• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

1 бүтэн өдөр өнгөрөхөд биеийн сүүдэр хамгийн богино байх үе нь хэзээ вэ?

 • A. өглөө

 • B. үд дунд

 • C. орой

 • D. үдэш

Оноо: 1

Нэг шонгийн сүүдрийн хэмжээ, байрлал өдрийн турш өөрчлөгдөж байгаа нь ямар хүчин зүйлтэй холбоотой вэ?

 • A. Биеийн байрлалаас шалтгаална.

 • B. Нарны байрлалаас шалтгаална.

 • C. Биеийн урт, богиноос шалтгаална.

 • D. Харж байгаа хүний өндөр, намаас шалтгаална.

Оноо: 1

Сарны байрлал яагаад өөрчлөгдсөн бэ?

 • A. Дэлхий тэнхлэгээ эргэдэгтэй холбоотой.

 • B. Сар дэлхийг тойрдогтой холбоотой.

 • C. Дэлхий нарыг тойрдогтой холбоотой.

 • D. Сар нарыг тойрдогтой холбоотой.

Оноо: 1

Сарны хэлбэр яагаад өөрчлөгддөг вэ?

 • A. Дэлхий тэнхлэгээ эргэдэгтэй холбоотой.

 • B. Сар дэлхийг тойрдогтой холбоотой.

 • C. Дэлхий нарыг тойрдогтой холбоотой.

 • D. Сар нарыг тойрдогтой холбоотой.

Оноо: 1

Хүн таван одны зургийн дугаарыг дугуйлна уу.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Аль одоор зүг чиг баримжаалдаг вэ?

 • A. Долоон бурхан

 • B. Хүн таван од

 • C. Алтан гадас

 • D. Тэнгэрийн заадас

Оноо: 1

Өдөр, шөнө солигддог нь ямар үзэгдэлтэй холбоотой вэ?

 • A. Дэлхий тэнхлэгээ эргэдэгтэй холбоотой.

 • B. Сар дэлхийг тойрдогтой холбоотой.

 • C. Дэлхий нарыг тойрдогтой холбоотой.

 • D. Сар нарыг тойрдогтой холбоотой.

Оноо: 1

АНУ дэлхийн аль хэсэгт оршдог вэ?

 • A. баруун хойд хагаст

 • B. зүүн хойд хагаст

 • C. баруун өмнөд хагаст

 • D. зүүн хойд хагаст

Оноо: 1

Монгол улс дэлхийн аль хэсэг оршдог вэ?

 • A. баруун хойд хагаст

 • B. зүүн хойд хагаст

 • C. баруун өмнөд хагаст

 • D. зүүн хойд хагаст

Оноо: 1

Жаргал шонгийн сүүдрийг ажигласнаа зуржээ. Зургаас харахад нар хаана байрлаж байсан болохыг тогтоогоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Жаргал шонгийн сүүдрийг ажигласнаа зуржээ. Зургаас харахад нар хаана байрлаж байсан болохыг тогтоогоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Жаргал шонгийн сүүдрийг ажигласнаа зуржээ. Зургаас харахад нар хаана байрлаж байсан болохыг тогтоогоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Жаргал шонгийн сүүдрийг ажигласнаа зуржээ. Зургаас харахад нар хаана байрлаж байсан болохыг тогтоогоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Сарны харагдах байдал болон дэлхий сарны байрлалыг загварчилсан зургийг ажиглаарай. Сар хэд дэх байрлалд зурагт харуулсан байдалтай харагдах вэ? Дугаарыг сонгоорой.

 • A. 1

 • B. 3

 • C. 5

 • D. 7

Оноо: 1

Сарны харагдах байдал болон дэлхий сарны байрлалыг загварчилсан зургийг ажиглаарай. Сар хэд дэх байрлалд зурагт харуулсан байдалтай харагдах вэ? Дугаарыг сонгоорой.

 • A. 2

 • B. 4

 • C. 6

 • D. 8

Оноо: 1

Сарны харагдах байдал болон дэлхий сарны байрлалыг загварчилсан зургийг ажиглаарай. Сар хэд дэх байрлалд зурагт харуулсан байдалтай харагдах вэ? Дугаарыг сонгоорой.

 • A. 2

 • B. 4

 • C. 6

 • D. 8

Оноо: 1

А цэгийн газарзүйн солбилцол аль нь вэ?

 • A. Х.ө60° Б.у90°

 • B. Х.ө90° Б.у60°

 • C. Х.ө60° З.у90°

 • D. Х.ө90° З.у60°

Оноо: 1

Б цэгийн газарзүйн солбилцол аль нь вэ?

 • A. Х.ө60° Б.у90°

 • B. Х.ө90° Б.у60°

 • C. Ө0° Б.у150°

 • D. Ө90° З.у№:0°

Оноо: 1

В цэгийн газарзүйн солбилцол аль нь вэ?

 • A. Ө.ө60° Б.у30°

 • B. Ө.ө30° Б.у60°

 • C. Х.ө60° З.у30°

 • D. Х.ө30° З.у60°

Оноо: 1

Г цэгийн газарзүйн солбилцол аль нь вэ?

 • A. Х.ө60° Б.у60°

 • B. Ө.ө60° Б.у60°

 • C. Х.ө60° З.у60°

 • D. Ө.ө.60° З.у60°

Нийт: 16693