1

Улиасны үр ямар замаар тархдаг вэ?

 • A. өөрөө задарснаар

 • B. хүн, амьтнаар

 • C. салхиар

 • D. усаар

Оноо: 1

Бургасны үр ямар замаар тархдаг вэ?

 • A. өөрөө задарснаар

 • B. хүн, амьтнаар

 • C. салхиар

 • D. усаар

Оноо: 1

Зангууны үр ямар замаар тархдаг вэ?

 • A. өөрөө задарснаар

 • B. хүн, амьтнаар

 • C. салхиар

 • D. усаар

Оноо: 1

Хялганы үр ямар замаар тархдаг вэ?

 • A. өөрөө задарснаар

 • B. хүн, амьтнаар

 • C. салхиар

 • D. усаар

Оноо: 1

Өргөст хэмхний үр ямар замаар тархдаг вэ?

 • A. өөрөө задарснаар

 • B. хүн, амьтнаар

 • C. салхиар

 • D. усаар

Оноо: 1

Тарвасны үр ямар замаар тархдаг вэ?

 • A. өөрөө задарснаар

 • B. хүн, амьтнаар

 • C. салхиар

 • D. усаар

Оноо: 1

Намар болоход модны навч шарладаг. Энэ нь ямар хүчин зүйлтэй холбоотой вэ?

 • A. агаар дутагдахаар

 • B. гэрэл дутагдахаар

 • C. дулаан дутагдахаар

 • D. чийг дутагдахаар

Оноо: 1

Хөрсөнд суулгасан ургамлын үр соёолоход нөлөөлөхгүй хүчин зүйлийг сонгоно уу.

 • A. ус

 • B. хөрс

 • C. гэрэл

 • D. дулаан

Оноо: 1

Аль нь заламгайгаар амьсгалдаг амьтан бэ?

 • A. үнэг

 • B. тарвага

 • C. зараа

 • D. загас

Оноо: 1

Цэцэгт ургамлын ямар эрхтэн үр жимс боловсруулдаг вэ?

 • A. иш

 • B. навч

 • C. цэцэг

 • D. үндэс

Оноо: 1

Ургамлыг хөрсөнд бэхэлж, ус эрдсийг дамжуулах үүрэгтэй эрхтний нэрийг сонгоно уу.

 • A. иш

 • B. үндэс

 • C. навч

 • D. цэцэг

Оноо: 1

Ургамлын ямар эрхтэн үндсийг цэцэг навчтай холбож, шим бодисыг дамжуулдаг вэ?

 • A. иш

 • B. үндэс

 • C. навч

 • D. цэцэг

Оноо: 1

Ургамлын ямар эрхтнээр дамжин агаар, ус нарны гэрлийн нөлөөгөөр шим бодис бүрэлддэг вэ?

 • A. иш

 • B. үндэс

 • C. навч

 • D. цэцэг

Оноо: 2

Зурагт цэцэгт ургамлын амьдралын эргэлтийг харуулжээ. Хоосон хэсэгт ямар үе шат байх вэ? Амьдралын эргэлтийн үе шатыг сумаар холбоно уу.

Оноо: 1

Өндөг төрүүлдэг амьтныг сонгоно уу.

 • A. тарвага

 • B. зурам

 • C. халим

 • D. матар

Оноо: 1

Амьд зулзага төрүүлдэг амьтныг сонгоно уу.

 • A. галуу

 • B. тахиа

 • C. халим

 • D. яст мэлхий

Оноо: 1

Аль зурагт үзүүлсэн нь байцайны бие гүйцсэн эр эрвээхий вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Нийт: 16693