• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Яагаад цөмийн масс атом массын дийлэнх хувийг эзэлдэг вэ ?

 • A. Эерэг цэнэгтэй

 • B. Атомын төвд оршдог

 • C. Цөмийн онцлог

 • D. Электроны масс өчүүхэн бага

Оноо: 1

Үнэмлэхүй массыг ямар үсгээр тэмдэглэдэг вэ ?

 • A. A

 • B. B

 • C. Ar

 • D. М.а.н

Оноо: 1

Үелэх системийн 3 дугаар үеийн, 1 бүлгийн атомын валентын электрон хэд вэ ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Устөрөгч нь ямар шинжтэй вэ?

 • A. металл 

 • B.металл биш

 • C.металлиод

 • D. инерт

Оноо: 1

Галогены бүлгийн эхний гишүүний томьёог ол.

 • A. Cl2

 • B. F2

 • C. Br2

 • D. I2

Оноо: 1

Галогенуудыг “Hal” хэмээн товч тэмдэглэдэг бол натрийн галидын ерөнхий томьёог хэрхэн бичих вэ?

 • A. NaHal

 • B. NaHal2

 • C. NaHal3

 • D. Hal2

Оноо: 1

Галид ионыг усан уусмалд нь ямар урвалжийн тусламжтай таньж болох вэ?

 • A. AgCl

 • B. NaCl

 • C. AgNO3

 • D. NaNO3

Оноо: 1

2KBr →Cl2 = 2KCl→Br2 - ямар төрлийн урвалын схем бэ?

 • A. Халах

 • B. Задрах

 • C. Шатах

 • D. Солилцох

Оноо: 1

Усыг 350С хүртэл халаахад төлөвийн шилжилт хийгддэггүйн шалтгаан юу вэ ?

Оноо: 1

Хатуу бодис тодорхой хэлбэр дүрстэй, эзлэхүүнтэй, урсахгүй, үл шахагдах шинжтэй байдгийн шалтгаан юу вэ ?

Оноо: 1

Шингэн бодис тодорхой хэлбэр дүрсгүй, урсамтгай шинжтэй байдгийн шалтгаан юу вэ ?

Оноо: 1

Хий бодис тодорхой хэлбэр дүрсгүй, шахагддаг, эзлэхүүн нь агуулж буй савныхаа хэмжээгээр өөрчлөгддөг шинжтэй байдгийн шалтгаан юу вэ ?

Оноо: 3

Хатуу, шингэн, хий бодисын алинд диффузийн хурд их байх вэ ?Шалтгааныг тайлбарлана уу.

Оноо: 3

Хийн даралтад температур хэрхэн нөлөөлөх вэ ? 1 оноо Яагаад ? 2 оноо

Оноо: 3

Хийн даралтад эзлэхүүн хэрхэн нөлөөлөх вэ ? 1 оноо Яагаад ? 2 оноо

Оноо: 3

Хийн эзлэхүүнд температур хэрхэн нөлөөлөх вэ ? 1 оноо Яагаад ? 2 оноо

Оноо: 1

Диффузийн үзэгдлийг тайлбарлаж жишээ гаргана уу

Оноо: 1

Диффузийн хурдад нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлно уу!

Оноо: 1

Ёотонг хүйтэн болон халуун усанд уусгажээ? Аль нь түрүүлж уусах вэ? Шалтгааныг нь тайлбарлана уу

Оноо: 1

Зуны улиралд хүнсний бүтээгдэхүүн амархан мууддагийн шалтгаан юу вэ ?

Нийт: 16693