• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Аль нь атомын талст оронт торын бүтэцтэй вэ?

 • A. хоолны давс

 • B. зэс

 • C. алмаз

 • D. ус

Оноо: 1

Зурагт харгалзах бүтэц бүхий химийн элементийг сонгоно уу?

 • A. Хөө

 • B. Бал чулуу

 • C. Алмаз

 • D. Шил

Оноо: 1

Яагаад бал чулуу металл шиг цахилгаан дамжуулдаг вэ ?

 • A. Ковалент холбоонд оролцоогүй чөлөөтэй электрон нь хөдөлж цэнэг зөөх боломжтой

 • B. Нүүрстөрөгчийн атомууд үелсэн давхраа үүсгэн оршдог

 • C. Нүүрстөрөгчийн атомууд ковалент холбоогоор холбогдсон

 • D. Нүүрстөрөгчийн атомууд маш сул хүчээр холбогдсон

Оноо: 1

Иод хатуу төлөвт оршдогийн шалтгаан юу вэ?

 • A. Молекулын талст оронт тор үүсгэдэг

 • B. Атомын талст оронт тор үүсгэдэг

 • C. Иодын атомууд ковалент холбоогоор холбогдсон

 • D. Иодын атомууд маш сул хүчээр холбогдсон

Оноо: 1

Дараах элементийн аль нь цахилгаан дамжуулах вэ?

 • A. Хүчилтөрөгч

 • B. Хүхэр

 • C. Хлор

 • D. Зэс

Оноо: 1

Аммиак (NH3) -ийн молекул массыг олоорой. /Н-1, N-14/

 • A. 17 н.н

 • B. 51 н.н

 • C. 15 н.н

 • D. 42 н.н

Оноо: 1

Ус (H2O) -ы молекул массыг олоорой. /Н-1, О-16/16

 • A. 36 н.н

 • B. 18 н.н

 • C. 17 н.н

 • D. 16 н.н

Оноо: 1

Өгөгдсөн молекулын загвард харгалзаххимийн томьёог нэрлэнэ үү

 • A. СH4

 • B. NH3

 • C. SO32-

 • D. O3

Оноо: 1

Өгөгдсөн молекулын загварт тохирох химийн томьёог сонгоно уу.

 • A. CH4

 • B. NH3

 • C. H2S

 • D. O3

Оноо: 1

Шүүлтүүрийн цаасан дээр үлдэх хатуу бодисыг . . ., шүүгдэж гарсан шингэнийг . . . гэнэ.

 • A. Тунадас, уусмал

 • B. Шүүгдэс, тунадас

 • C. Тунадас, шүүгдэс

 • D. Уусмал, шүүгдэс

Оноо: 1

Өгөгдсөн молекул загварт тохирох томьёог сонгоно уу.

 • A. CH4

 • B. NH3

 • C. H2O

 • D. P4

Оноо: 1

Дараах холимогуудыг цэвэрлэх боломжтой аргыг тохируулна уу.

1. Элс ба ус а. Нэрэх арга

2. Спирт ба ус б. Талстжуулах

3. Давс ба ус в. Шүүх арга

 • A. 1б, 2а, 3в

 • B. 1в, 2а, 3б

 • C. 1в, 2б, 3а

 • D. 1а, 2б, 3в

Оноо: 1

Хөнгөнцагааны нитратын молекулынмассыг тооцоолно уу.

Оноо: 1

Цэвэр төмрийн оронд хайлш хэрэглэхийн давуу тал юу вэ ? Хариултаа тайлбарлаарай

Оноо: 1

Энгийн болон хэсэгчилсэн нэрэх аргын ялгаатай талыг тайлбарлана уу

Оноо: 1

Хүхэрлэг хүчлийн молекулд атом тус бүр (H, S, O)-ийн массын хувийг олно уу

Оноо: 1

Металлоид элементийг ашиглан хагас дамжуулагч хийдэг шалтгаан юу вэ ?

Оноо: 1

Ионы холбоо үүсэх механизмыг тайлбарлаж, зургаар үзүүлнэ үү

Оноо: 1

Элемент, нэгдэл, холимгийн ялгааг тайлбарлаж, нэрлэнэ үү

Оноо: 1

Ионы холбоотой нэгдлүүдийн онцлогийг тайлбарлана уу

Нийт: 16693