• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хүн төрөлхтөний соёл ба амьтны амьдралын загвар хоорондын гол ялгаа юу вэ?

 • A. Зөн совингоор олгогддог

 • B. Дасан зохицохуйн хэлбэрээрээ

 • C. Харилцан үйлчлэлээс шалтгаалдагаараа

 • D. Суралцахуйн замаар олгогддог

Оноо: 1

Соёлын аноми -хомсдол гэж юу вэ?

 • A. Олон соёлын зөрчилдөөн

 • B. Нийгмийн соёлын нэгдлийн эвдрэл

 • C. Нийгмийн дэг журам, зохион байгуулалтын алдагдал

 • D. Гэмт хэргийн өсөлт

Оноо: 1

Зан заншлын тодорхойлолт аль вэ?

 • A. Заншил болсон хэм хэмжээ

 • B. Зөв, буруугийн мэдрэмжийн хэм хэмжээ

 • C. Хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралын хэм хэмжээ

 • D. Ахмадаа хүндэтгэх уламжлал

Оноо: 1

Аль нь соёлын цочирдлын илрэлд хамаарах вэ?

 • A. Технологийн дэвшил

 • B. Интернэтийн хэрэглээ

 • C. Хүмүүсийг хэт их шүүмжлэх

 • D. Өөртөө итгэх

Оноо: 1

Дараах эхийг уншаад оновчтой тайлбарыг олно уу. Протестант, католик, иудайн шашныг шүтдэг хүмүүсээс үг хэлэх эрх чөлөөнийхөө дагуу ерөнхийлөгчийг шүүмжилж, шашны эсрэг үг хэлж, фашизмыг дэмждэгээ илэрхийлж болох уу гэсэн асуултыг Г.Ленский нарын эрдэмтэд 1950-ад оны үед асуужээ. Гэтэл цагаан арьст протестентууд хамгийн чөлөөтэй байсан бол хар арьст протестантуудад чөлөөт үзэл хамгийн бага, иудаистууд удаалж, харин цагаан арьст католикуудад дундаж хандлага илэрчээ.

 • A. Шашин шүтлэг нь хүмүүсийн нийгмийн зарим байр сууриас хамаараад улс төрийн итгэл үнэмшил нь бүрэлдэхэд ялгаатай нөлөөлдөг.

 • B. Протестант шашинтангууд хамгийн чөлөөт үзэлтэй.

 • C. Хүмүүсийн шашны шүтлэг нь тэдгээрийн улс төрийн итгэл үнэмшил, хандлага бүрэлдэхэд нөлөөгүй

 • D. Шашин шүтлэг ба улс төрийн үзэл баримтлал хооронд ямар ч холбоо байхгүй.

Оноо: 1

Албан ёсны хэм хэмжээнд хамааралгүй өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • A. Хууль

 • B. Тогтоол

 • C. Ёс суртахуун

 • D. Зарлиг

Оноо: 1

.... бол зөвхөн ардын аман зохиолын нэгэн төрөл төдийгүй, соёлын үнэт зүйл мөн.

 • A. Уран зураг

 • B. Домог

 • C. Шүлэг

 • D. Яруу найраг

Оноо: 1

Аман түүх, домог үлгэр, археологийн судалгаа нь ..............-ыг судлах аргууд мөн.

 • A. Эх сурвалжийг

 • B. Уран зохиолыг

 • C. Ардын аман зохиолыг

 • D. Соёлыг

Оноо: 1

Урлагын нийгмийн амьдралд гүйцэтгэх үүрэгтэй хамаарлгүй өгөдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • A. Бие хүн төлөвшүүлэх үүрэг

 • B. Гоо сайхны үүрэг

 • C. Танин мэдэхүйн үүрэг

 • D. Хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлэх үүрэг

Оноо: 1

Ёс зүй юу судалдаг вэ?

 • A. Хүмүүсийн хувьд хэм хэмжээний шинжтэй болж тогтсон ёс журмыг

 • B. Хүмүүсийн зан чанарын олон янз байдлыг

 • C. Хувь хүний биеэ авч явах зарчим, байр суурийг

 • D. Нийгмийн ёс журам, хүмүүсийн эрх үүргийг

Оноо: 1

Нийгэмд хэм хэмжээ шинжтэй болж, тогтож хэвшсэн нийтлэг ёс, журмыг юу гэж нэрлэх вэ?

 • A. Ёс зүй

 • B. Ёс суртахуун

 • C. Зан суртахуун

 • D. Зан заншил

Оноо: 1

Хүн өөртэйгээ болон гэр бүл, хамт олон, хүмүүс, нийгэмтэй харилцах харилцааг зохицуулж байдаг зарчим, шаардлагуудыг юу гэх вэ?

 • A. Ёс суртахууны хэм хэмжээ

 • B. Ёс суртахууны соёл

 • C. Ёс суртахууны дүрэм

 • D. Ёс суртахууны шаардлага

Оноо: 1

Ёс суртахууны тусгай хэм хэмжээнд аль нь хамаарах вэ?

 • A. Эелдэг байх

 • B. Ухаалаг байх

 • C. Багш, шавийн барилдлагыг хүндэтгэх

 • D. Тэвчээртэй байх

Оноо: 1

Дараах ойлголтуудаас аль нь ёс суртахууны шаардлагад хамаарах вэ?

 • A. Шударга байх

 • B. Хүмүүнлиг үзэл

 • C. Нинжин сэтгэл

 • D. Нэр төр

Оноо: 1

Дараах ойлголтуудаас аль нь ёс суртахууны зарчимд хамаарах вэ?

 • A. Шударга байх

 • B. Хариуцлагтай байх

 • C. Нинжин сэтгэл

 • D. Бусдыг хүндлэх

Оноо: 1

Ёс суртахууны хэм хэмжээний онцлогыг илэрхийлэх ойлголт аль нь вэ?

 • A. Улс төрийн тогтолцоо

 • B. Хариуцлагын тогтолцоо

 • C. Эдий засгийн хөгжил

 • D. Соёлын хэм хэмжээ

Оноо: 1

Хүн болохын тулд өөртөө зайлшгүй төлөвшүүлэх ёстой, сайн сайхан зан чанаруудын нийлбэрийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Ёс зүй

 • B. Ёс суртахуун

 • C. Ёс заншил

 • D. Зан суртахуун

Оноо: 1

Ёс суртахууны бүтцэд хамааралгүй ойлголтыг олно уу?

 • A. Ёс суртахууны ухамсар

 • B. Ёс суртахууны харилцаа

 • C. Ёс суртахууны үйлдэл

 • D. Ёс суртахууны мэдлэг

Оноо: 1

Нөхөж бичнэ үү. Хүмүүс хоорондоо болон нийгэмтэйгээ харилцах хэм хэмжээ, ойлголтуудын цогцыг .............. гэнэ.

 • A. Ёс суртахууны ухамсар

 • B. Ёс суртахууны харилцаа

 • C. Ёс суртахууны үйлдэл

 • D. Ёс суртахууны мэдлэг

Оноо: 1

Альнь ёс суртахууны ухамсрын ангилал вэ?

 • A. Эдийн засаг, нийгмийн

 • B. Хувь хүний, нийгмийн

 • C. Хувь хүний, хамт олны

 • D. Нийгмийн, соёлын

Нийт: 16693