• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Нийгмийг хамгийн ерөнхий утгаар нь хэрхэн ангилдаг вэ?

 • A. Улс орон ба төр

 • B. Хосолмол ба нийлмэл

 • C. Энгийн ба нийлмэл

 • D. Нүүдлийн ба суурин иргэншил

Оноо: 1

Машины эд анги нь ямар үүрэгтэй болохыг нэгтгэн дүгнээд энэ нь машинд зайлшгүй болохыг таньж мэдсэн нь аль аргад үндэслэсэн байна вэ?

 • A. Анализ

 • B. Синтез

 • C. Индукци

 • D. дедукци

Оноо: 1

Хүн амыг илүү өргөн хамрах бололцоотой тоон арга аль нь вэ?

 • A. Ярилцлага

 • B. Бичиг баримт судлах арга

 • C. Ажиглалттын арга

 • D. Асуулга

Оноо: 1

Дараах ойлголтуудаас аль нь өргөн хүрээтэй вэ?

 • A. Нийгэм

 • B. Төр

 • C. Улс

 • D. Үндэстэн

Оноо: 1

Зөв ойлголт аль нь вэ?

 • A. Хүн нийгэмд нэг л статус эзэлдэг

 • B. Хүн нийгэмд маш олон статус ээлжлэн эзэлдэг

 • C. Хүн нийгэмд маш олон статусыг зэрэгцүүлэн амьдарч байдаг.

 • D. Хүний статус зөвхөн бие хүнд л байдаг

Оноо: 1

Хөдөлмөрийн сахилга зөрчсөн этгээдийг ажлаас халах нь аль төрлийн санкци вэ?

 • A. Албан ёсны шийтгэл

 • B. Албан бус шийтгэл

 • C. Ёс зүйн хэм хэмжээ

 • D. Зан суртахууны хэм хэмжээ

Оноо: 1

Нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлийн хувь хүнд нөлөөлөх үүрэг аль вэ?

 • A. Мэдээллийн олон эх сурвалж ашиглах

 • B. Хүмүүсийн үзэл бодол төлөвшихөд нөлөөлөх

 • C. хэлэлцэх асуудлын чиглэлийг гаргах

 • D. Иргэдийг шаардлагтай мэдээллэр хангах

Оноо: 1

Бие даан амьдрах чадваргүй хүн нийгмийн халамжийн ямар төрлийн үйлчилгээ хүртэх вэ?

 • A. Нийгмийн асрамжийн үйлчилгээ

 • B. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр

 • C. нийгмийн халамжийн тэтгэмж

 • D. Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ

Оноо: 1

Орчин үеийн судлаачид америкийн нийгмийг бие даасан ангиудад хуваасан байдалд хамааралгүй ойлголт байна уу?

 • A. Дээд анги

 • B. Дунд анги

 • C. Доод анги

 • D. Номинклатур анги

Оноо: 1

Хүн төлөвших тасралтгүй үйл явцыг шинжлэх ухааны хэлээр юу гэдэг вэ?

 • A. Туршлага

 • B. Соёл

 • C. Соёл иргэшил

 • D. Нийгэмшил

Оноо: 1

Дэлхийн өвд бүртгэгдээгүй Монголын соёлын өв аль нь вэ?

 • A. Орхоны хөндийн соёл

 • B. Цагаан агуйн соёл

 • C. Увс нуурын сав газрын байгалийн өв

 • D. Монгол Алтайн нурууны хадны зургийн цогцолбор

Оноо: 1

Одоогоос гурван мянга шахуу жилийн өмнө үүсэхдээ бүхийл үнэт зүйлийг эргэлзээнд оруулж, асуудлыг асуудлаас тайлбарлаж эхэлсэн мэдлэгийн төрөлд аль нь хамаарах вэ?

 • A. Шинжлэх ухаан

 • B. Шашин

 • C. Шид домог

 • D. Философи

Оноо: 1

Аль нь соёлын бүрэлдэхүүн хэсэгт хамаарахгүй вэ?

 • A. Итгэл үнэмшил

 • B. Бэлгэдэл

 • C. Зүүд

 • D. Зан заншил

Оноо: 1

Соёлын үүсэл хөгжил, түүний бүтэц бүрэлдэхүүн, хөгжлийн асуудлыг судалдаг салбар шинжлэх ухаан аль нь вэ?

 • A. Угсаатны соёл судлал

 • B. Соёлын антропологи

 • C. Соёл судлал

 • D. Соёлын философи

Оноо: 1

Компьютер, технологи, интернэт сүлжээнд суурилсан соёлын харилцаа, мэдээлэл дамжуулах арга хэрэгсэл, харилцааны дэлгэрэлтийг соёл судлалд юу гэх вэ?

 • A. Кибер орон зай

 • B. Технолгийн дэвшил

 • C. Соёлын хөгжил

 • D. Соёлын даяаршил

Оноо: 1

Хүн төрөлхтний ертөнцийг үзэх үзлийн анхдагч хэлбэр аль нь вэ?

 • A. Шашин

 • B. Илбэ дом, домог

 • C. Шинжлэх ухаан

 • D. Философи

Оноо: 1

Бодит байдлыг дүрээр илэрхийлдэг мэдлэгийн хэлбэрийг ... гэдэг.

 • A. Философи

 • B. Шинжлэх ухаан

 • C. Шашин

 • D. Урлаг

Оноо: 1

1876 онд телефон утас, 1903 онд агаарын тээвэр, XX зуунд компьюторийг бүтээсэн нь дараах ойлголтуудын алинд хамаарах вэ?

 • A. Соёлын нэвчилт

 • B. Нээлт

 • C. Шинэ санаа

 • D. Соёлын харилцааны өргөжил

Оноо: 1

Хошин урлагийн тоглолт соёлын аль хэлбэрт багтах вэ?

 • A. Ардын соёл

 • B. Нийтийн соёл

 • C. Сонгодог соёл

 • D. Үндэсний соёл

Оноо: 1

Дараах ойлголтуудаас аль нь хамгийн өргөн утгатай вэ?

 • A. Соёл

 • B. Боловсрол

 • C. Шинжлэх ухаан

 • D. Шашин

Нийт: 16693