• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Универсаль индикатор саармаг орчинд ямар өнгө үзүүлэх вэ?

 • A. Улаан

 • B. Шар

 • C. Ягаан

 • D. Өнгөгүй

Оноо: 1

Дараах металлуудаас идэвхийн эгнээнд төмрөөс хойш байрлах төмөр эдлэлийг цахилгаан химийн аргаар бүрж болох металлыг сонгоно уу.

 • A. Натри

 • B. Магни

 • C. Цайр

 • D. Кадми

Оноо: 1

Манай орны хувьд хэрэгцээндээ гадаргын усаар нийт хэрэглээнийхээ 20 хувийг, харин нийт нөөцийн 2 хүрэхгүй хувийг эзэлдэг гүний усаар хэрэгцээнийхээ 80 гаруй хувийг хангаж байна. Энэ нь бидний хувьд тулгамдсан асуудал юм. Үүний шалтгааныг тайлбарлана уу.

Оноо: 1

Ундны ус нь цэвэр бодис мөн үү? Эсвэл холимог бодис уу? Үндэслэлээ тайлбарлаарай

Оноо: 1

Цэвэр хүчилтөрөгч ба агаарт тус тус шатах урвалыг явуулжээ. Аль тохиолдолд шатах урвал эрчимтэй явагдах вэ?

Оноо: 1

Азотын буцлах цэг -1960С, хүчилтөрөгчийн буцлах цэг -1830С, нүүрхүчлийн хий -790С байдаг бол хэсэгчлэн нэрлэгийн үед хамгийн эхэнд аль бодисын хий үүсэх вэ?

Оноо: 1

Усыг химийн аргаар танихдаа зэсийн сульфат болон кобальтын хлоридыг ашигладаг. Шалтгааныг тайлбарлана уу

Оноо: 1

Яагаад ундны усыг хэмнэх нь чухал вэ ? Хэмнэх арга замуудыг тоочин бичнэ үү

Оноо: 1

Хүчилтөрөгчийн хэрэглээг дурьдана уу

Оноо: 1

Усны хүчиллэг чанар ихэссэнээр дун, хясаа зэрэг амьтдад хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Оноо: 1

Гантиг чулуугаар хийгдсэн хөшөө, дурсгал хүчиллэг бороонд идэгдэж өнгөө алддаг. Шалтгааныг тайлбарлаж, явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү

Оноо: 1

Хүчиллэг бороо үүсэхэд азотын оксидуудад оролцдог. Эдгээр оксидуудын томьёог бичнэ үү. Аль оксид нь агаарт хамгийн удаан тогтвортой байх вэ?

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн түлшний шаталтаар үүссэн хортой бүтээгдэхүүнийг хор багатай бүтээгдэхүүнд хувиргадаг, автомашины утаа хаялтыг хянах төхөөрөмжийг нэрлэнэ үү. Төхөөрөмжинд явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

Оноо: 1

Дэлхийн дулаарал бий болсноор цаг уурын байдалд ямар өөрчлөлт гарах вэ?

Оноо: 1

Никель болон төмрийн аль нь байшингийн дээвэр хийхэд тохиромжтой вэ? Яагаад?

Оноо: 1

Ургамлын ургалтыг сайжруулахын тулд хөрсний орчинг ямар байлгах вэ?

Оноо: 1

Үл хамаарах хувьсагч гэж юу вэ?

Оноо: 1

Хамаарах хувьсагч гэж юу вэ?

Оноо: 1

Хөрсний бохирдол гэж юу вэ?

Оноо: 1

Манай улсын хөрсийг бохирдуулагч гол эх үүсвэрүүдэд юу юу орох вэ?

Нийт: 16693