• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Аль бодис дахь жижиг хэсгүүд бие биендээ ойрхон, аажмаар хөдөлдөг вэ?

 • A. Агаар

 • B. Мөс

 • C. Уур

 • D. Ус

Оноо: 1

Бодисын жижиг хэсгүүд нь гаднаас энерги авсанаар эмх цэгцтэй бүтцээс жижиг хэсгүүдийн хоорондын зай ихтэй эмх замбараагүй бүтэц рүү шилждэг. Бодисын ямар өөрчлөлтийг тайлбарласан байна вэ?

 • A. Буцлах

 • B. Уурших

 • C. Хайлах

 • D. Хуурай нэрэгдэх

Оноо: 1

Аль нь диффузийн процессийг илэрхийлж байна вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Цайны аяганд ёотонг бүхлээр нь хийсэн зураг өгөгджээ. Цайнд ёотонд агуулагдах сахаржигд тархах хоёр үзэгдлийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

2 хий бүхий шилэн савнуудын зураг өгөгджээ. Хий бүхий савуудыг холбосон тагийг авахад хэсэг хугацааны дараа 2 савны өнгө адилхан хүрэн өнгөтэй болсон. Ямар процесс болсон бэ?

 • A. Конденсаци

 • B. Диффуз

 • C. Уурших

 • D. Шүүх

Оноо: 1

Хоёр саванд ялгаатай хийнүүд байна. Хий бүхий савуудыг холбосон бүрхүүл шилийг авчээ.

Явагдсан үзэгдлийг нэрлэнэ үү.

 • A. Химийн урвал

 • B. Конденсаци

 • C. Диффуз

 • D. Уурших

Оноо: 1

Шилэн аяга тус бүрт хүрэн ягаанөнгийн калийн перманганатын талстыг нэмсэн зурагтай танилцана уу.

Гилэн аяганд явагдсан үзэгдлийн үр дүнг тодорхойлж, тайлбарлана уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Зургийг сайтар ажиглаад термометр дэх заалт хэдийг зааж байгааг тодорхойлно уу.

 • A. 30.2

 • B. 30.3

 • C. 31.7

 • D. 31.8

Оноо: 1

Зургийг сайтар ажиглаад бюретка ба хэмжээст цилиндрийн заалтыг тодорхойлно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад усыг цэвэрлэх аргыг тодорхойлно уу..

 • A. Талсжуулах

 • B. Нэрэх

 • C. Шүүх

 • D. Уусгагчийг олборлох

Оноо: 1

Давс гарган авах аргын үе шатыг зургаас тодорхойлж, гарган авсан давсыг нэрлэнэ үү.

 • A. Барийн сульфат

 • B. Зэсийн (II) сульфат

 • C. Калийн сульфат

 • D. Натрийн сульфат

Оноо: 1

Нэгэн төрлийн биш гетероген холимгийг цэвэрлэхэд шүүх аргыг өргөн ашигладаг. Шүүх аргын бүтцийг харуулсан зураг өгөгджээ. А, Б, В, Г-ээр тэмдэглэгдсэн хэсгийг нэрлэнэ үү.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Холимгийг ялган, салгах дараах аргуудыг аргын үндсэн зарчимтай нь зөв харгалзуулсан хэсгийг сонгоно уу.

 • A. 1a, 2d, 3c, 4b

 • B. 1a, 2d, 3b, 4c

 • C. 1d, 2a, 3c, 4b

 • D. 1d, 2a, 3c, 4b

Оноо: 1

Хөнгөнцагааны атомын цөмийн тоо нь 27, протоны тоо нь 13. Хөнгөнцагааны атом дахь нейтроны тоог тодорхойлно уу.

 • A. 13

 • B. 14

 • C. 27

 • D. 40

Оноо: 1

Элементийн атомын бүтцийн зургийг ажиглаад энэ элементийг тодорхойлно уу.

 • A. Бор

 • B. Нүүрстөрөгч

 • C. Натри

 • D. Хүхэр

Оноо: 1

Элементийн атомын бүтцийн зургийг ажиглаад энэ элементийг тодорхойлно уу.

 • A. Al

 • B. P

 • C. S

 • D. Si

Оноо: 1

Жижиг хэсгүүдийн бүрэлдэхүүнийг гүйцээж, тодорхойлно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Протоны тоо 19-тэй тэнцүү элементийн талаархи мэдээллийг сонгоно уу.

 • A. Энэ нь усанд уусдаг хий

 • B. Энэ нь устай харилцан үйлчилдэггүй хатуу металл

 • C. Энэ нь агаарт хурдан шатдаг металл биш

 • D. Энэ нь устай маш эрчимтэй урвалд ордог зөөлөн металл

Оноо: 1

Этанолын молекул (C2H5OH) -д устөрөгчийн хичнээн атом байна вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 5

 • D. 6

Оноо: 1

Холимгийг бүрдүүлж байгаа нэг бодис дотор нөгөө бодисын жижиг хэсгүүд тархаж, булингар үүсгэсэнхолимгийг . . . . . . . гэнэ.

 • A. Механик холимог

 • B. Уусмал

 • C. Гетероген холимог

 • D. Суспенз

Нийт: 16693