• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Үнэмлэхүй ба харьцангуй атом масс ялгаа юу вэ ?

Оноо: 4

Изотоп гэж юу вэ ? 1 оноо Тогтвортой болон тогтворгүй изотопын ялгаа юу вэ ? 3 оноо

Оноо: 2

IA бүлгийн элементүүдийн атомууд нь ямар шинжээрээ төсөөтэй ба ялгаатай байх вэ? 2 оноо

Оноо: 1

Инертийн хийг эртний эдлэл, баримт бичиг хадгалахад хэрэглэдэг шалтгаан юу вэ ?

Оноо: 1

A, B зураг дээрх жижиг хэсгийн загвар ямар төлөвийн шилжилтийг илэрхийлж байна вэ? Яагаад ?

Оноо: 1

A, B, C зураг дээрх жижиг хэсгийн загвар тус бүрд тохирох бодисыг нэрлэнэ үү

Оноо: 1

Сурагч халуун болон хүйтэн усанд хүнсний будаг хийж диффузийн үзэгдлийг туршсан байна. Аль тохиолдолд халуун усанд уусгасан байна вэ? Будаг усанд тархах үзэгдэл ялгаатай байх уу? Шалтгааныг тайлбарла.

Оноо: 1

Ямар галидтай хлорын усыг урвалд оруулахад улаан хүрэн өнгөтэй уусмал үүсэх вэ ?

Оноо: 1

Галоген ба инерт хий нь үелэх хүснэгтийн зэргэлдээ бүлэгт байрладаг боловч шинж чанарын хувьд ялгаатай байдгийг атомын бүтэцтэй холбон тайлбарлана уу?

Оноо: 1

Натрийг устай урвалд оруулахад үүссэн бодисыг индикатор ашиглан хэрхэн таньж болох вэ ?

Оноо: 1

Кали устай урвалд орох урвалын тэгшитгэлийг бичиж тэнцүүлнэ үү, халах, задрах, нэгдэх урвалын аль нь вэ ?

Оноо: 1

Яагаад Ж.Ж.Томсон бүх атомд электрон байна гэж дүгнэсэн бэ?

Оноо: 1

Цэгийн оронд нөхнө үү. Найрлага шинж чанараараа адил бодисыг . . . гэнэ.

 • A. Цэвэр бодис

 • B. Холимог бодис

 • C. Элемент

 • D. Нэгдэл

Оноо: 1

Цэгийн оронд нөхнө үү Зөвхөн нэг төрлийн атом агуулсан, химийн урвалаар цааш задардаггүй цэвэр бодисыг ... гэнэ.

 • A. Элемент

 • B. Холимог бодис

 • C. Металл биш

 • D. Металл

Оноо: 1

Элементийг шинж чанараар нь хэрхэн ангилдаг вэ ?

 • A. Металл, металл биш, металлоид

 • B. Металл, металл биш

 • C. Металл, металл биш, суурь, хүчил

 • D. s, p, d

Оноо: 1

Зэсийн ямар шинж чанарт нь үндэслэн техникт ихээр ашигладаг вэ ?

 • A. Цахилгаан дамжуулах шинж

 • B. Дулаан дамжуулах шинж

 • C. Хангинах шинж

 • D. Соронзлогдох шинж

Оноо: 1

Яагаад гал тогооны сав суулганы бариулыг хуванцараар хийсэн байдаг вэ ?

 • A. Хуванцар цахилгаан дамжуулдаг

 • B. Хуванцар дулаан дамжуулдаггүй

 • C. Хуванцар бат бэх

 • D. Хуванцар бохирдол бага

Оноо: 1

Дараахаас худал мэдээллийг сонгоно уу

 • A. Металл биш нь хатуу, шингэн, хий төлөвт оршдог

 • B. Шүлтийн металл зүсэгддэг

 • C. Шилжилтийн металл устай урвалд ордог

 • D. Ихэнх металл бишүүд цахилгаан дулааныг муу дамжуулдаг

Оноо: 1

Металлоид биш элементийг нэрлэнэ үү

 • A. Pb

 • B. As

 • C. B

 • D. Si

Оноо: 1

Аль нь металлоид шинж чанарыг тодорхойлсон байна вэ?

 • A. Тасалгааны температурт хатуу, давтагддаг, шил шиг хагарч үйрдэг

 • B. Шил шиг хагарч үйрдэг, гялтганадаг, шингэн

 • C. Цахилгаан дамжуулах чанараараа металлаас илүү,

 • D. Шингэн, хий төлөвт оршдог, хагас дамжуулагч

Нийт: 16693