• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хлорын молекулын ковалентын холбоо үүсэхийг атомын электронт бүтцээр дүрсэлнэ үү

Оноо: 1

Туйлт ковалент холбоог H2O-ын молекулаар дүрсэлж үзүүлнэ үү.

Оноо: 1

Металлын цахилгаан, дулаан дамжуулдаг шинж чанарыг металлын холбоотой холбон тайлбарлана уу

Оноо: 1

Гомоген болон гетероген холимгийн ялгааг тайлбарлаж жишээ бичнэ үү

Оноо: 1

Хоолны давсыг мөстэй ус, тасалгааны температурт байсан ус, халуун усанд уусгажээ. Аль нь илүү хурдан уусах вэ? Хатуу бодисын уусах чанар температураас хамаарч хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Оноо: 1

Сурагч 220С-т температурт 100 гр усанд калийн хлоридыг уусгаж, ханасан уусмал бэлтгэсэн. Хэрвээ энэхүү ханасан уусмалын температурыг 1000С хүртэл ихэсгэвэл калийн хлорид нэмж уусах уу

Оноо: 1

Уусах чанарын хүснэгт, уусах чанарын муруй гэж юу вэ ?

Оноо: 1

C3H8O спиртийн бүтцийн томьёог дүрсэлнэ үү

Оноо: 1

Усны молекул дахь устөрөгч ба хүчилтөрөгчийн массын хувийг тооцож олн о уу

Оноо: 1

Шилийг огтлох, зүсэх болон хад чулууг бутлахад ашигладгийн учрыг алмазын бүтэц болон химийн холбоотой холбон тайлбарлаарай

Оноо: 1

Иод, калийн иодид, зэсийн химийн холбооны төрлийг тодорхойлно уу

Оноо: 1

Бал чулууны молекулын бүтцийг дүрсэлж үзүүлнэ үү

Оноо: 1

Этений иштэй бөмбөлгөн загварыг дүрсэлнэ үү

Оноо: 1

Цэгийн оронд нөхнө үү Нэг буюу хэд хэдэн бодис харилцан үйлчилж, ялгаатай шинж чанартай өөр бодис үүсгэхийг . . . гэнэ.

 • A. Химийн урвал

 • B. Хувирал

 • C. Бодисын өөрчлөлт

 • D. Аль нь ч биш

Оноо: 1

Үгэн тэгшитгэлийг гүйцээн бичнэ үү Нүүрстөрөгч + хүчилтөрөгч = ?

 • A. Нүүрстөрөгчийн хүчил

 • B. Урвал явахгүй

 • C. Ус

 • D. Нүүрстөрөгч (IV)-ийн оксид

Оноо: 1

Химийн үзэгдлийг ялгана уу

 • A. Бодисын төлөвийн шилжилт

 • B. Диффуз

 • C. Магни шатах

 • D. Уусах

Оноо: 1

Физикийн үзэгдлийг ялгана уу

 • A. Хүчлийг саармагжуулах

 • B. Тундас үүсэх

 • C. Магни шатах

 • D. Уусах

Оноо: 1

Урвалд орсон бодисын нэрийг сонгоно уу.

? + устөрөгчийн хлорид = натрийн хлорид + ус+нүүрстөрөгчийн диоксид

 • A. нүүрсний хүчил

 • B. натрийн карбонат

 • C. натрийн оксид

 • D. металл натри

Оноо: 1

Химийн урвалын тэгшитгэлийг гүйцээн бичиж, төрлийг тодорхойлно уу.

магнийн гидроксид + ? = магнийн хлорид+ ус

 • A. натрийн хлорид, халах

 • B. устөрөгчийн хлорид, нэгдэх

 • C. натрийн хлорид, солилцох

 • D. устөрөгчийн хлорид, солилцох

Оноо: 1

Химийн урвалын тэгшитгэлийг гүйцээн бичиж, төрлийг тодорхойлно уу.

? + ус = кальцийн гидроксид + устөрөгч

 • A. металл кальци, солилцох

 • B. кальцийн оксид, халах

 • C. металл кальци, халах

 • D. кальцийн оксид, солилцох

Нийт: 16693