• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Нэгэн хүн бөмбөлөгийг үлээжээ.Бөмөлөг доторх агаарын тохиромжтой найрлага аль нь вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Хүхрийн диоксид SO2, нүүрстөрөгчийн моноксид CO, болон азотын диоксид NO2 нь агаарыг бохирдуулагч бодист хамаардаг. Эдгээрийг үүсгэгчийн эх сурвалжийг тодорхойлно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Хүхрийн давхар исэл ба азотын исэл нь борооны усанд уусах үед хүчиллэг бороо үүсдэг. Хүчиллэг борооноос шалтгаалаагүй асуудал аль нь вэ?

 • A. Амьсгал давчдах

 • B. Модод үхэх

 • C. Хөшөө элэгдэх

 • D. Нууруудын pH буурах

Оноо: 1

Цахилгаан станцад нүүрсийг шатаах үед аль агаар бохирдуулагч бодис үүсдэггүй вэ?

 • A. Нүүрстөрөгчийн моноксид

 • B. Хартугалганы нэгдлүүд

 • C. Азотын оксид

 • D. Хүхрийн диоксид

Оноо: 1

Азотын оксидууд нь автомашины яндагаас ялгардаг. Азотын оксид яагаад хэрэгцээгүй вэ гэдгийг хамгийн сайн харуулж байгаа эгнээ аль нь вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Зурагт төмөр зэврэх туршилтыг харуулсан байна.

Аль бодисуудын оролцоотой зэврэл явагдсан бэ?

 • A. Устөрөгч ба хүчилтөрөгч

 • B. Азот ба хүчилтөрөгч

 • C. Азот ба ус

 • D. Хүчилтөрөгч ба ус

Оноо: 1

Чийгтэй төмөр утас агуулсан хуруу шилийг ус руу хөмрүүлэн тавьжээ. 3 хоногийн дараа хуруу шилэн дэх усны түвшин нэмэгдсэн байв.

Аль мэдээлэл усны түвшин нэмэгдсэнийг зөв тайлбарлаж байна вэ?

 • A. Хуруу шилэн дэх агаарын даралт ихэссэн.

 • B. Төмөр утас чийгтэй агаарт зэвэрсэн.

 • C. Зэврэх урвалаар хүчилтөрөгч үүссэн

 • D. Зэврэх урвалаар усны температур өссөн.

Оноо: 1

Зурагт төмөр эдлэлийг харуулсан байна.

Зэврэлээс сэргийлэхийн тулдл аль аргыг ашиглах вэ?

 • A. Хуванцраар бүрэх

 • B. Тос түрхэх

 • C. Никелиэр бүрэх

 • D. Хартугалгаар бүрэх

Оноо: 1

Төмөр хадаас аль тохиолдолд зэврэх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

L хий агуулсан хуруу шилэнд төмөр хадаасыг хийж таглажээ. Хадаас зэвэрсэн байв.

L ямар хий байсан бэ?

 • A. Нүүрстөрөгчийн диоксид

 • B. Устөрөгч

 • C. Азот

 • D. Хүчилтөрөгч

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхнө үү. Температур ихсэхийн хэрээр жижиг хэсгийн . . . . . . . . . энерги ихэсдэг.

 • A. Потенциал

 • B. Таталцлын

 • C. Кинетик

 • D. Статик

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхнө үү. Температур ихсэхийн хэрээр жижиг хэсгийн хөдөлгөөн . . . . . . . . .

 • A. Хурдасдаг

 • B. Удааширдаг

 • C. Өөрчлөгддөггүй

 • D. Хэлбэлздэг

Оноо: 1

Аль төлөвийн шилжилтийн үед эндотермийн процесс явагдах вэ?

 • A. Хайлах

 • B. Хөлдөх

 • C. Конденсацлагдах

 • D. Царцах

Оноо: 1

Аль төлөвийн шилжилтийн үед экзотермийн процесс явагдах вэ ?

 • A. Хайлах

 • B. Хөлдөх

 • C. Буцлах

 • D. Хуурай нэрэгдэх

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхнө үү. Бодис нь түүнийг бүрдүүлж буй жижиг хэсгүүдийн . . . . . . . . . . -ээс хамаарч хатуу, шингэн, хий төлөвт оршино.

 • A. Таталцлын хүч

 • B. Хэмжээ

 • C. Энерги

 • D. Диаметр

Оноо: 1

Дээрх жижиг хэсгийн загвар ямар төлөвийг илэрхийлж байна вэ?

 • A. Хатуу

 • B. Шингэн

 • C. Хий

 • D. Плазм

Оноо: 1

Дээрх жижиг хэсгийн загвар ямар төлөвийг илэрхийлж байна вэ?

 • A. Хатуу

 • B. Шингэн

 • C. Хий

 • D. Плазм

Оноо: 1

Дээрх жижиг хэсгийн загвар ямар төлөвийг илэрхийлж байна вэ?

 • A. Хатуу

 • B. Шингэн

 • C. Хий

 • D. Плазм

Оноо: 1

Жижиг хэсгүүдийн таталцлын потенциал энерги нь хөдөлгөөний кинетик энергээс олон дахин их бол бодис нь ямар төлөвт орших вэ ?

 • A. Хатуу

 • B. Шингэн

 • C. Хий

 • D. Плазм

Оноо: 1

Жижиг хэсгүүдийн таталцлын потенциал энерги нь хөдөлгөөний кинетик энергитэй ойролцоо бол бодис нь ямар төлөвт орших вэ ?

 • A. Хатуу

 • B. Шингэн

 • C. Хий

 • D. Плазм

Нийт: 16693