Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Газраас дээш 100 метрт байгаа 80 кг масстай шүхэрчин ямар энергитэй байх вэ?

 • A. 80 кЖ

 • B. 800 Ж

 • C. 800 кЖ

 • D. 8000 Ж

Оноо: 1

2 кг масстай чулууг эгц дээш 30 м/с хурдтай шидэв. Шидэх агшинд чулуу ямар энергитэй байсан бэ?

 • A. 90 кЖ

 • B. 900 Ж

 • C. 900 кЖ

 • D. 9000 Ж

Оноо: 1
 1. -р сарын 22нд нар хаана эгц тусах вэ?
 • A. Матрын зам дээр

 • B. Мэлхийн зам дээр

 • C. Экватор дээр

 • D. Туйл дээр

Оноо: 1

4 кг масстай чулууг эгц дээш 40 м/с хурдтай шидэв. Чулууны хурд 2 дахин буурсан үед кинетик энерги хэд болох вэ?

 • A. 80 кЖ

 • B. 800 Ж

 • C. 800 кЖ

 • D. 8000 Ж

Оноо: 1

00 С температуртай 3 кг ус бүрэн царцахдаа ямар хэмжээний дулааны энергийг гадагшлуулах вэ?мөсний хайлахын хувийн дулаан нь 330 кЖ/кг

 • A. 330 кЖ

 • B. 800 Ж

 • C. 800 кЖ

 • D. 990 кЖ.

Оноо: 1

Хайлах температурт байгаа 500 г ямар бодис бүрэн хайлахдаа 33 кЖ дулааны энерги авах вэ?

 • A. Хар тугалга

 • B. Алт

 • C. Хөнгөн цагаан

 • D. Мөс

Оноо: 1

Хүн амын дотор залуучуудын эзлэх хувь их байх нь ямар ач холбогдолтой вэ?

 • A. хөдөлмөрийн нөөц нэмэгдэнэ

 • B. хөдөлмөрийн нөөц буурна

 • C. хүн амын тоо буурна

 • D. хүн амын тоо цөөрнө.

Оноо: 1
 1. Дүрвэх, үймээн самуунаас болж үүсэх шилжилт хөдөлгөөний төрлийг нэрлэнэ үү?
 • A. улс хоорондын шилжилт хөдөлгөөн

 • B. сайн дурын шилжилт хөдөлгөөн

 • C. албадан шилжилт хөдөлгөөн

 • D. байнгын шилжилт хөдөлгөөн

Оноо: 1

​​​​​​​Выберите предложение, которое соответствует по смыслу содержанию рисунка.

 • A. Я живу в монгольской юрте.

 • B. Друзья живут в пятиэтажном доме.

 • C. Я живу в центре города.

 • D. Наш дом находится около магазина.

Оноо: 1

Хүн амын шилжилтэд нөлөөлдөг түлхэгч хүчин зүйл аль нь вэ?

 • A. ажлын байрны хомсдол

 • B. цалин хөлс харьцангуй өндөр

 • C.эрүүл мэндийн үйлчилгээ сайн

 • D. боловсрол эзэших боломж их

Оноо: 1

Выберите предложение, которое соответствует по смыслу содержанию рисунка.

 • A. Я обедаю дома.

 • B. Мы любим обедать в ресторане.

 • C. Я завтракаю дома, потому что завтрак готовит мама.

 • D. Хулан, где ты любишь завтракать?

Оноо: 1

Выберите предложение, которое соответствует по смыслу содержанию рисунка.

 • A. Пакет молока стоит 1800 тугриков.

 • B. Банка огурцов стоит 3000 тугриков.

 • C. Пачка сахара стоит 4000 тугриков.

 • D. Буханка чёрного хлеба стоит 1400 тугриков.

Оноо: 1

Хүн амын суваргаас ямар мэдээлэл авч болох вэ?

 • A. хүн амын нас, хүйсийн бүтэц

 • B. хүн амын өсөлт, хүйсийн бүтэц

 • C. хүн амын дундаж наслалт, өсөлт

 • D. хүн амын эрүүл мэнд, хүн амын нас

Оноо: 1

 • A. Любимое время года - зима.

 • B. Дети любят лепить снеговика.

 • C. Моя сестра любит Цагаан сар.

 • D. Весна в Монголии наступает в конце марта.

Оноо: 1

Эгц дээш 72 км/цаг хурдтай шидсэн биеийн хурд ямар хугацааны дараа 0 болох вэ?

 • A. 5 с

 • B. 2 с

 • C. 1 с

 • D. 5 с

Оноо: 1

 • A. Красная площадь – главная площадь Москвы.

 • B. Мы приехали в Санкт-Петербург.

 • C. Это Большой театр.

 • D. Масленица – это праздник весны.

Оноо: 1

Сурагч цүнхээ үүрээд зогсож байна. Энэ үед механик ажил юутай тэнцүү вэ?

 • A. A=0

 • B. A=F∙ S

 • C. A=F∙ S∙ cosα

 • D. Е=mV2/2

Оноо: 1

 • A. Я мою посуду.

 • B. Моя мама убирает квартиру.

 • C. Моя сестра ходит в магазин.

 • D. Моя бабушка готовит ужин.

Оноо: 1

 • A. Тамир не любит борщ со сметаной.

 • B. Русская кухня – это мясо, рыба, салаты и супы.

 • C. Моя мама очень вкусно готовит борщ.

 • D. Я люблю пирожки с мясом и с капустой.

Оноо: 1

Биеийн хурдыг 4 дахин ихэсгэхэд кинетик энерги нь хэд дахин өөрчлөгдөх вэ?

.

 • A.4 дахин багасна

 • B. 16 дахин багасна

 • C.4 дахин ихэснэ

 • D.16 дахин ихэснэ

Нийт: 15508