• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Аль нь эргэх өөрчлөлтийн жишээ вэ?

 • A. мөс хайлах

 • B. шүдэнз асаах

 • C. цай хандлах

 • D. цаас хайчлах

Оноо: 1

Элс, усны холимгоос элсийг ялгах хамгийн тохиромжтой аргыг сонгоно уу.

 • A. шүүх

 • B. соронздох

 • C. ууршуулах

 • D. хөлдөөх

Оноо: 1

Төмрийн үртэс, усны холимгоос төмрийн үртсийг ялгах тохиромжтой аргыг сонгоно уу.

 • A. шүүх

 • B. соронздох

 • C. ууршуулах

 • D. хөлдөөх

Оноо: 1

Давсны уусмалаас давсыг ялгах тохиромжтой аргыг сонгоно уу.

 • A. шүүх

 • B. соронздох

 • C. ууршуулах

 • D. хөлдөөх

Оноо: 1

Эдгээр зүйлсийн аль нь усанд уусдаг вэ?

 • A. элс

 • B. элсэн чихэр

 • C. мод

 • D. чулуу

Оноо: 1

Агаарын даралт ихсэхэд цаг агаарын байдал хэрхэн өөрчлөгддөг вэ?

 • A. Агаарын хэм багасна.

 • B. Агаарын хэм нэмэгдэнэ.

 • C. Агаарын хэм өөрчлөгдөхгүй.

 • D. Хур тунадас орно.

Оноо: 1

Агаарын даралт багасахад цаг агаарын байдал хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Агаарын хэм багасна.

 • B. Агаарын хэм нэмэгдэнэ.

 • C. Агаарын хэм өөрчлөгдөхгүй.

 • D. Хур тунадас орно.

Оноо: 1

Монгол орны хувьд хамгийн их тунадас ордог сарууд нь хэдээс хэдэн сард вэ?

 • A. 6-8-р сар

 • B. 9-11-р сар

 • C. 12-2-р сар

 • D. 3-5-р сар

Оноо: 1

Монгол орон дэлхийн уур амьсгалын ямар бүсэд хамаарах вэ?

 • A. хүйтэн

 • B. сэрүүн

 • C. дулаан

 • D. халуун

Оноо: 1

Монгол орны уур амьсгалын онцлогт тохирох тодорхойлолтыг сонгоно уу.

 • A. Чийглэг эх газрын уур амьсгалтай.

 • B. Хуурай эх газрын уур амьсгалтай.

 • C. Халуун орны уур амьсгалтай.

 • D. Эрс тэс эх газрын уур амьсгалтай.

Оноо: 1

Манай орны хувьд хэдээс хэдэн сарын үед агаарын хэм хамгийн бага байдаг вэ?

 • A. 6-8-р сар

 • B. 9-11-р сар

 • C. 12-2-р сар

 • D. 3-5-р сар

Оноо: 1

Аль хэрэгсэл нь хөшүүргийн төрөлд хамаарах вэ? Дугаарыг сонгоно уу.

1 2 3 4

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Ачааны тоог өөрчлөхгүйгээр ямар нөхцөлд хөшүүргийг тэнцвэртэй болгох вэ?

 • A. 2 ачааг зүүн мөрний 2 дахь нэгж дээр байрлуулах

 • B. 3 ачааг зүүн мөрний 3 дахь нэгж дээр байрлуулах

 • C. 1 ачааг баруун мөрний 2 дахь нэгж дээр байрлуулах

 • D. 1 ачааг баруун мөрний 3 дахь нэгж дээр байрлуулах

Оноо: 1

Асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт хөшүүргийг илэрхийлэх ямар цэг байна вэ?

 • A. ачаа дарах цэг

 • B. хүчээр үйлчлэх цэг

 • C. тулах цэг

 • D. тулгуур

Оноо: 1

Аль нь химийн энергийн эх үүсвэрээр ажилладаг вэ?

 • A. гар чийдэн

 • B. чийдэн

 • C. сэнс

 • D. индүү

Оноо: 1

Дулааны энергийн эх үүсвэрээр ажилладаг зүйлийг сонгоно уу.

 • A. галт тэрэг

 • B. авто машин

 • C. индүү

 • D. сэнс

Оноо: 1

Хөдөлгөөний энергийн эх үүсвэрээр ажилладагзүйлийг сонгоно уу.

 • A. салхин сэнс

 • B. цахилгаан сэнс

 • C. онгоцны сэнс

 • D. үсний сэнс

Оноо: 1

Усан цахилгаан станцын энергийн эх үүсвэр нь юу вэ?

 • A. нар

 • B. салхи

 • C. нүүрс

 • D. усны урсгал

Оноо: 1

Дулааны цахилгаан станцын эх үүсвэр нь юу вэ?

 • A. нар

 • B. салхи

 • C. нүүрс

 • D. агаар

Оноо: 1

Нум сум харвахад ямар энергийн эх үүсвэрийг ашиглаж байгаа вэ?

Нийт: 16693