• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хартугалга болон түүнийн нэгдлүүдийн хэрэглээг харгалзуулна уу

1. Хартугалга а. Будаг

2. Хартугалганы ацетат б. Винонд амт оруулах

3. Хартугалганы хромат в. Машины батарей

 • A. 1а2б3в

 • B. 1б2а3в

 • C. 1в2б3а

 • D. 1в2а3б

Оноо: 1

Хүлэмжийн хийн үндсэн найрлагыг бүрдүүлэгч нэгдлийг нэрлэнэ үү

 • A. Нүүрстөрөгчийн диоксид, метан

 • B. Нүүрстөрөгчийн оксид, метан

 • C. Нүүрстөрөгчийн диоксид, этан

 • D. Нүүрстөрөгчийн моноксид, метан

Оноо: 1

Хүрээлэн буй орчинд байгаа хүчилтөрөгч, ус, бусад химийн бодисын нөлөөнөөс болж металл, металлын хайлш химийн хувиралд орох үзэгдлийг . . . гэнэ.

 • A. Хувирал

 • B. Корроз

 • C. Фотосинтез

 • D. Катализ

Оноо: 1

Хүний мэдрэлийн системийг хордуулдаг бодисыг сонгоно уу.

 • A. азотын оксидууд

 • B. нүүрстөрөгчийн оксидууд

 • C. хүхрийн оксид

 • D. хартугалганы нэгдэл

Оноо: 1

Цэвэр усны орчин ямар байх вэ?

 • A. Хүчиллэг

 • B. Суурилаг

 • C. Саармаг

 • D. Аль нь ч биш

Оноо: 1

Фенолфталейн хүчиллэг орчинд ямар өнгө үзүүлэх вэ?

 • A. Улаан

 • B. Шар

 • C. Ягаан

 • D. Өнгөгүй

Оноо: 1

Метилоранж хүчиллэг орчинд ямар өнгө үзүүлэх вэ?

 • A. Улаан

 • B. Шар

 • C. Ягаан

 • D. Өнгөгүй

Оноо: 1

Устөрөгч болон хүчлийн үлдэгдлээс тогтсон нэгдлийг юу гэж нэрлэх вэ?

 • A. Оксид

 • B. Суурь

 • C. Давс

 • D. Хүчил

Оноо: 1

Металл болон хүчлийн үлдэгдлээс тогтсон нэгдлийг юу гэж нэрлэх вэ?

 • A. Оксид

 • B. Суурь

 • C. Давс

 • D. Хүчил

Оноо: 1

Сульфат ионы томьёог олно уу.

 • A. Cl-

 • B. SO42-

 • C. NO3-

 • D. CO32-

Оноо: 1

Карбонат ионы томьёог олно уу.

 • A. Cl-

 • B. SO42-

 • C. NO3-

 • D. CO32-

Оноо: 1

Баримт нотолгоо гарган тайлбарлах нь шинжлэх ухаанч арга барилын хэддүгээр шат вэ?

 • A. I

 • B. II

 • C. III

 • D. IY

Оноо: 1

Шинжлэн судлах ажлыг төлөвлөх нь шинжлэх ухаанч арга барилын хэддүгээр шат вэ?

 • A. I

 • B. II

 • C. III

 • D. IY

Оноо: 1

Пристлийн туршилтад аль нь ашиглагдаагүй вэ?

 • A. Хулгана

 • B. Термотетр

 • C. Шилэн аяга

 • D. Лаа

Оноо: 1

Пристлийн туршилтад аль нь хяналтын хувьсагч биш вэ?

 • A. Хулгана

 • B. Ургамал

 • C. Гэрэл

 • D. Лаа

Оноо: 1

Агаарын бохирдлыг гарал үүслээр нь хэд ангилдаг вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Агаарыг бохирдуулж буй тоосонцорыг РМ гэсэн нэгжээр ангилдаг. Энэ тоосонцорын ямар үзүүлэлтэд үндэслэсэн нэгж вэ?

 • A. Концентраци

 • B. Жин

 • C. Диаметр

 • D. Хорт чанар

Оноо: 1

Агаарт агуулагдах янз бүрийн хэмжээтэй хатуу жижиг хэсгүүдийг ............. гэнэ.

 • A. Тоос

 • B. Утаа

 • C. Манан

 • D. Шороо

Оноо: 1

Голын усыг бохирдуулж буй бензин, тос, угаалгын нунтаг болон бусад химийн бодисыг ................ гэнэ.

 • A. Ууссан бодис

 • B. Нэмэлт бодис

 • C. Бохирдуулагч

 • D. Хорт бодис

Оноо: 1

Хүнсэнд өнгө, үнэр амтыг сайжруулах, хадгалах хугацааг уртасгах зорилгоор нэмсэн бодисыг ...................... гэнэ.

 • A. Хүнсний нэмэлт

 • B. Химийн бодис

 • C. Бохирдуулагч

 • D. Хорт бодис

Нийт: 16693