• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Соронзны аль хэсэг нь илүү хүчтэй татдаг вэ?

 • A. зөвхөн N туйл

 • B. зөвхөн S

 • C. гол хэсэгтээ

 • D. хоёр үзүүртээ

Оноо: 1

Ямар материал цахилгаан сайн дамжуулдаг вэ?

 • A. резин

 • B. хуванцар

 • C. даавуу

 • D. төмөр

Оноо: 1

Аль нь цахилгаан сайн дамжуулдаг вэ?

 • A. даавуу

 • B. хуванцар

 • C. резин

 • D. зэс

Оноо: 1

Ямар материал цахилгаан дамжуулахгүй вэ?

 • A. хөнгөн цагаан

 • B. зэс

 • C. төмөр

 • D. шил

Оноо: 1

Цахилгаан сайн дамжуулдаг материалыг сонгоорой.

 • A. хөнгөн цагаан

 • B. хуванцар

 • C. даавуу

 • D. резин

Оноо: 1

Цахилгаан сайн дамжуулдаггүй материалыг сонгоорой.

 • A. мод

 • B. төмөр

 • C. зэс

 • D. хөнгөн цагаан

Оноо: 1

Аль нь цахилгаан дамжуулахгүй вэ?

 • A. хөнгөн цагаан

 • B. хуванцар

 • C. зэс

 • D. төмөр

Оноо: 1

Шингэний жижиг хэсгүүдийг харуулсан зураг аль нь вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 1 ба 3

 • D.  2 ба 3

Оноо: 1

Хийн жижиг хэсгүүдийг харуулсан зураг аль нь вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 1 ба 3

Оноо: 1

Хатуу биеийн жижиг хэсгүүдийг харуулан зураг аль нь вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 1 ба 3

Оноо: 1

Аль нь хийн шинж чанарыг тодорхойлсон бэ?

 • A. Жижиг хэсгүүд нь эмх цэгцтэй, хэлбэртэй, шахагддаггүй.

 • B. Жижиг хэсгүүд нь эмх цэгцгүй, хэлбэргүй, шахагддаг.

 • C.Жижиг хэсгүүд нь хоорондоо их зайтай, хэлбэргүй, шахагддаг.

Оноо: 1

Аль нь шингэний шинж чанарыг тодорхойлсон бэ?

 • A. Жижиг хэсгүүд нь эмх цэгцтэй, хэлбэртэй, шахагддаггүй.

 • B. Жижиг хэсгүүд нь эмх цэгцгүй, хэлбэргүй, шахагдахгүй.

 • C.Жижиг хэсгүүд нь хоорондоо зай ихтэй, хэлбэргүй, амархан шахагддаг.

Оноо: 1

Аль нь хатуу биеийн шинж чанарыг тодорхойлсон бэ?

 • A. Жижиг хэсгүүд нь эмх цэгцтэй, хэлбэртэй, шахагддаггүй.

 • B. Жижиг хэсгүүд нь эмх цэгцгүй, хэлбэргүй, шахагддаг.

 • C.Жижиг хэсгүүд нь хоорондоо их зайтай, хэлбэргүй, амархан шахагддаг.

Оноо: 1

Усанд уусдаг зүйлийг сонгоно уу.

 • A. гурил

 • B. элсэн чихэр

 • C. будаа

 • D. бүгд

Оноо: 1

Аль нь усанд усанд уусдаг вэ?

 • A. гурил

 • B. будаа

 • C. давс

 • D. бүгд

Оноо: 1

Зарим сэрүүн өдөр цай, хоол хийхэд гэрийн цонх цантдаг. Ямар үзэгдэл явагдаж байгаа учир цонх цантаж цонхны шилэн дээр усан дусал үүссэн бэ?

 • A. конденсацилагдах үзэгдэл явагдсан учраас

 • B. уурших үзэгдэл явагсан учраас

 • C. хайлах үзэгдэл явагдсан учраас

 • D. царцах үзэгдэл явагдсан учраас

Оноо: 1

Өрөөнд тавьсан шилтэй ус 7 хоногийн дараа анх байсан хэмжээнээс багассан байв. Ус яагаад багассан бэ?

 • A. конденсацилагдах үзэгдэл явагдсан учраас

 • B. уурших үзэгдэл явагдсан учраас

 • C. хайлах үзэгдэл явагдсан учраас

 • D. царцах үзэгдэл явагдсан учраас

Оноо: 1

Мөс ус болж байгаа нь ямар үзэгдэл вэ?

 • A. конденсацилах

 • B. уурших

 • C. хайлах

 • D. царцах

Оноо: 1

Аль багажаар шингэнийг хэмжих вэ?

 • A. термометр

 • B. жинлүүр

 • C. метр

 • D. минзурк

Оноо: 1

Газрын зурагт 1см-т 10км зайг багтаан зуржээ. Зургийн масштаб нь аль вэ?

 • A. 1:100000

 • B. 1:1000000

 • C. 1:10000

 • D. 1:1000

Нийт: 16693