• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хөдөлмөрч зан чанарын агуулгад холбогдох зүйл аль нь вэ?

 • A. Амар хялбар аргаар амьдрах гэж зүтгэх

 • B. Бусдын хөдөлмөрийг завших

 • C. Шударга хөдөлмөрийг эрхэмлэх

 • D. .Бусдын өмч хөрөнгийг залилах

Оноо: 1

Шударга зан чанарын агуулгад үл холбогдох зүйл аль нь вэ?

 • A. Ямагт үнэнийг эрхэмлэнэ.

 • B. Хуурамч дүр эсгэнэ.

 • C. Ажил хэрэгт зарчимч хандана.

 • D. Өөрөө өөртөө шударга байж чадна.

Оноо: 1

Нинжин сэтгэл энгийн зүйлсээс эхэлдэг. Нинжин сэтгэлтэй хүний үйлдлийн зарим жишээ дурьдахдаа буруу зүйл бичсэнийг олж тэмдэглэнэ үү?

 • A. Бусдад хүнлэг бус хандах

 • B. Амьтан, ургамлыг хайрлан хамгаалах

 • C. Уучилж чаддаг байх

 • D. Бусдад чин сэтгэлээсээ туслах

Оноо: 1

Монголчуудын хувьд ёс суртахууны эрхэмлэх зүйлс олон буй. Тэдгээрээс нэрлэхдээ үл хамаарах зүйл дурьдсан бол аль нь вэ?

 • A. Хүнлэг энэрэнгүй байх

 • B. Сайн сайхныг эрхэмлэх

 • C. Эв эеийг хичээх

 • D. Байгаль дэлхийгээ үл хайрлах

Оноо: 1

Монголчууд үр хүүхэддээ "Хүн ёс дагана. Нохой яс дагана" хэмээн сургаж иржээ. Ёс гэж юу вэ? .

 • A. Ёс суртахууны тогтсон зуршил, дүрэм.

 • B. Тухайн хүний төрх байдал, үйл хөдөлгөөний эв дүй.

 • C. Хүмүүсийн зан байдлын хэм хэмжээг төлөвшүүлэх, үйлдлийг эмх цэгцэд оруулах нэг хэрэгсэл

 • D. Бүх нийтээрээ дагаж мөрдөх шаардлага

Оноо: 1

Монголчууд үр хүүхэддээ "Санаа зөв бол заяа зөв" хэмээн сургаж иржээ. Энэ зүйр цэцэн үг ёс суртахууны ямар ойлголттой ойролцоо утгыг илэрхийлж байна вэ?

 • A. Үүрэг

 • B. Нинжин сэтгэл

 • C. Нэр төр

 • D. Шударга ёс

Оноо: 1

Дараах эрэгцүүллээс аль нь худал вэ? Хувь хүнийг дээдлэх үзэл нь

 • A. Хувь хүн бүрийн бие даасан байдлыг хүндэтгэх, хүлээн зөвшөөрөх

 • B. Хүн бүр давтагдашгүй цор ганц өөрийн онцлогтой болохыг ойлгох

 • C. Хэт аминч хувиа хичээх үзэл

 • D. Хувь хүний эрх, эрх чөлөөг дээдэлдэг үзэл

Оноо: 1

Дараах эргэцүүллээс аль нь үнэн бэ? Сайн хүн байхын тулд дараах чадваруудад суралцах нь чухал.

 • A. Амьдралынхаа зорилгыг тодорхойлох

 • B. Хариуцлага хүлээх

 • C. Өөрийн гэсэн үнэлэмжтэй байх

 • D. Бүх хариулт үнэн

Оноо: 1

Байгалийн баялгийг ашиглан шударга бусаар орлого олох нь ёс суртахууны ямар зарчмыг зөрчиж байна вэ?

 • A. Хөдөлмөрч байх

 • B. Хүнлэг байх

 • C. Хамтач байх

 • D. Эх оронч байх

Оноо: 1

Аль нь нийгэмд хандах ёс суртахууны харилцааг илэрхийлж байна вэ?

 • A. Эх оронч, хөдөлмөрч байх

 • B. Гэр бүлд, залуучуудтай харилцах

 • C. Ахмад настан, хүүхэдтэй харилцах

 • D. Эмч, багштай харилцах

Оноо: 1

Аль нь хувь хүнд хандах ёс суртахууны харилцааг илэрхийлж байна вэ?

 • A. Эмэгтэй хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнтэй харилцах

 • B. Улс төрийн нам, шатар сонирхогчидтой харилцах

 • C. Захирал, нийгмийн ажилтанитай харилцах

 • D. Шударга, хөдөлмөрч байх

Оноо: 1

Ёс суртахуун ба ёс заншил хэмээх ойлголтууд нь агуулгын хувьд ямар харьцаатай вэ?

 • A. Агуулгын хувьд ижил

 • B. Ёс суртахуун ёс заншлаас өргөн хүрээтэй

 • C. Ёс заншил ёс суртахуунаас өргөн хүрээтэй

 • D. Эдгээр ойлголтуудыг харьцуулах боломжгүй

Оноо: 1

Ёс суртахууны эрхэмлэх зүйлс,өмнөх үеийн дэвшилтэт зан заншил, үзэл сургаалыг өөриймшүүлэх үйл ажиллагаа, түүний үр дүнг бүхэлд нь илэрхийлсэн ойлголтыг олно уу?

 • A. Ёс суртахууны ухамсар

 • B. Ёс суртахууны харилцаа

 • C. Ёс суртахууны үйлдэл

 • D. Ёс суртахууны төлөвшил

Оноо: 1

Аль нь нэр төр хэмээх ойлголтыг илүү тодотгож байна вэ?

 • A. Хүний хүндэтгэл хүлээх эрх

 • B. Гавьяат үйлс

 • C. Гавьяат хуульч

 • D. Гавьяат тамирчин

Оноо: 1

Аль нь алдар хүнд хэмээх ойлголтыг илүү тодотгож байна вэ?

 • A. Өөрийгөө хүндлэх

 • B. Гавьяат тамирчин

 • C. Бусдыг хүндлэх

 • D. Бусдын үгийг сонсох

Оноо: 1

Сургуулийн үйлчлэгчийн угаасан шалан дээгүүр гишгэхдээ зөвшөөрөл авах, гутлаа арчих нь ямар зан чанарын илрэл вэ?

 • A. Бусдыг хүндлэх

 • B. Эелдэг зан чанар

 • C. Хөдөлмөрч зан чанар

 • D. Эх оронч

Оноо: 1

Эдгээр хэм хэмжээний аль нь анхдагч вэ?

 • A. Хууль

 • B. Зан заншил

 • C. Дүрэм

 • D. Журам

Оноо: 1

Албан бус хэм хэмжээний онцлогт хамааралгүйг тэмдэглэнэ үү?

 • A. Албадлага хэрэглэдэггүй

 • B. Сайн дурын шинжтэй

 • C. Олон түмэн сайшаах, магтах шинжтэй

 • D. Төрийн зүгээс хянаж, шалгадаг

Оноо: 1

Ёс суртахууны үүргийг биелүүлэх, нэр төрийг шударга ёсны зарчмаар үнэлэхийг юу гэж нэрлэх вэ?

 • A. Ёс суртахууны хариуцлага

 • B. Ёс суртахууны үүрэг

 • C. Ёс суртахууны зарчим

 • D. Ёс суртахууны эрх

Оноо: 1

Бие хүний дотоод хэрэгцээ, нийгмээс хүмүүст тавьж буй шаардлагыг хэрэгжүүлэхийг юу гэх вэ?

 • A. Ёс суртахууны хариуцлага

 • B. Ёс суртахууны үүрэг

 • C. Ёс суртахууны зарчим

 • D. Ёс суртахууны эрх

Нийт: 16693